Zalaczniki do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdow

Zalacznik nr 1

Wzor wniosku o rejestracje, czasowa rejestracje albo wyrejestrowanie pojazdu

Zalacznik nr 2

Wzor zaswiadczenia potwierdzajacego dane zawarte w zagubionym dowodzie rejestracjyjnym, karcie pojazdu

Zalacznik nr 2a

Wzor decyzji o rejestracji, czasowej rejestracji albo wyrejestrowaniu pojazdu

Zalacznik nr 3

Wzor dowodu rejestracyjnego oraz oznaczenia kodow zastosowanych w tym wzorze

Oznaczenia kodow zastosowanych we wzorze dowodu rejestracyjnego

A numer rejestracyjny pojazdu,

B data pierwszej rejestracji pojazdu,

C dane dotyczace posiadacza dowodu rejestracyjnego i wlasciciela pojazdu obejmuja wydruk nastepujacych kodow i danych:

C.1.1 nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego*),

C.1.2 numer PESEL lub REGON,

C.1.3 adres posiadacza dowodu rejestracyjnego,

C.2.1 nazwisko lub nazwa wlasciciela pojazdu,

C.2.2 numer PESEL lub REGON,

C.2.3 adres wlasciciela pojazdu,

D dane dotyczace pojazdu obejmuja wydruk nastepujacych kodow i danych:

D.1 marka pojazdu,

D.2 typ pojazdu:

- wariant, jezeli wystepuje,

- wersja, jezeli wystepuje,

D.3 model pojazdu,

E numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy),

F.1 maksymalna masa calkowita pojazdu**), wylaczajac motocykle i motorowery (w kg),

F.2 dopuszczalna masa calkowita pojazdu (w kg),

F.3 dopuszczalna masa calkowita zespolu pojazdow (w kg),

G masa wlasna pojazdu; w przypadku pojazdu ciagnacego innego niz kategoria M1 masa wlasna pojazdu obejmuje urzadzenie sprzegajace (w kg),

H okres waznosci dowodu, jezeli wystepuje takie ograniczenie,

I data wydania dowodu rejestracyjnego,

J kategoria pojazdu,

K numer swiadectwa homologacji typu pojazdu, jezeli wystepuje,

L liczba osi,

O.1 maksymalna masa calkowita przyczepy z hamulcem (w kg),

O.2 maksymalna masa calkowita przyczepy bez hamulca (w kg),

P.1 pojemnosc silnika (w cm3),

P.2 maksymalna moc netto silnika (w kW),

P.3 rodzaj paliwa,

Q stosunek mocy do masy wlasnej (w kW/kg); dotyczy motocykli i motorowerow,

S.1 liczba miejsc siedzacych, wlaczajac siedzenie kierowcy,

S.2 liczba miejsc stojacych, jezeli wystepuje.

Uwaga:

*) Posiadacz dowodu rejestracyjnego - jest to podmiot, ktoremu organ rejestrujacy wydal dowod rejestracyjny uprawniajacy ten podmiot do poruszania sie pojazdem w ruchu, i jest to:

a) wlasciciel pojazdu albo

b) uzytkownik pojazdu uzytkowanego w drodze umowy leasingu.

**) Maksymalna masa calkowita pojazdu jest najwieksza technicznie dopuszczalna masa calkowita pojazdu wynikajaca z jego konstrukcji i wykonania, okreslona przez producenta.

