Stanowisko Departamentu Prawnego GLOWNEGO INSPEKTORATU PRACY (GNP/ 426/4560-364/07/PE) w sprawie bhp osob samozatrudnionych

Powierzajac wykonywanie niektorych prac osobom prowadzacym na wlasny rachunek dzialalnosc gospodarcza i wyznaczajac miejsce wykonywania tej pracy, pracodawca powinien zapewnic im (zgodnie z art. 304 1 k.p.) bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Te obowiazki obciazaja rowniez przedsiebiorcow niebedacych pracodawcami (z uwagi na niezatrudnianie pracownikow), organizujacych prace osobom prowadzacym na wlasny rachunek dzialalnosc gospodarcza (art. 304 3 k.p.).

Jednoczesnie przepis nie rozstrzyga, w jaki sposob zostanie ten obowiazek zrealizowany. Jezeli rodzaj wykonywanej pracy, stopien zagrozen zwiazanych z warunkami pracy lub przebiegiem procesow jest tak znaczny, ze wskazane jest, aby nawet do doraznego wykonywania tych prac lub przebywania w tych warunkach byly dopuszczane wylacznie osoby fizyczne majace odpowiedni stan zdrowia i przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, to pracodawca lub inny podmiot organizujacy prace moze wymagac od osoby, z ktora zawiera umowe cywilnoprawna (bedaca podstawa wykonywania pracy przez samozatrudniajacego), poddania sie badaniu lekarskiemu lub szkoleniu w zakresie bhp. Wowczas osoba ta ma na podstawie art. 211 k.p. obowiazek odbyc szkolenie i poddac sie badaniom lekarskim.

Majac na uwadze obecna tresc art. 304k.p., nalezy stwierdzic, ze osoby prowadzace w zakladzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawce (lub przedsiebiorce niebedacego pracodawca) na wlasny rachunek dzialalnosc gospodarcza maja obowiazek przestrzegania przepisow i zasad bhp na rowni z pracownikami - w zakresie ustalonym przez pracodawce (lub przedsiebiorce niebedacego pracodawca). Nie ma natomiast podstaw do traktowania osob prowadzacych na wlasny rachunek dzialalnosc gospodarcza w zakladzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawce lub inny podmiot organizujacy prace tak jak pracownikow. W tym nie ma obowiazku kierowania ich na wstepne badania lekarskie i organizowania wstepnych szkolen bhp.

Umowa laczaca podmioty moze (i powinna) okreslac wszystkie kwestie dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. Jesli bowiem obowiazek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy nie bedzie zrealizowany wlasciwie, to podmiotem odpowiedzialnym bedzie pracodawca (lub przedsiebiorca niebedacy pracodawca).

mgr Anna Tomczyk, dyrektor Departamentu Prawnego

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.