WYJASNIENIA

Spis sekcji:


 

SEKCJA D
PRZETWORSTWO PRZEMYSLOWE

Przez dzialalnosc wytworcza rozumie sie przeksztalcenie mechaniczne, fizyczne lub chemiczne materialu, substancji lub czesci skladowych, w nowy produkt. Efektem dzialalnosci wytworczej jest powstanie nowego produktu. Materialy, substancje lub czesci skladowe podlegajace przetworzeniu, sa surowcami wytworzonymi w wyniku dzialalnosci rolniczej, lesniczej, rybolowstwa, gornictwa itp.

W sekcji tej, jednostki okreslane sa jako zaklady przemyslowe, wytwornie, fabryki itp. W swej dzialalnosci wykorzystuja one maszyny i urzadzenia o napedzie silnikowym oraz nosniki bliskie. Jednostki wytworcze moga samodzielnie obrabiac materialy lub zlecic ich przetworzenie podwykonawcy, tj. innym jednostkom. Nowy wytworzony produkt moze byc produktem finalnym, gotowym do uzycia, lub polproduktem, ktory bedzie wykorzystany jako komponent przy kolejnej produkcji. Na przyklad: produkt rafinacji tlenku glinowego jest materialem bazowym przy produkcji surowca, ktorym jest aluminium. Aluminium- surowiec jest materialem bazowym wykorzystywanym przez zaklady produkujace druty aluminiowe. Natomiast drut aluminiowy jest materialem bazowym wykorzystywanym przy produkcji wyrobow z niego wytwarzanych.

Montaz czesci skladowych produkowanych wyrobow traktowany jest jako dzialalnosc wytworcza, z wylaczeniem przypadkow, gdy dana dzialalnosc wymieniona jest w odpowiedniej klasie w dziale 45 (Budownictwo).

Montaz i instalacja maszyn i urzadzen o charakterze specjalistycznym, w jednostkach gorniczych, przemyslowych, handlowych i innych, klasyfikowane sa w tej samej klasie dzialalnosci wytworczej, co instalowany element.

Montaz i instalacja maszyn i urzadzen, jako dodatkowe uslugi towarzyszace sprzedazy wyrobu, wykonywane przez jednostke bezposrednio zajmujaca sie produkcja, handlem hurtowym lub detalicznym, klasyfikowane sa wraz z jej dzialalnoscia podstawowa.

Konserwacje i naprawy maszyn i urzadzen przemyslowych, handlowych itp., klasyfikuje sie w tej samej klasie, w ktorej klasyfikowane sa wytwarzane wyroby. Natomiast naprawa urzadzen biurowych i informatycznych miesci sie w klasie 72.50. Naprawa aparatow, urzadzen i artykulow gospodarstwa domowego, pojazdow silnikowych i innych dobr konsumpcyjnych, klasyfikuje sie w odpowiednich klasach w ramach dzialu 50 (Sprzedaz, obsluga i naprawa pojazdow samochodowych i motocykli; sprzedaz detaliczna paliw do pojazdow samochodowych) lub dzialu 52 (Handel detaliczny, z wylaczeniem sprzedazy pojazdow samochodowych, motocykli; naprawa artykulow uzytku osobistego i domowego), w zaleznosci od rodzaju naprawianych wyrobow.

Dokonanie znacznej przebudowy lub przerobki, renowacje i rekonstrukcje wyrobow traktowane sa jako dzialalnosc wytworcza.

Wytwarzanie specjalistycznych elementow i czesci skladowych, sprzetu oraz zamocowywanie, przytwierdzanie maszyn i urzadzen, klasyfikuje sie w tej samej klasie, co wyprodukowane maszyny i urzadzenia, dla ktorych przeznaczone sa wytwarzane czesci i akcesoria.

Wytwarzanie niespecjalizowanych elementow i czesci do maszyn i urzadzen, takich jak: silniki, tloki, generatory, czesci elektryczne, zawory, przekladnie zebate, lozyska, klasyfikowane jest w odpowiedniej klasie dzialalnosci wytworczej, niezaleznie od maszyn i urzadzen, do ktorych elementy te moglyby zostac wlaczone.

Produkcja czesci zamiennych do maszyn i urzadzen jest sklasyfikowana w tych samych grupowaniach co produkcja tych urzadzen.

Sekcja ta obejmuje:

-  przemyslowa, rzemieslnicza dzialalnosc chalupnicza dzialalnosc produkcyjna, czyli bezposrednie wytwarzanie nowych wyrobow, zarowno w procesie produkcji jednostkowej, seryjnej i masowej, oraz dzialalnosc jednostek prowadzacych sprzedaz wyrobow dla ogolu ludnosci w miejscu ich wytwarzania (np.piekarnie, pracownie krawieckie szycie na miare), z wylaczeniem sklasyfikowanej w innych sekcjach produkcji: gorniczej (SEKCJA C), wody, energii elektrycznej i gazu innego niz gaz ziemny (SEKCJA E), wywolanych plyt i tasm fotograficznych, tasm z zapisem danych, projektow i rysunkow inzynierskich (SEKCJA K), prac artystycznych, wywolanych filmow kinematograficznych, tasm magnetycznych z zapisem dzwieku i obrazu (SEKCJA O),

dzialalnosc w zakresie uslug produkcyjnych scharakteryzowana w Zasadach Metodycznych,

zagospodarowanie odpadow, zlomu i wyrobow wybrakowanych,

Ponadto, w rozumieniu niniejszej klasyfikacji ponizsze dzialalnosci traktowane sa jako dzialalnosc wytworcza i mieszcza sie w niniejszej sekcji:

pasteryzowanie i butelkowanie mleka,

przetworstwo ryb swiezych (wyluskiwanie ostryg, filetowanie ryb),

drukowanie i dzialalnosci z nim zwiazane,

produkcja betonu gotowego do uzytku,

wyprawianie skor,

konserwacja drewna,

obrobka elektrolityczna, platerowanie, obrobka na goraco oraz polerowanie metali,

produkcja tablic sygnalizacyjnych i ogloszeniowych,

rekonstrukcja lub odbudowa maszyn (np. silnikow samochodowych),

naprawa i renowacja statkow,

bieznikowanie opon.

Sekcja ta nie obejmuje:

wyrebu drewna, sklasyfikowanego w sekcji A,

wydobycia rud i innych mineralow, sklasyfikowanego w sekcji C,

wznoszenia konstrukcji i dzialalnosci wytworczych prowadzonych w miejscu wznoszenia obiektu budowlanego, sklasyfikowanego w sekcji F,

podzialu na mniejsze czesci, partie, wlaczajac pakowanie, przepakowywanie lub butelkowanie wyrobow takich jak: alkohol, produkty chemiczne; skladania komputerow na zamowienie; sortowania odpadow; mieszania farb na zamowienie klienta; ciecia metalu wg zamowienia klienta; zmodyfikowanej wersji wyrobu, ale nie nowego wyrobu; sklasyfikowanych w sekcji G.


Podsekcja DA
PRODUKCJA ARTYKULOW SPOZYWCZYCH; NAPOJOW I WYROBOW TYTONIOWYCH

Przemysl spozywczy przeksztalca produkty rolnictwa, hodowli zwierzat oraz rybolowstwa, w zywnosc i napoje przeznaczone do spozycia przez ludzi i zwierzeta. Obejmuje on rowniez produkcje polwyrobow niebedacych bezposrednio wyrobami zywnosciowymi.