Zalacznik nr 4

Wzor pozwolenia czasowego oraz oznaczenia kodow zastosowanych w tym wzorze

Oznaczenia kodow zastosowanych we wzorze pozwolenia czasowego

A numer rejestracyjny pojazdu,

B data pierwszej rejestracji pojazdu,

C dane dotyczace wlasciciela pojazdu obejmuja wydruk nastepujacych kodow i danych:

C.1.1 nazwisko lub nazwa posiadacza pozwolenia czasowego*),

C.1.2 numer PESEL lub REGON,

C.1.3 adres posiadacza pozwolenia czasowego,

C.2.1 nazwisko lub nazwa wlasciciela pojazdu,

C.2.2 numer PESEL lub REGON,

C.2.3 adres wlasciciela pojazdu,

D dane dotyczace pojazdu obejmuja wydruk nastepujacych kodow i danych:

D.1 marka pojazdu,

D.2 typ pojazdu:

- wariant, jezeli wystepuje,

- wersja, jezeli wystepuje,

D.3 model pojazdu,

E numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy),

F.1 maksymalna masa calkowita pojazdu**), wylaczajac motocykle i motorowery (w kg),

F.2 dopuszczalna masa calkowita pojazdu (w kg),

F.3 dopuszczalna masa calkowita zespolu pojazdow (w kg),

G masa wlasna pojazdu; w przypadku pojazdu ciagnacego innego niz kategoria M1 masa wlasna pojazdu obejmuje urzadzenie sprzegajace (w kg),

H okres waznosci pozwolenia czasowego,

I data wydania pozwolenia czasowego,

L liczba osi,

O.1 maksymalna masa calkowita przyczepy z hamulcem (w kg),

O.2 maksymalna masa calkowita przyczepy bez hamulca (w kg),

P.1 pojemnosc silnika (w cm3),

P.2 maksymalna moc netto silnika (w kW),

P.3 rodzaj paliwa,

S.1 liczba miejsc siedzacych, wlaczajac siedzenie kierowcy,

S.2 liczba miejsc stojacych, jezeli wystepuje.

Uwaga:

*) Posiadacz pozwolenia czasowego - jest to podmiot, ktoremu organ rejestrujacy wydal pozwolenie czasowe uprawniajace ten podmiot do poruszania sie pojazdem w ruchu, i jest to:

a) wlasciciel pojazdu albo

b) uzytkownik pojazdu uzytkowanego w drodze umowy leasingu.

**) Maksymalna masa calkowita pojazdu jest najwieksza technicznie dopuszczalna masa calkowita pojazdu wynikajaca z jego konstrukcji i wykonania, okreslona przez producenta.

Zalacznik nr 5

Wzor pozwolenia czasowego badawczego

Zalacznik nr 6

Wzor nalepki kontrolnej

Opis:

1. Wymiary nieokreslone na rysunku: grubosc kreski symbolu "PL" - 1,5 mm.

2. Barwy: pole pod symbolem "PL" i flaga polska - niebieskie, flaga polska - bialo-czerwona, symbol "PL" - bialy, pozostala czesc nalepki - metalizowana, zabezpieczona elementami optycznie zmiennymi, numer rejestracyjny - czarny, widoczny w ramce na bialym tle, ktore zawiera optycznie zmienny gilosz.

3. Barwy nalepki: niebieska - pola pod flaga polska i czerwona - flagi polskiej powinny odpowiadac barwie niebieskiej i czerwonej okreslonej dla tablic rejestracyjnych,

4. Nalepka kontrolna wykonana jest z wielowarstwowej samoprzylepnej folii, ktora przy jakiejkolwiek probie oderwania jej od szyby ulega odksztalceniu, a elementy identyfikacyjne i tlo nalepki ulegaja zniszczeniu. Dotyczy to rowniez proby oderwania w podwyzszonej i obnizonej temperaturze.

5. Numer rejestracyjny na nalepce musi byc nanoszony za pomoca drukarki czcionka zapewniajaca dobra czytelnosc numeru, o wysokosci 13,0a1;1,0 mm i grubosci kreski 2,0a1;0,5 mm, na cienka folie posrednia stanowiaca integralna czesc nalepki.