Produkcja moze byc wykonywana na wlasny rachunek lub na zlecenie.

Dzialalnosc piekarzy, cukiernikow, masarzy itp., sprzedajacych wlasna produkcje (nawet, jezeli sprzedaz detaliczna prowadzona jest w ich wlasnych sklepach), traktowana jest jako dzialalnosc wytworcza.

Natomiast jezeli wyrob podlega nieznacznemu przetworzeniu, nieprowadzacemu do jego istotnych zmian (np. dzialalnosc sprzedawcy ryb, rzeznika), jednostka taka klasyfikowana jest w sekcji G.

Obrobka odpadow poubojowych do produkcji karmy dla zwierzat klasyfikuje sie w 15.7, podczas gdy przetworzenie w surowce wtorne, odpadow zywnosciowych, napojow i tytoniu klasyfikuje sie w 37.20. Natomiast usuwanie odpadow zywnosciowych, napojow i tytoniu klasyfikuje sie w dziale 90.

15.11.Z Produkcja miesa, z wylaczeniem miesa z drobiu i krolikow

Podklasa ta obejmuje:

-  uboj zwierzat rzeznych,

-  produkcje swiezego, chlodzonego lub mrozonego miesa w tuszach i poltuszach,

-  produkcje swiezego, chlodzonego lub mrozonego miesa w kawalkach,

-  produkcje skor surowych i skor pochodzacych z rzezni, wlaczajac zdejmowanie welny ze skor baranich,

-  wytapianie jadalnych tluszczow pochodzenia zwierzecego innych niz drobiowy,

-  przetwarzanie odpadow zwierzecych z uboju,

-  produkcje welny surowej poubojowej.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  wytapiania jadalnego tluszczu drobiowego, sklasyfikowanego w 15.12.Z,

-  produkcji miesa z drobiu, krolikow, nutrii i strusi sklasyfikowanej w 15.12.Z,

-  przetwarzania odpadow poubojowych do produkcji karmy dla zwierzat, sklasyfikowanych w 15.72.Z,

-  paczkowania miesa w handlu hurtowym, sklasyfikowanego w 51.32.Z,

-  paczkowania miesa na zlecenie, sklasyfikowanego w 74.82.Z.

15.12.Z Produkcja miesa z drobiu i krolikow

Podklasa ta obejmuje:

-  uboj drobiu, krolikow, nutrii i strusi

-  produkcje swiezego lub mrozonego miesa z drobiu, krolikow, nutrii i strusi,

-  produkcje pierza i puchu,

-  wytapianie jadalnego tluszczu drobiowego.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  paczkowania miesa z drobiu, krolikow, nutrii i strusi w handlu hurtowym, sklasyfikowanego w 51.32.Z,

-  paczkowania miesa z drobiu, krolikow, nutrii i strusi na zlecenie, sklasyfikowanego w 74.82.Z.

15.13.A Produkcja konserw, przetworow z miesa, podrobow miesnych i krwi

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje miesa suszonego, solonego i wedzonego,

-  produkcje wyrobow z miesa, wlaczajac wyroby z drobiu, krolikow, nutrii, strusi oraz z podrobow: konserw, kielbas, salami, kaszanek, mortadeli, pasztetow, klopsikow, miesa w galarecie, gotowanej szynki, ekstraktow i sosow miesnych,

-  produkcje gotowych dan miesnych i podrobowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  wytapiania jadalnych tluszczow zwierzecych, innych niz drobiowy, sklasyfikowanych w 15.11.Z,

-  wytapiania jadalnego tluszczu drobiowego, sklasyfikowanego w 15.12.Z,

-  dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 15.13.B,

-  produkcji nieoczyszczonych olejow i tluszczow zwierzecych, sklasyfikowanej w 15.41.Z,

-  paczkowania miesa, wlaczajac mieso drobiowe w sprzedazy hurtowej, sklasyfikowanego w 51.32.Z,

-  paczkowania miesa, wlaczajac mieso drobiowe, na zlecenie, sklasyfikowanego w 74.82.Z.

15.13.B Dzialalnosc uslugowa zwiazana z wytwarzaniem wyrobow z miesa

15.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb i pozostalych produktow rybactwa

Podklasa ta obejmuje:

-  przygotowanie i konserwowanie ryb, skorupiakow i mieczakow: mrozenie, zamrazanie w niskich temperaturach, suszenie, wedzenie, solenie, przetrzymywanie w solance, puszkowanie itp.,

-  produkcje wyrobow z ryb, skorupiakow i mieczakow: ryb gotowanych, filetow rybnych, ikry, kawioru, substytutow kawioru itp.,

-  produkcje gotowych dan rybnych,

-  dzialalnosc statkow, na ktorych dokonuje sie wylacznie przetwarzanie i konserwowanie ryb,

-  produkcje maczki rybnej, przeznaczonej do karmienia zwierzat.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  dzialalnosci statkow, ktorymi dokonuje sie polowow i jednoczesnie przetwarza sie i konserwuje ryby, sklasyfikowanej w 05.01,

-  produkcji olejow i tluszczow z ryb i ssakow morskich, sklasyfikowanej w 15.41.Z,

-  produkcji zup rybnych, sklasyfikowanej w 15.89.Z.

15.31.Z Przetworstwo i konserwowanie ziemniakow

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje wstepnie przyrzadzonych mrozonych ziemniakow,

-  produkcje suszonego puree ziemniaczanego,

-  produkcje zakasek ziemniaczanych,

-  produkcje chrupek ziemniaczanych (chipsow),

-  produkcje maki i maczki ziemniaczanej,

-  przemyslowe obieranie ziemniakow.

15.32.Z Produkcja sokow z owocow i warzyw

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje koncentratow.

15.33.A Przetworstwo i konserwowanie owocow i warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wylaczeniem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

-  konserwowanie owocow, orzechow i warzyw: zamrazanie, suszenie, zalewanie olejem lub octem, puszkowanie itp.,

-  wytwarzanie owocowych lub warzywnych artykulow spozywczych,

-  produkcje dzemow, marmolady i galaretek.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 15.33.B,

-  produkcji maki i maczki z suszonych warzyw straczkowych, sklasyfikowanej w 15.61.Z,

-  konserwowania owocow i orzechow w cukrze, sklasyfikowanego w 15.84.Z.

15.33.B Dzialalnosc uslugowa zwiazana z przetworstwem i konserwowaniem warzyw i owocow

15.4 Produkcja olejow i tluszczow pochodzenia roslinnego i zwierzecego.

Produkcja nieoczyszczonych olejow i tluszczow (15.41.Z) obejmuje produkcje olejow i tluszczow roslinnych nieoczyszczonych, nie modyfikowanych chemicznie oraz produkcje olejow i tluszczow zwierzecych, nieoczyszczonych lub rafinowanych, nie modyfikowanych chemicznie.

Produkcja rafinowanych olejow i tluszczow (15.42.Z) obejmuje produkcje rafinowanych olejow i tluszczow roslinnych oraz produkcje olejow i tluszczow roslinnych lub zwierzecych i ich frakcji, czesciowo lub calkowicie uwodornionych, estryfikowanych wewnatrzczasteczkowo, estryfikowanych ponownie, elaidynizowanych oraz rafinowanych, jednak nie przygotowanych w inny sposob.

15.41.Z Produkcja nieoczyszczonych olejow i tluszczow

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje nieoczyszczonych olejow roslinnych: oliwy z oliwek, oleju sojowego, oleju palmowego, oleju slonecznikowego, oleju rzepakowego, oleju rzepikowego itp.,

-  produkcje nieodtluszczonej maki i maczki z nasion roslin oleju bawelnianego, rzepakowego, oleju musztardowego, oleju z siemienia lnianego itp., oleistych, orzechow lub ziarna oleistego,

-  produkcje niejadalnych nieczyszczonych olejow i tluszczow zwierzecych,

-  produkcje olejow z ryb i ssakow morskich,

-  produkcje uboczna: puchu bawelnianego (lintersu), sruty i makuchow nasion oleistych oraz innych substancji resztkowych powstajacych w niewielkich ilosciach przy produkcji oleju.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  wytapiania i rafinacji smalcu i innych zwierzecych tluszczow jadalnych, sklasyfikowanych w 15.11.Z,

-  mielenia kukurydzy metoda mokra, sklasyfikowanego w 15.62.Z,

-  wytwarzania olejkow eterycznych, sklasyfikowanego w 24.63.Z.

15.42.Z Produkcja rafinowanych olejow i tluszczow

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje rafinowanych olejow roslinnych: oliwy z oliwek, oleju sojowego itp.,

-  przetwarzanie olejow roslinnych: parowanie, gotowanie, utlenianie, polimeryzacje, odwadnianie, utwardzanie itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji oliwy z oliwek pochodzacych z wlasnych upraw, sklasyfikowanej w 01.13.Z,

-  produkcji niejadalnych olejow i tluszczow zwierzecych, sklasyfikowanej w 15.41.Z,

-  produkcji olejow i tluszczow z ryb i ssakow morskich, sklasyfikowanej w 15.41.Z,

-  produkcji margaryny, sklasyfikowanej w 15.43.Z.

15.43.Z Produkcja margaryny i podobnych tluszczow jadalnych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje margaryny,

-  produkcje past do smarowania bedacych mieszanina roznych tluszczow jadalnych,

-  produkcje mieszanek tluszczowych dla celow spozywczych.

15.51.Z Przetworstwo mleka i wyrob serow

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje swiezego plynnego mleka, pasteryzowanego, sterylizowanego, homogenizowanego lub poddanego dzialaniu bardzo wysokich temperatur (tzw. UHT),

-  produkcje napojow bezalkoholowych na bazie mleka,

-  produkcje smietany i smietanki ze swiezego mleka: pasteryzowanej, sterylizowanej,

-  produkcje mleka w proszku lub zageszczonego, slodzonego lub nieslodzonego,

-  produkcje masla,

-  produkcje jogurtu i kefiru,

-  produkcje serow i twarogow,

-  produkcje serwatki,

-  produkcje kazeiny i laktozy.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji surowego mleka krowiego, sklasyfikowanej w 01.21.Z.

15.52.Z Produkcja lodow

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje lodow smietankowych i innych lodow jadalnych, takich jak np. lody z owocami.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  dzialalnosci lodziarni, sklasyfikowanej w 55.30.A i 55.30.B.

15.61.Z Wytwarzanie produktow przemialu zboz

Podklasa ta obejmuje:

-  przemial zboz: produkcje maki, kasz, maczki i sruty pszennej, przemial zyta, owsa, kukurydzy i innych zboz,

-  przemial ryzu: produkcje ryzu mielonego, polerowanego, lukrowanego, parowanego lub preparowanego; produkcje maki ryzowej,

-  przemial surowcow warzywnych: produkcje maki i maczki z suszonych nasion roslin straczkowych, korzeni lub bulw oraz z orzechow jadalnych,

-  wytwarzanie zbozowej zywnosci sniadaniowej,

-  wytwarzanie preparowanej maki wieloskladnikowej do wypieku chleba, ciast, herbatnikow i nalesnikow.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji maki i maczki ziemniaczanej, sklasyfikowanej w 15.31.Z,

-  mielenia kukurydzy metoda mokra, sklasyfikowanego w 15.62.Z.

15.62.Z Wytwarzanie skrobi i produktow skrobiowych

Podklasa ta obejmuje:

-  wytwarzanie skrobi z ryzu, ziemniakow, kukurydzy itp.,

-  mielenie kukurydzy metoda mokra,

-  wytwarzanie glukozy, syropu glukozowego, maltozy, miodu sztucznego, karmelu itp.,

-  wytwarzanie glutenu,

-  wytwarzanie tapioki,

-  wytwarzanie oleju kukurydzianego,

-  wytwarzanie izoglukozy.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  wytwarzania laktozy, sklasyfikowanego w 15.51.Z,

-  produkcji cukru trzcinowego lub buraczanego, sklasyfikowanego w 15.83.Z.

15.71.Z Produkcja pasz dla zwierzat gospodarskich i ryb

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje gotowych pasz dla zwierzat gospodarskich i ryb,

-  produkcje dodatkow paszowych, wlaczajac produkcje przedmieszkow.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji maczki rybnej przeznaczonej do karmienia zwierzat gospodarskich, sklasyfikowanej w 15.20.Z,

-  wytwarzania sruty i makuchow nasion roslin oleistych, sklasyfikowanego w 15.41.Z.

15.72.Z Produkcja karmy dla zwierzat domowych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje karmy i pozostalego pozywienia dla zwierzat domowych (psow, kotow, rybek i podobnych zwierzat domowych).

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji maczki rybnej przeznaczonej do karmienia zwierzat domowych, sklasyfikowanej w 15.20.Z.

15.81.A Produkcja pieczywa

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje chleba i bulek.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  wytwarzania produktow macznych (makaronow), sklasyfikowanego w 15.85.Z.

15.81.B Produkcja wyrobow ciastkarskich swiezych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje swiezych (do bezposredniego spozycia) ciast, ciastek, ciastek owocowych, tortow itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  wytwarzania produktow macznych (makaronow), sklasyfikowanego w 15.85.Z.

15.82.Z Produkcja wyrobow piekarskich i ciastkarskich o przedluzonej trwalosci

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje herbatnikow i sucharow oraz "suchych" wyrobow piekarskich o przedluzonej trwalosci,

-  produkcje ciast i ciastek o przedluzonej trwalosci,

-  produkcje pozostalych slodkich lub slonych wyrobow piekarskich o przedluzonej trwalosci.

15.83.Z Produkcja cukru

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje i rafinacje cukru (sacharozy) oraz substytutow cukru z syropu trzciny cukrowej, burakow, klonu i palmy.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji glukozy, syropu glukozowego, maltozy, sklasyfikowanej w 15.62.Z.

15.84.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobow cukierniczych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje kakao, masla kakaowego, tluszczu i oleju kakaowego,

-  produkcje czekolady i wyrobow czekoladowych,

-  produkcje wyrobow cukierniczych,

-  produkcje gumy do zucia,

-  konserwacje w cukrze owocow, skorek owocowych i pozostalych czesci roslin,

-  produkcje drazetek i pastylek.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji pieczywa o przedluzonej trwalosci, sklasyfikowanego w 15.82.Z,

-  produkcji sacharozy, sklasyfikowanej w 15.83.Z.

15.85.Z Produkcja makaronow, klusek i podobnych wyrobow macznych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje makaronow i klusek: gotowanych lub surowych, nadziewanych lub nienadziewanych,

-  produkcje kuskusu.