6. Nalepka musi byc zabezpieczona przed falszowaniem. Zasadniczym elementem tego zabezpieczenia sa graficzne elementy optycznie zmienne obejmujace godlo narodowe wykonane w technice holograficznej, gilosz holograficzny i stylizowane znaki RP

7. Nalepka powinna byc odporna na dzialanie podwyzszonej temperatury zgodnie z wymaganiami pkt 2.13 normy PN-S-73200, temperatura proby 65C+/-3C oraz zmiennych temperatur zgodnie z wymaganiami pkt 2.14 normy PN-S-73200.

8. Nalepka powinna miec taka odpornosc na oderwanie, aby material foliowy nalepki poddany dzialaniu temperatur -30C+/-2C przez 1 godzine, natychmiast po wyjeciu z komory termicznej, nie dal sie oderwac od podloza bez zniszczenia.

9. Nalepka powinna miec odpornosc na dzialanie wody zgodnie z wymaganiami pkt 2.17 normy PN-S-73200.

10. Nalepka powinna miec odpornosc na dzialanie promieni swietlnych. Po poddaniu strony czolowej nalepki dzialaniu promieni swietlnych zgodnie z pkt 2.16 normy PN-S-73200 barwy niebieska, czerwona i czarna nie powinny ulec wyraznemu splowieniu, a biala wyraznej zmianie koloru. Pozostala czesc nalepki musi zachowac swoj kolor oraz dobra widocznosc elementow optycznie zmiennych, o ktorych mowa w pkt 6.