15.86.Z Przetworstwo herbaty i kawy

Podklasa ta obejmuje:

-  dekofeinizacje i prazenie kawy,

-  produkcje wyrobow kawowych:

-  kawy mielonej,

-  kawy rozpuszczalnej,

-  ekstraktow i koncentratow kawy,

-  produkcje substytutow kawy,

-  produkcje mieszanek roznych gatunkow herbaty, mate (herbaty paragwajskiej),

-  paczkowanie herbaty wlaczajac paczkowanie w jednorazowe torebki,

-  produkcje herbat ziolowych (miety, werbeny pospolitej, rumianku itp.).

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji herbaty z wlasnych upraw, sklasyfikowanej w 01.13.Z,

-  produkcji mieszanek ziolowych bedacych wyrobami farmaceutycznymi, sklasyfikowanej w 24.42.Z.

15.87.Z Produkcja przypraw

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje przypraw korzennych, sosow i podobnych dodatkow do potraw:

-  majonezu,

-  maki i maczki musztardowej,

-  gotowej musztardy,

-  produkcje octu.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  uprawy roslin przyprawowych, sklasyfikowanej w 01.13.Z,

-  produkcji soli kuchennej, sklasyfikowanej w 14.40.Z.

15.88.Z Produkcja odzywek oraz zywnosci dietetycznej

Podklasa ta obejmuje produkcje zywnosci dla specjalnych zastosowan:

-  odzywek dla noworodkow,

-  odzywek mlecznych i pozostalych, dla niemowlat,

-  zywnosci dla dzieci,

-  zywnosci niskokalorycznej i o zmniejszonej kalorycznosci dla utrzymania wlasciwego ciezaru ciala,

-  zywnosci dietetycznej zalecanej do stosowania przy leczeniu przez lekarzy,

-  zywnosci o niskiej zawartosci sodu (lub bez sodu), zawierajacej sole mineralne,

-  zywnosci bezglutenowej,

-  zywnosci dla diabetykow,

-  odzywczych artykulow spozywczych zalecanych przy nadmiernym wysilku fizycznym, w szczegolnosci dla sportowcow.

15.89.Z Produkcja pozostalych artykulow spozywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje zup i bulionow (rosolow),

-  produkcje drozdzy,

-  produkcje jaj w proszku, zoltek swiezych lub zakonserwowanych, bialek jaj,

-  produkcje ekstraktow roslinnych, substancji pektynowych, srodkow zageszczajacych i zelujacych,

-  produkcje artykulow spozywczych wzbogacanych witaminami, proteinami itp.

15.91.Z Produkcja napojow alkoholowych destylowanych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje destylowanych napojow alkoholowych: wodek, whisky, brandy, ginu, likierow itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji alkoholu etylowego, sklasyfikowanej w 15.92.Z,

-  produkcji win gronowych i owocowych, sklasyfikowanej w 15.93.Z i 15.94.Z.

15.92.Z Produkcja alkoholu etylowego

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje alkoholu etylowego uzyskanego w procesie fermentacji,

-  produkcje czystego spozywczego spirytusu.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji syntetycznego alkoholu etylowego, sklasyfikowanego w 24.14.Z.

15.93.Z Produkcja win gronowych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje win gronowych:

-  stolowych,

-  markowych produkowanych w okreslonych regionach,

-  produkcje gronowych win musujacych,

-  produkcje gronowych win ze skondensowanego moszczu winogronowego.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji win gronowych z wlasnych upraw, sklasyfikowanej w 01.13.Z,

-  butelkowania i paczkowania win bez ich przetwarzania, sklasyfikowanego w 51.34.A, 74.82.Z.

15.94.Z Produkcja jablecznika i win owocowych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje jablecznika, wina gruszkowego, miodu pitnego i innych win owocowych oraz napojow mieszanych zawierajacych alkohol.

15.95.Z Produkcja napojow fermentowanych niedestylowanych pozostalych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje wermutow i pozostalych win aromatyzowanych ze swiezych winogron.

15.96.Z Produkcja piwa

15.97.Z Produkcja slodow

15.98.Z Produkcja wod mineralnych i napojow bezalkoholowych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje wod zdrojowych i wod mineralnych,

-  butelkowanie wod,

-  produkcje napojow bezalkoholowych, aromatyzowanych, wod slodzonych: lemoniady, oranzady, coli, napojow owocowych, napojow energizujacych, tonikow itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji sokow z owocow i warzyw, sklasyfikowanej w 15.32.Z.

16.00.Z Produkcja wyrobow tytoniowych

Podklasa ta obejmuje:

-  wstepne przetwarzanie surowca tytoniowego, tzn. przygotowanie do dalszego przerobu przez producentow wyrobow tytoniowych surowca tytoniowego, polegajace w szczegolnosci na odzylowaniu, cieciu, nasaczaniu lub dosuszaniu blaszki lisciowej,

-  produkcje wyrobow tytoniowych: papierosow, cygar, tytoniu fajkowego, tytoniu do zucia, tabaki,

-  produkcje tytoniu homogenizowanego i "odtworzonego".

Podklasa ta nie obejmuje:

-  uprawy tytoniu i suszenia lisci tytoniu, sklasyfikowanej w 01.11.C.

Dzial 17
WLOKIENNICTWO

Dzial ten obejmuje:

-  przygotowanie i przedzenie wlokien tekstylnych,

-  produkcje tkanin wlokienniczych,

-  wykonczanie materialow wlokienniczych, wlaczajac ubrania,

-  produkcje gotowych materialow wlokienniczych, oprocz odziezy (np. bielizny poscielowej, stolowej, toaletowej, kuchennej, kolder, kocow, dywanow, sznurka itp.),

-  produkcje dzianin i wyrobow dzianych (np. skarpetek, swetrow).

Dzial ten nie obejmuje:

-  produkcji wlokien naturalnych, sklasyfikowanej w dziale 01,

-  produkcji wlokien syntetycznych, sklasyfikowanej w 24.70.Z,

-  produkcji odziezy, sklasyfikowanej w dziale 18.

17.11.Z Produkcja przedzy bawelnianej

Podklasa ta obejmuje:

-  przygotowywanie wlokien: zgrzeblenie i czesanie wlokien bawelnianych,

-  wytwarzanie przedzy bawelnianej, zarowno w calosci z bawelny, jak i z udzialem wlokien sztucznych lub syntetycznych, dla celow dziewiarskich, tkackich itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji nici do szycia, sklasyfikowanej w 17.16.Z.

17.12.Z Produkcja przedzy welnianej zgrzebnej

Podklasa ta obejmuje:

-  przygotowanie wlokien: odtluszczanie i karbonizacje welny, zgrzeblenie,

-  wytwarzanie przedzy welnianej, zarowno w calosci z welny jak i z udzialem wlokien sztucznych lub syntetycznych, dla celow dziewiarskich, tkackich itp.

17.13.Z Produkcja przedzy welnianej czesankowej

Podklasa ta obejmuje:

-  czesanie wlokien welnianych - wytwarzanie przedz welnianych czesankowych,

-  wytwarzanie przedzy, zarowno welnianej jak i z udzialem wlokien sztucznych lub syntetycznych, dla celow dziewiarskich, tkackich itp.,

-  wytwarzanie przedz welnianych czesankowo - zgrzebnych (polczesankowych).

17.14.Z Produkcja przedzy lnianej

Podklasa ta obejmuje:

-  trzepanie lnu,

-  wytwarzanie przedzy lnianej, jak i przedzy z udzialem wlokien sztucznych lub syntetycznych, dla celow dziewiarskich, tkackich itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  roszenia lnu, sklasyfikowanego w 01.11.C.