Zalacznik nr 7

WYROZNIKI WOJEWODZTW I POWIATOW DLA TABLIC REJESTRACYJNYCH POJAZDOW

Lp. Wojewodztwo Powiat Wyroznik na tablice zwyczajne, zabytkowe i dyplomatyczne Wyroznik na tablice tymczasowe i indywidualne
Wyroznik wojewodztwa Wyroznik powiatu
1 2 3 4 5 6
1 DOLNOSLASKIE D D0 - D9
Jelenia Gora D J
Legnica D L
Walbrzych D B
Wroclaw D W
Boleslawiecki D BL
Dzierzoniowski D DZ
Glogowski D GL
Gorowski D GR
Jaworski D JA
Jeleniogorski D JE
Kamiennogorski D KA
Klodzki D KL
Legnicki D LE
Lubanski D LB
Lubinski D LU
Lwowecki D LW
Milicki D MI
Olesnicki D OL
Olawski D OA
Polkowicki D PL
Strzelinski D ST
Sredzki D SR
Swidnicki D SW
Trzebnicki D TR
Walbrzyski D BA
Wolowski D WL
Wroclawski D WR
Zabkowicki D ZA
Zgorzelecki D ZG
Zlotoryjski D ZL
2 KUJAWSKO-POMORSKIE C C0- C9
Bydgoszcz C B
Grudziadz C G
Torun C T
Wloclawek C W
Aleksandrowski C AL
Brodnicki C BR
Bydgoski C BY
Chelminski C CH
Golubsko-dobrzynski C GD
Grudziadzki C GR
Inowroclawski C IN
Lipnowski C LI
Mogilenski C MG
Nakielski C NA
Radziejowski C RA
Rypinski C RY
Sepolenski C SE
Swiecki C SW
Torunski C TR
Tucholski C TU
Wabrzeski C WA
Wloclawski C WL
Zninski C ZN
3 LUBELSKIE L L0 - L9
Biala Podlaska L B
Chelm L C
Lublin L U
Zamosc L Z
Bialski L BI
Bilgorajski L BL
Chelmski L CH
Hrubieszowski L HR
Janowski L JA
Krasnostawski L KS
Krasnicki L KR
Lubartowski L LB
Lubelski L UB
Leczynski L LE
Lukowski L LU
Opolski L OP
Parczewski L PA
Pulawski L PU
Radzynski L RA
Rycki L RY
Swidnicki L SW
Tomaszowski L TM
Wlodawski L WL
Zamojski L ZA
4 LUBUSKIE F F0 - F9
Gorzow Wielkopolski F G
Zielona Gora F Z
Gorzowski F GW
Krosnienski F KR
Miedzyrzecki F MI
Nowosolski F NW
Slubicki F SL
Strzelecko-drezdenecki F SD
Sulecinski F SU
Swiebodzinski F SW
Wschowski F WS
Zielonogorski F ZI
Zaganski F ZG
Zarski F ZA
5 LODZKIE E E0 - E9
Lodz E L
Piotrkow Trybunalski E P
Skierniewice E S
Brzezinski E BR
Belchatowski E BE
Kutnowski E KU
Laski E LA
Leczycki E LE
Lowicki E LC
Lodzki wschodni E LW
Opoczynski E OP
Pabianicki E PA
Pajeczanski E PJ
Piotrkowski E PI
Poddebicki E PD
Radomszczanski E RA
Rawski E RW
Sieradzki E SI
Skierniewicki E SK
Tomaszowski E TM
Wielunski E WI
Wieruszowski E WE
Zdunskowolski E ZD
Zgierski E ZG
6 MALOPOLSKIE K K0 - K9
Krakow K R
Nowy Sacz K N
Tarnow K T
Bochenski K BC
Brzeski K BR
Chrzanowski K CH
Dabrowski K DA
Gorlicki K GR
Krakowski K RA
Limanowski K LI
Miechowski K MI
Myslenicki K MY
Nowosadecki K NS
Nowotarski K NT
Olkuski K OL
Oswiecimski K OS
Proszowicki K PR
Suski K SU
Tarnowski K TA
Tatrzanski K TT
Wadowicki K WA
Wielicki K WI
7 MAZOWIECKIE W W0 - W9
Ostroleka W O
Plock W P
Radom W R
Siedlce W S
Bialobrzeski W BR
Ciechanowski W CI
Garwolinski W G
Gostyninski W GS
Grodziski W GM
Grojecki W GR
Kozienicki W KZ
Legionowski W L
Lipski W LI
Losicki W LS
Makowski W MA
Minski W M
Mlawski W ML
Nowodworski W ND
Ostrolecki W OS
Ostrowski W OR
Otwocki W OT
Piaseczynski W PI
Plocki W PL
Plonski W PN
Pruszkowski W PR
Przasnyski W PZ
Przysuski W PY
Pultuski W PU
Radomski W RA
Siedlecki W SI
Sierpecki W SE
Sochaczewski W SC
Sokolowski W SK
Szydlowiecki W SZ
Warszawski W A, B, D, E, F, H, I, J, K, N, T, U,W, X, Y
Warszawski zachodni W Z
Wegrowski W WE
Wolominski W WL, V
Wyszkowski W WY
Zwolenski W ZW
Zurominski W ZU
Zyrardowski W ZY
8 OPOLSKIE O O0 - O9
Opole O P
Brzeski O B
Glubczycki O GL
Kedzierzynsko-kozielski O K
Kluczborski O KL
Krapkowicki O KR
Namyslowski O NA
Nyski O NY
Oleski O OL
Opolski O PO
Prudnicki O PR
Strzelecki O ST
9 PODKARPACKIE R R0 - R9
Krosno R K
Przemysl R P
Rzeszow R Z
Tarnobrzeg R T
Bieszczadzki R BI
Brzozowski R BR
Debicki R DE
Jaroslawski R JA
Jasielski R JS
Kolbuszowski R KL
Krosnienski R KR
Leski R LS
Lezajski R LE
Lubaczowski R LU
Lancucki R LA
Mielecki R MI
Nizanski R NI
Przemyski R PR
Przeworski R PZ
Ropczycko-sedziszowski R RS
Rzeszowski R ZE
Sanocki R SA
Stalowowolski R ST
Strzyzowski R SR
Tarnobrzeski R TA
10 PODLASKIE B B0 - B9
Bialystok B I
Lomza B L
Suwalki B S
Augustowski B AU
Bialostocki B IA
Bielski B BI
Grajewski B GR
Hajnowski B HA
Kolnenski B KL
Lomzynski B LM
Moniecki B MN
Sejnenski B SE
Siemiatycki B SI
Sokolski B SK
Suwalski B SU
Wysokomazowiecki B WM
Zambrowski B ZA
11 POMORSKIE G G0 - G9
Gdansk G D
Gdynia G A
Slupsk G S
Sopot G SP
Bytowski G BY
Chojnicki G CH
Czluchowski G CZ
Gdanski G DA
Kartuski G KA
Koscierski G KS
Kwidzynski G KW
Leborski G LE
Malborski G MB
Nowodworski G ND
Pucki G PU
Slupski G SL
Starogardzki G ST
Sztumski G SZ
Tczewski G TC
Wejherowski G WE
12 SLASKIE S S0 - S9
Bielsko-Biala S B
Bytom S Y
Chorzow S H
Czestochowa S C
Dabrowa Gornicza S D
Gliwice S G
Jastrzebie-Zdroj S JZ
Jaworzno S J
Katowice S K
Myslowice S M
Piekary Slaskie S PI
Ruda Slaska S RS, L
Rybnik S R
Siemianowice Slaskie S I
Sosnowiec S O
Swietochlowice S W
Tychy S T
Zabrze S Z
Zory S ZO
Bedzinski S BE
Bielski S BI
Cieszynski S CI
Czestochowski S CZ
Gliwicki S GL
Klobucki S KL
Lubliniecki S LU
Mikolowski S MI
Myszkowski S MY
Pszczynski S PS
Raciborski S RC
Rybnicki S RB
Tarnogorski S TA
Bierunsko - ledzinski S BL
Wodzislawski S WD
Zawiercianski S ZA
Zywiecki S ZY
13 SWIETOKRZYSKIE T T0 - T9
Kielce T K
Buski T BU
Jedrzejowski T JE
Kazimierski T KA
Kielecki T KI
Konecki T KN
Opatowski T OP
Ostrowiecki T OS
Pinczowski T PI
Sandomierski T SA
Skarzyski T SK
Starachowicki T ST
Staszowski T SZ
Wloszczowski T LW
14 WARMINSKO-MAZURSKIE N N0 - N9
Elblag N E
Olsztyn N O
Bartoszycki N BA
Braniewski N BR
Dzialdowski N DZ
Elblaski N EB
Elcki N EL
Gizycki N GI
Ilawski N IL
Ketrzynski N KE
Lidzbarski N LI
Mragowski N MR
Nidzicki N NI
Nowomiejski N NM
Olecki N OE
Goldapski N GO
Olsztynski N OL
Ostrodzki N OS
Piski N PI
Szczycienski N SZ
Wegorzewski N WE
15 WIELKOPOLSKIE P P0 - P9
Kalisz P K
Konin P KO,N
Leszno P L
Poznan P O
Chodzieski P CH
Czarnkowsko-trzcianecki P CT
Gnieznienski P GN
Gostynski P GS
Grodziski P GO
Jarocinski P JA
Kaliski P KA
Kepinski P KE
Kolski P KL
Koninski P KN
Koscianski P KS
Krotoszynski P KR
Leszczynski P LE
Miedzychodzki P MI
Nowotomyski P NT
Obornicki P OB
Ostrowski P OS
Ostrzeszowski P OT
Pilski P P
Pleszewski P PL
Poznanski P OZ, Z
Rawicki P RA
Slupecki P SL
Szamotulski P SZ
Sredzki P SR
Sremski P SE
Turecki P TU
Wagrowiecki P WA
Wolsztynski P WL
Wrzesinski P WR
Zlotowski P ZL
16 ZACHODNIO-POMORSKIE Z Z0 - Z9
Koszalin Z K
Szczecin Z S
Swinoujscie Z SW
Bialogardzki Z BI
Choszczenski Z CH
Drawski Z DR
Goleniowski Z GL
Gryficki Z GY
Gryfinski Z GR
Kamienski Z KA
Kolobrzeski Z KL
Koszalinski Z KO
Lobeski Z LO
Mysliborski Z MY
Policki Z PL
Pyrzycki Z PY
Slawienski Z SL
Stargardzki Z ST
Szczecinecki Z SZ
Swidwinski Z SD
Walecki Z WA