17.15.Z Produkcja przedzy z jedwabiu oraz wlokien chemicznych

Podklasa ta obejmuje:

-  rozwijanie, plukanie i skrecanie jedwabiu,

-  zgrzeblenie i czesanie odpadow z jedwabiu,

-  wytwarzanie przedzy z jedwabiu oraz z udzialem wlokien sztucznych i syntetycznych, dla celow dziewiarskich, tkackich itp.,

-  teksturowanie, skrecanie, laczenie i nitkowanie przedzy z wlokien sztucznych lub syntetycznych.

17.16.Z Produkcja nici do szycia

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje nici do szycia z roznych surowcow i ich mieszanek.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji przedzy dziewiarskiej, sklasyfikowanej w 17.11.Z - 17.15.Z, 17.17.Z.

17.17.Z Produkcja przedzy z wlokien tekstylnych pozostala

Podklasa ta obejmuje:

-  przygotowywanie i przedzenie pozostalych wlokien tekstylnych, takich jak juta i pozostale wlokna lykowe,

-  produkcje przedzy papierowej do wytwarzania tapet.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji wlokien i pakul syntetycznych, wytwarzania pojedynczych przedz (wlaczajac przedze o duzej wytrzymalosci i do produkcji dywanow) z wlokien sztucznych i syntetycznych, sklasyfikowanej w 24.70.Z,

-  produkcji wlokien szklanych, sklasyfikowanej w 26.14.Z,

-  przedzenia wlokien azbestowych, sklasyfikowanego w 26.82.Z.

17.21.Z Produkcja tkanin bawelnianych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje tkanin bawelnianych, zarowno w calosci z bawelny, jak i z udzialem wlokien sztucznych i syntetycznych,

-  produkcje pozostalych tkanin bawelnianych, tkanin z kordonku, tkanin niestrzyzonych na reczniki, do produkcji imitacji skor futerkowych, gazy itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji tekstylnych wykladzin podlogowych, sklasyfikowanej w 17.51.Z,

-  produkcji materialow nietkanych, sklasyfikowanej w 17.53.Z,

-  produkcji tasm, sklasyfikowanej w 17.54.Z,

-  produkcji dzianin, sklasyfikowanej w 17.60.Z,

-  produkcji medycznie impregnowanej gazy, sklasyfikowanej w 24.42.Z.

17.22.Z Produkcja tkanin welnianych zgrzebnych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje tkanin welnianych zgrzebnych, zarowno w calosci z welny, jak i z udzialem wlokien sztucznych lub syntetycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji tekstylnych pokryc podlogowych, sklasyfikowanej w 17.51.Z,

-  produkcji materialow nietkanych, sklasyfikowanej w 17.53.Z,

-  produkcji dzianin, sklasyfikowanej w 17.60.Z.

17.23.Z Produkcja tkanin welnianych czesankowych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje tkanin welnianych czesankowych, zarowno w calosci z welny, jak i z udzialem wlokien sztucznych lub syntetycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji tekstylnych pokryc podlogowych, sklasyfikowanej w 17.51.Z,

-  produkcji materialow nietkanych, sklasyfikowanej w 17.53.Z,

-  produkcji dzianin, sklasyfikowanej w 17.60.Z.

17.24.Z Produkcja tkanin z jedwabiu oraz wlokien chemicznych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje tkanin, zarowno w calosci z jedwabiu, jak i udzialem wlokien sztucznych lub syntetycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji materialow nietkanych, sklasyfikowanej w 17.53.Z,

-  produkcji jedwabnych wstazek, tasm, sklasyfikowanej w 17.54.Z.

17.25.Z Produkcja tkanin pozostalych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje tkanin z lnu, konopi, juty i pozostalych wlokien lykowych i i przedzy specjalnej,

-  produkcje tkanin polipropylenowych,

-  produkcje tkanin z wlokien szklanych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji tekstylnych pokryc podlogowych, sklasyfikowanej w 17.51.Z,

-  produkcji materialow nietkanych, sklasyfikowanej w 17.53.Z,

-  produkcji waskich tasm i knotow, sklasyfikowanej w 17.54.Z,

-  produkcji tkanin z przedzy azbestowej, sklasyfikowanej w 26.82.Z.

17.30.Z Wykonczanie materialow wlokienniczych

Podklasa ta obejmuje:

-  wykonczanie materialow wlokienniczych, wlokien, tkanin i wyrobow wlokienniczych gotowych obcej produkcji w zakresie:

-  bielenia, barwienia, odbarwiania i drukowania (rowniez termodrukowania) materialow i artykulow wlokienniczych, wlaczajac ubrania,

-  apreturowania, suszenia, parowania, dekatyzowania, reperowania, cerowania, sanforyzowania, merceryzowania wyrobow wlokienniczych obcej produkcji, wlaczajac ubrania,

-  plisowania, marszczenia i podobnych czynnosci,

-  wykonczanie ubran skorzanych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  wykonczania materialow wlokienniczych wlasnej produkcji, sklasyfikowanego w 17.1, 17.2 i 17.5,

-  impregnacji, powlekania, pokrywania i laminowania plastykiem, sklasyfikowanych w 17.54.Z,

-  napraw odziezy i artykulow uzytku domowego, sklasyfikowanych w 52.74.Z,

-  dzialalnosci uslugowej polegajacej na wykonywaniu "na poczekaniu" nadrukow na wyrobach wlokienniczych, sklasyfikowanej w 52.74.Z.

17.40.A Produkcja gotowych wyrobow wlokienniczych, z wylaczeniem odziezy i dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje gotowych wyrobow z roznych materialow wlokienniczych:

-  kocow, wlaczajac koce podrozne,

-  bielizny poscielowej, stolowej, toaletowej, kuchennej,

-  kolder watowanych, puchowych, jaskow, pufow, poduszek, spiworow itp.,

-  produkcje gotowych wyrobow wyposazeniowych:

-  zaslon, baldachimow, stor, narzut, pokrowcow na ubrania, na maszyny i urzadzenia itp. (w tym rowniez dzianych),

-  plocien nieprzemakalnych, namiotow, wyposazenia kempingowego, zagli, markiz przeciwslonecznych, pokrowcow zewnetrznych samochodowych itp.,

-  flag, sztandarow, choragwi,

-  scierek, kamizelek ratunkowych, spadochronow itp.,

-  produkcje tekstylnych czesci kocow elektrycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 17.40.B,

-  produkcji tekstylnych artykulow technicznych, sklasyfikowanej w 17.54.Z,

-  produkcji odziezy, sklasyfikowanej w 18,

-  produkcji tapet tekstylnych, sklasyfikowanej w 21.24.Z.

17.40.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie naprawy wyrobow z brezentu i wyposazenia kempingowego

17.51.Z Produkcja dywanow i chodnikow

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje pokryc podlogowych: dywanow, kilimow, chodnikow, mat, plyt dywanowych z materialow wlokienniczych, filcu.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji mat plecionych, sklasyfikowanej w 20.52.Z,

-  produkcji pokryc podlogowych z korka, gumy lub tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w zaleznosci od surowca w 20.52.Z, 25.13.B i 25.23.Z,

-  produkcji linoleum i pozostalych pokryc podlogowych o utwardzonej powierzchni, z materialu innego niz tworzywo sztuczne, sklasyfikowanej w 36.63.Z.