Zalacznik nr 8

WZORY TABLIC REJESTRACYJNYCH, UMIESZCZANYCH NA NICH ZNAKOW I SYMBOLI ORAZ ICH OPIS

- pominiety

Zalacznik nr 9

WZORY CECH IDENTYFIKACYJNYCH I ICH OPIS

1. Numer identyfikacyjny pojazdu VIN to nadana przez producenta kombinacja znakow przeznaczona do oznaczenia danego pojazdu. Jego celem jest zapewnienie, aby pojazd mogl byc na jego podstawie jednoznacznie zidentyfikowany w ciagu 30 lat przez producenta lub przedstawiciela producenta, bez potrzeby zadania dalszych danych. Numer identyfikacyjny pojazdu powinien spelniac nastepujace wymagania:

1) powinien miec strukture zgodna z Polska Norma nr PN-92S02060, ktora odpowiada normie ISO 3779: 1983, a w przypadku producenta motocykli lub motorowerow produkujacych ponizej 500 sztuk pojazdow rocznie trzeci znak w pierwszym czlonie powinien byc cyfra 9, przy czym wlasciwa identyfikacja producenta powinna byc wtedy zapewniona przy uzyciu 3, 4 i 5 znaku w czlonie trzecim oznakowania,

2) powinien byc umieszczony na nadwoziu, ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym po prawej stronie pojazdu, a takze na tabliczce znamionowej,

3) powinien zawierac sie w jednym wierszu; wyjatkowo, z przyczyn technicznych, moze zawierac sie w dwoch wierszach, jednak w takim przypadku nie moze byc przerw wewnatrz drugiego i trzeciego czlonu tego numeru; nie moze byc takze pustych miejsc pomiedzy znakami; jakiekolwiek niewykorzystane pole w trzecim czlonie powinno byc zapelnione przez cyfre 0 w celu zapewnienia wymaganej liczby 8 znakow; poczatek i koniec kazdego z wierszy powinien byc oznaczony symbolem, ktory nie jest cyfra arabska, duza litera rzymska i nie spowoduje pomylki z pozostalymi znakami; jezeli dwa czlony znajduja sie w jednym wierszu, to zaleca sie takze umieszczanie takiego symbolu pomiedzy nimi,

4) powinien byc umieszczony w widocznym i latwo dostepnym miejscu za pomoca wybicia lub wyciskania w taki sposob, aby nie ulegl zatarciu lub zniszczeniu.

2. 1. Numer nadwozia, podwozia lub ramy to nadana przez producenta lub organ rejestrujacy kombinacja znakow przeznaczona do oznaczenia danego pojazdu. Jego celem jest zapewnienie, aby dany pojazd mogl byc jednoznacznie zidentyfikowany.

2. Numer nadwozia, podwozia lub ramy nadawany przez organ rejestrujacy powinien spelniac nastepujace wymagania:

1) numer sklada sie z dwunastu znakow i obejmuje trzy czlony:

a) czlon pierwszy (3 znaki) - kod organu rejestrujacego (literowy wyroznik wojewodztwa i powiatu, przy dwoch literach, ostatni znak uzupelnia litera X),

b) czlon drugi (3 znaki) - numer upowaznienia stacji do wykonywania badan technicznych (przy numerze dwucyfrowym uzupelniony na pierwszej pozycji cyfra zero),

c) czlon trzeci (6 znakow) - szesciocyfrowy kolejny numer porzadkowy, w ktorym pierwsze dwie cyfry stanowia ostatnie dwie cyfry roku nadania numeru.