17.52.A Produkcja wyrobow powrozniczych i sieciowych, z wylaczeniem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje szpagatow, wyrobow powrozniczych, lin i kabli z wlokien, tasm wlokienniczych i podobnych materialow impregnowanych lub nieimpregnowanych, pokrywanych lub oplatanych guma lub tworzywem sztucznym,

-  produkcje wiazanych sieci ze szpagatow, powrozow lub lin,

-  produkcje wyrobow z lin i sieci: sieci rybackich, odbijaczy dla statkow, wyladunkowych odbojnikow i amortyzatorow, zawiesi, lin i kabli zaopatrzonych w metalowe pierscienie itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 17.52.B,

-  produkcji siatek zarowych do lamp gazowych i rurkowych siatek do palnikow gazowych, sklasyfikowanej w 17.54.Z,

-  produkcji siatek na wlosy, sklasyfikowanej w 18.24.Z.

17.52.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie naprawy sieci i wyrobow powrozniczych

17.53.Z Produkcja wloknin i wyrobow wykonanych z wloknin, z wylaczeniem odziezy

17.54.Z Produkcja wyrobow wlokienniczych pozostalych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje tasm wlaczajac tasmy zlozone z osnowy bez watku, wykonane przy uzyciu srodkow klejacych,

-  produkcje filcu,

-  produkcje etykiet, emblematow itp. z materialow wlokienniczych,

-  produkcje ozdob: wstazek, tasiemek, pomponow itp.,

-  produkcje tiulow i innych wyrobow azurowych wykonczonych koronka lub innymi motywami ozdobnymi haftowanymi lub wyszywanymi,

-  produkcje wyrobow wlokienniczych impregnowanych, powlekanych, pokrywanych lub laminowanych tworzywem sztucznym,

-  produkcje waty z materialow tekstylnych i wyrobow z waty: podpasek higienicznych i tamponow,

-  produkcje przedzy metalizowanej lub plecionej z drutem, nici gumowanych i lin pokrytych tkanina, przedzy lub tasm pokrytych, impregnowanych, powlekanych lub oplecionych guma lub tworzywem sztucznym,

-  produkcje roznych tekstyliow: tkanin kordowych (oponowych o wysokiej wytrzymalosci); kalki plociennej; plotna gruntowanego dla malarzy, bukramu i podobnych usztywnionych wyrobow tekstylnych, materialow wlokienniczych powlekanych guma lub substancjami amylowymi,

-  produkcje roznych wyrobow tekstylnych: knotow, siatek zarowych do lamp gazowych i rurkowych siatek do palnikow gazowych, wezy z materialow wlokienniczych impregnowanych lub pokrytych guma lub tworzywem sztucznym, pasow transmisyjnych, przenosnikow tasmowych, tkanin do przesiewania i przecedzania.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji tekstylnych wykladzin podlogowych, sklasyfikowanej w 17.51.Z,

-  produkcji tkanin przetykanych metalowym drutem, sklasyfikowanej w 28.73.Z,

-  produkcji celulozowych podpasek higienicznych i tamponow, sklasyfikowanej w 21.22.Z,

-  produkcji impregnowanych lub powlekanych substancjami leczniczymi bandazy, waty, gazy, nici chirurgicznych i opatrunkow, sklasyfikowanej w 24.42.Z.

17.60.Z Produkcja dzianin

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje dzianin:

-  produkcje dzianin o splocie rzadkowym lub kolumienkowym,

-  produkcje siatek i zaslon okiennych dzianych na maszynach typu Raschel lub podobnych,

-  produkcje innych materialow wlokienniczych przeszywanych splotem kolumienkowym,

-  produkcje dzianin z dlugim wlosem do produkcji imitacji skor futerkowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji materialow azurowych i firan okiennych typu koronkowego, produkowanych na maszynach typu Raschel lub podobnych sklasyfikowanej w 17.54.Z.

17.71.Z Produkcja wyrobow ponczoszniczych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje ponczoch, skarpetek, rajstop i innych wyrobow ponczoszniczych,

-  produkcje obuwia tekstylnego bez zelowek.

17.72.Z Produkcja odziezy dzianej

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje odziezy dzianej: pulowerow, swetrow, rozpinanych swetrow, kamizelek i podobnych wyrobow dzianych.

Dzial 18
PRODUKCJA ODZIEZY I WYROBOW FUTRZARSKICH

Dzial ten obejmuje:

-  produkcje kazdego rodzaju odziezy, zarowno konfekcyjnej, jak i szytej "na miare", ze skory, tkanin, dzianiny itp., np.: odziez wierzchnia, bielizne damska, meska i dziecieca, ubrania robocze itp.,

-  produkcje dodatkow do odziezy,

-  produkcje wyrobow futrzarskich.

Dzial ten nie obejmuje:

-  produkcji wyrobow dzianych, sklasyfikowanej w 17.7,

-  wykonczania ubran, sklasyfikowanego w 17.30.Z.

18.10.Z Produkcja odziezy skorzanej

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje odziezy wykonanej ze skory lub jej imitacji.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji rekawiczek, paskow skorzanych, sklasyfikowanej w 18.24.Z,

-  produkcji odziezy ze skor futerkowych, sklasyfikowanej w 18.30.Z,

-  produkcji sportowych rekawic i sportowych nakryc glowy, sklasyfikowanej w 36.40.Z.

18.2 Produkcja odziezy i dodatkow do odziezy, z wylaczeniem odziezy skorzanej

Grupa ta nie obejmuje:

-  produkcji odziezy ze skor futerkowych, sklasyfikowanej w 18.30.Z.

18.21.Z Produkcja ubran roboczych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje odziezy roboczej i ochronnej.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji obuwia, sklasyfikowanej w 19.30.A i 19.30.B,

-  produkcji odziezy z gumy lub tworzywa sztucznego, zgrzewanej "na szwach", sklasyfikowanej w 25.13.B i 25.24.Z,

-  produkcji ochronnych nakryc glowy, sklasyfikowanej w 25.24.Z, 28.75.B,

-  reperacji odziezy, sklasyfikowanej w 52.74.Z.

18.22.A Produkcja ubran wierzchnich dla mezczyzn i chlopcow, pozostala

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje meskich i chlopiecych plaszczy i kurtek, peleryn, wiatrowek i podobnych artykulow,

-  produkcje garniturow meskich i chlopiecych oraz zestawow odziezowych,

-  produkcje marynarek meskich i chlopiecych,

-  produkcje spodni, bryczesow i szortow meskich i chlopiecych,

-  krawiectwo (szycie na miare), dla mezczyzn i chlopcow.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji odziezy ze skor futerkowych, sklasyfikowanej w 18.30.Z,

-  produkcji odziezy z gumy lub z tworzyw sztucznych, zgrzewanej "na szwach", sklasyfikowanej w 25.13.B i 25.24.Z,

-  reperacji odziezy, sklasyfikowanej w 52.74.Z.

18.22.B Produkcja ubran wierzchnich dla kobiet i dziewczat, pozostala

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje odziezy wierzchniej dla kobiet i dziewczat wykonana z materialow tkanych, dzianin itp.: plaszczy, kurtek, peleryn, kostiumow, spodni, spodnic, wiatrowek,

-  produkcje damskich lub dziewczecych marynarek i zakietow, sukienek, bryczesow i szortow damskich lub dziewczecych,

-  krawiectwo (szycie na miare) dla kobiet i dziewczat.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji odziezy ze skor futerkowych, sklasyfikowanej w 18.30.Z,

-  produkcji odziezy z gumy lub tworzyw sztucznych, zgrzewanej "na szwach", sklasyfikowanej w 25.13.B i 25.24.Z,

-  reperacji odziezy, sklasyfikowanej w 52.74.Z.

18.23.Z Produkcja bielizny

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje bielizny dla mezczyzn, kobiet i dzieci wykonanej z materialow tkanych, dzianin, koronek itp.: podkoszulkow, "t-shirt", slipow, kalesonow, pizam, koszul nocnych, szlafrokow, bluzek, majtek, gorsetow, stanikow.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji wyrobow ponczoszniczych, sklasyfikowanej w 17.71.Z,

-  reperacji odziezy, sklasyfikowanej w 52.74.Z.

18.24.Z Produkcja pozostalej odziezy i dodatkow do odziezy, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje bielizny i odziezy niemowlecej, odziezy narciarskiej, treningowej do plywania itp.,

-  produkcje kapeluszy i czapek,

-  produkcje dodatkow do odziezy: rekawiczek, paskow, szali, krawatow, apaszek, siatek na wlosy itp.,

-  produkcje nakryc glowy wykonanych ze skor futerkowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji obuwia tekstylnego, sklasyfikowanej w 17.71.Z,

-  produkcji ochronnych nakryc glowy, sklasyfikowanej w 25.24.Z 28.75.B,

-  produkcji sportowych rekawic i sportowych nakryc glowy wykonanych ze skory, sklasyfikowanej w 36.40.Z,

-  reperacji odziezy, sklasyfikowanej w 52.74.Z.

18.30.Z Wyprawianie i barwienie skor futerkowych; produkcja wyrobow futrzarskich

Podklasa ta obejmuje:

-  wyprawianie i barwienie skor futerkowych oraz skor z wlosiem: skrobanie, zmiekczanie tluszczem, garbowanie, wybielanie, strzyzenie i usuwanie wlosia oraz barwienie,

-  produkcje wyrobow ze skor futerkowych:

-  odziezy i wyrobow ubraniowych,

-  dekoracyjnych skor futerkowych do zawieszania na scianie, mat futrzanych, pasow itp.,

-  produkcje roznych wyrobow ze skor futerkowych: dywanow (futrzakow), niewypchanych pufow itp.,

-  produkcje sztucznych futer i wyrobow z nich.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji surowych skor futerkowych, sklasyfikowanej w 01.25.Z, 01.50.Z,

-  produkcji surowych skor pochodzacych z rzezni, sklasyfikowanej w 15.11.Z,

-  produkcji imitacji skor futerkowych (tkanin i dzianin o dlugim wlosie), sklasyfikowanej w 17.21.Z i 17.60.Z,

-  produkcji czapek futrzanych, sklasyfikowanej w 18.24.Z,

-  produkcji dodatkow do odziezy ze skor futerkowych, sklasyfikowanej w 18.24.Z,

-  produkcji obuwia i butow zawierajacych czesci wykonane ze skor futerkowych, sklasyfikowanej w 19.30.A i 19.30.B.

Podsekcja DC
PRODUKCJA SKOR WYPRAWIONYCH I WYROBOW ZE SKOR WYPRAWIONYCH

Podsekcja ta obejmuje:

-  dzialalnosc polegajaca na przygotowaniu i garbowaniu skor surowych i skor sklasyfikowanych w grupie 15.1,

-  produkcje skor wyprawionych,

-  produkcje obuwia,

-  produkcja galanterii skorzanej, artykulow podroznych ze skory.

19.10.Z Produkcja skor wyprawionych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje wyprawionych skor,

-  produkcje skory zamszowej, pergaminu, skory lakierowanej i metalizowanej, laminowanej,

-  produkcje skory wyprawianej sklejanej lub zszywanej z kawalkow.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji surowych skor pochodzacych z rzezni, sklasyfikowanej w 15.11.Z,

-  produkcji odziezy skorzanej, sklasyfikowanej w 18.10.Z,

-  wyprawiania i barwienia skor futerkowych oraz skor porosnietych wlosiem, sklasyfikowanego w 18.30.Z,

-  produkcji imitacji skory nieopartej na skorze naturalnej, sklasyfikowanej w 17.2, 17.60.Z, 25.13.Z i 25.24.Z.

19.20.Z Produkcja wyrobow kaletniczych i rymarskich

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje toreb bagazowych, toreb recznych i podobnych wyroby ze skory, mieszanek skory lub pozostalych materialow, takich jak: tworzywa sztuczne, materialy tekstylne, wlokna wulkanizowane lub tektura, przy uzyciu technologii stosowanych do wyrobu przedmiotow ze skory,

-  produkcje niemetalowych paskow do zegarkow,

-  produkcje roznych wyrobow ze skor lub mieszanek skory: pasow napedowych, uszczelek itp.,

-  produkcje wyrobow rymarskich i uprzezy.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji odziezy skorzanej, sklasyfikowanej w 18.10.Z,

-  produkcji rekawiczek i czapek ze skory, sklasyfikowanej w 18.24.Z,

-  produkcji obuwia, sklasyfikowanej w 19.30.A i 19.30.B,

-  produkcji metalowych paskow do zegarkow, sklasyfikowanej w 33.50.Z.

19.30.A Produkcja obuwia, z wylaczeniem sportowego

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje obuwia nieprzemakalnego, wodoodpornego, z roznych materialow oraz przy zastosowaniu roznych procesow technologicznych, wlaczajac modelowanie,

-  produkcje getrow, kamaszy i podobnych wyrobow,

-  produkcje czesci obuwia: cholewek i ich czesci, zelowek, obcasow itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji obuwia tekstylnego bez zelowek, sklasyfikowanej w 17.71.Z,

-  produkcji obuwia sportowego, sklasyfikowanej w 19.30.B,

-  produkcji obuwia z azbestu, sklasyfikowanej w 26.82.Z,

-  produkcji obuwia ortopedycznego, sklasyfikowanej w 33.10.A,

-  produkcji obuwia polaczonego z lyzwami lub wrotkami, sklasyfikowanego w 36.40.Z.

19.30.B Produkcja obuwia sportowego

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje obuwia narciarskiego i do nart biegowych,

-  produkcje obuwia treningowego z podeszwami z gumy lub tworzywa sztucznego i wierzchem tkaninowym,

-  produkcje obuwia sportowego pozostala, z wylaczeniem obuwia lyzwiarskiego i do jazdy na wrotkach,

-  produkcje obuwia z metalowymi noskami ochronnymi,

-  produkcje obuwia wykonanego z drewna,

-  produkcje obuwia specjalnego oraz obuwia pozostalego, gdzie indziej niesklasyfikowanego,

-  produkcje czesci obuwia sportowego: wierzchow, podeszwy itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji obuwia tekstylnego bez zelowek, sklasyfikowanej w 17.71.Z,

-  produkcji obuwia z azbestu, sklasyfikowanej w 26.82.Z,

-  produkcji obuwia ortopedycznego, sklasyfikowanej w 33.10.A,

-  produkcji obuwia polaczonego z lyzwami lub wrotkami, sklasyfikowanego w 36.40.Z.