Sposob tworzenia numeru nadwozia, podwozia lub ramy przedstawia ponizszy schemat:

2) powinien byc umieszczony na nadwoziu, podwoziu lub ramie po prawej stronie pojazdu, a takze na tabliczce znamionowej,

3) powinien zawierac sie w jednym wierszu jako ciag znakow bez miejsc przerwy pomiedzy czlonami numeru,

4) powinien byc umieszczony w widocznym i latwo dostepnym miejscu za pomoca wybicia lub wyciskania w taki sposob, aby nie ulegl zatarciu lub zniszczeniu.

3. Numer nadwozia, podwozia lub ramy nadawany przez producenta, jezeli w drodze odrebnych przepisow zwolniony jest on ze stosowania numeru VIN, jest okreslona przez niego kombinacja cyfr i liter stanowiaca ciag znakow w ilosci od 7 do 9. Numer powinien zawierac dwa czlony:

1) czlon pierwszy (3 znaki) - oznaczenie charakterystyczne, okreslone przez producenta pojazdu,

2) czlon drugi (do 6 znakow) - numer porzadkowy wyprodukowanego pojazdu, w ktorym pierwsze dwie cyfry stanowia ostatnie dwie cyfry roku nadania i umieszczenia numeru.

3. Numer silnika to nadana przez producenta lub organ rejestrujacy kombinacja znakow przeznaczona do oznaczenia danego silnika. Jego celem jest zapewnienie, aby dany silnik mogl byc jednoznacznie zidentyfikowany. Numer silnika powinien spelniac nastepujace wymagania:

1) w przypadku gdy numer silnika nadaje i umieszcza producent, jest to ciag znakow zawierajacy miedzy innymi czlon o charakterze numeru porzadkowego,

2) w przypadku gdy numer nadaje organ rejestrujacy, jest to ciag znakow nadany zgodnie z zasadami okreslonymi w 2 ust. 2,

3) powinien byc trwale umieszczony na podstawowym elemencie konstrukcyjnym silnika w miejscu widocznym do odczytania,

4) powinien zawierac sie w jednym wierszu, wyjatkowo, z przyczyn technicznych w przypadku okreslonym w pkt 3, moze zawierac sie w dwoch wierszach.

4. Organ rejestrujacy, zamieszczajac w dowodzie rejestracyjnym pojazdu nadany przez producenta numer silnika, stosuje ostatnich 7 znakow z faktycznie umieszczonego w polu numerowym oznaczenia silnika. Jezeli producent silnika stosuje jako oznaczenie silnika kombinacje znakow w ilosci wiekszej niz 7 znakow, organ rejestrujacy, zamieszczajac numer silnika w dowodzie rejestracyjnym, poprzedza go symbolem . Jezeli producent silnika stosuje jako numer silnika kombinacje znakow w ilosci mniejszej niz 7 znakow, organ rejestrujacy, zamieszczajac numer silnika w dowodzie rejestracyjnym, poprzedza go zamieszczeniem symbolu . Zamieszczone w dowodzie rejestracyjnym symbole informuja na potrzeby identyfikacji silnika w czasie badania technicznego lub kontroli ruchu drogowego, ze dowod rejestracyjny nie zawiera pelnego numeru silnika umieszczonego na silniku w polu numerowym lub producent stosuje oznaczenie silnika o ilosci mniejszej niz 7 znakow.

5. Dla znakow okreslonych w numerach, o ktorych mowa w 1-3, powinny byc stosowane wielkie litery alfabetu lacinskiego i cyfry arabskie. Minimalna wysokosc liter i cyfr numerow powinna wynosic 7 mm, a w przypadku motocykli i motorowerow - 4 mm. W numerze VIN zabrania sie stosowania liter: I, O oraz Q, myslnika, gwiazdki (*) oraz innych znakow specjalnych omowionych w 1 pkt 3.

Zalacznik nr 10

INNE OZNACZENIA POJAZDOW

- pominiety

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.