Dzial 20
PRODUKCJA DREWNA I WYROBOW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (Z WYLACZENIEM MEBLI), WYROBOW ZE SLOMY I MATERIALOW UZYWANYCH DO WYPLATANIA

Przez produkcje wyrobow z drewna rozumie sie: pilowanie, heblowanie, obrobke mechaniczna, laminowanie i montaz wyrobow drewnianych poczawszy od desek cietych na sztuki lub drewna konstrukcyjnego, ktore moze byc nastepnie pociete i obrobione za pomoca tokarki lub pozostalych narzedzi sluzacych do obrobki drewna.

Drewno konstrukcyjne lub pozostale formy drewna przetworzonego, moga byc wstepnie oheblowane lub wygladzone i zlozone w wyrob koncowy, np. opakowanie drewniane.

Jednostki klasyfikowane sa przede wszystkim na podstawie specyfiki wyrobow przez niewytwarzanych.

Wyjatek stanowia tartaki oraz jednostki zajmujace sie konserwacja drewna.

Dzial ten obejmuje:

-  wytwarzanie wyrobow z drewna takich jak:

-  drewno konstrukcyjne,

-  panele drewniane,

-  fornir,

-  opakowania drewniane,

-  drewniane materialy podlogowe niepolaczone,

-  armatura z drewna,

-  budynki prefabrykowane z drewna.

Dzial ten nie obejmuje:

-  produkcji mebli, sklasyfikowanej w 36.1,

-  montazu, instalacji elementow drewnianych przez jednostke niebedaca ich producentem, sklasyfikowanego w 45.42.

20.10.A Produkcja wyrobow tartacznych

Podklasa ta obejmuje:

-  pilowanie, heblowanie i obrobke mechaniczna drewna,

-  produkcje drewnianych podkladow kolejowych,

-  produkcje drewnianych materialow podlogowych niepolaczonych,

-  produkcje welny drzewnej, maczki drzewnej, wiorow,

-  suszenie drewna.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji drewna surowego, sklasyfikowanej w 02.01.A,

-  dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 20.10.B,

-  produkcji gontow, walkow dekoracyjnych i listew profilowanych, sklasyfikowanej w 20.30.Z.

20.10.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie impregnowania drewna

Podklasa ta obejmuje:

-  impregnacje i obrobke chemiczna drewna konstrukcyjnego i stolarskiego z uzyciem srodkow konserwujacych lub innych substancji,

-  pilowanie, heblowanie i obrobke mechaniczna drewna,

-  suszenie drewna.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  uslug w zakresie impregnowania i zabezpieczania dachow i budynkow przed dzialaniem wody, sklasyfikowanej w 45.22.Z,

-  dezynsekcji i zwalczania szkodnikow w budynkach i podobnych uslug, sklasyfikowanych w 74.70.Z.

20.20.Z Produkcja arkuszy fornirowych; produkcja plyt i sklejek

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje arkuszy fornirowych, sklejki, plyt laminowanych, plyt wiorowych, plyt pilsniowych oraz pozostalych rodzajow plyt i arkuszy z drewna lub z materialow drewnopodobnych.

20.30.Z Produkcja wyrobow stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje wyrobow i elementow konstrukcyjnych przeznaczonych glownie dla budownictwa:

-  belek, dzwigarow, krokwi, rozpor dachowych,

-  drzwi, okien, okiennic i ram okiennych,

-  schodow, poreczy i ogrodzen,

-  walkow dekoracyjnych, listew profilowanych, gontow i podobnych elementow drewnianych,

-  blokow parkietowych, klepek itp. polaczonych w forme plyt,

-  produkcje prefabrykowanych budynkow lub ich elementow z drewna.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji drewnianych elementow podlogowych niepolaczonych, sklasyfikowanej w 20.10.A.

20.40.Z Produkcja opakowan drewnianych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje skrzyn, pudelek, klatek, bebnow i podobnych opakowan drewnianych,

-  produkcje palet, palet skrzyniowych i pozostalych opakowan transportowych,

-  produkcje beczek, kadzi, balii i pozostalych wyrobow bednarskich,

-  produkcje drewnianych bebnow.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji toreb bagazowych, sklasyfikowanej w 19.20.Z,

-  produkcji drewnianych kasetek, szkatulek, szpulek, sklasyfikowanej w 20.51.Z,

-  produkcji opakowan wyplatanych, sklasyfikowanej w 20.52.Z.

20.51.Z Produkcja pozostalych wyrobow z drewna

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje roznych wyrobow z drewna:

-  trzonkow, uchwytow i korpusow do: narzedzi, miotel, szczotek i pedzli,

-  drewnianych form i kopyt szewskich, wieszakow ubraniowych,

-  drewnianych artykulow gospodarstwa domowego i naczyn kuchennych, gietych wieszakow na plaszcze i kapelusze,

-  drewnianych statuetek i ornamentow, drewna intarsjowanego, drewna inkrustowanego,

-  drewnianych kasetek i szkatulek na bizuterie, sztucce i podobne artykuly,

-  trumien drewnianych,

-  drewnianych szpulek, przykrywek, wrzecion, szpulek na nici oraz podobnych wyrobow z drewna toczonego,

-  pozostalych wyrobow drewnianych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji toreb bagazowych, sklasyfikowanej w 19.20.Z,

-  produkcji obuwia drewnianego, sklasyfikowanej w 19.30.A,

-  produkcji lamp i sprzetu oswietleniowego, sklasyfikowanej w 31.50.Z,

-  produkcji obudow do zegarow, sklasyfikowanej w 33.50.Z,

-  produkcji mebli, sklasyfikowanej w 36.11.Z - 36.14.A,

-  produkcji zabawek drewnianych, sklasyfikowanej w 36.50.Z,

-  produkcji sztucznej bizuterii, sklasyfikowanej w 36.61.Z,

-  produkcji pedzli, szczotek i miotel, sklasyfikowanej w 36.62.Z,

-  produkcji lasek i raczek do parasolek, sklasyfikowanej w 36.63.Z,

-  produkcji zapalek, sklasyfikowanej w 36.63.Z.

20.52.Z Produkcja wyrobow z korka, slomy i materialow uzywanych do wyplatania

Podklasa ta obejmuje:

-  przetwarzanie korka naturalnego,

-  produkcje wyrobow z korka naturalnego lub aglomerowanego,

-  produkcje plecionek i produktow wyplatanych, jak: maty, wycieraczki, ekrany itp.,

-  produkcje koszy i pozostalych wyrobow wikliniarskich.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji mat z materialow tekstylnych, sklasyfikowanej w 17.51.Z,

-  produkcji mebli, sklasyfikowanej w 36.1.

Dzial
21 PRODUKCJA MASY WLOKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBOW Z PAPIERU

Dzial ten obejmuje:

-  produkcje masy celulozowej, polegajaca na oddzielaniu wlokien celulozowych od zanieczyszczen zawartych w drewnie lub makulaturze,

-  produkcje papieru, polegajaca na laczeniu wlokien w arkusze,

-  produkcje wyrobow z papieru recyklizowanego, wytwarzanych roznymi technikami (ciecia, formowania, pokrywania i laminowania).

Produkcja powyzszych wyrobow jest zgrupowana w jednym dziale, poniewaz sklada sie z szeregu pionowo powiazanych ze soba czynnosci. Czesto, wiele z nich jest wykonywanych w ramach tej samej jednostki.

Wyroby z papieru moga zawierac nadruki (np. tapeta, papier ozdobny)pod warunkiem, ze informacje w nich zawarte nie sa ich glownym celem.

21.11.Z Produkcja masy wloknistej

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje bielonej, polbielonej i niebielonej celulozowej masy papierowej za pomoca technologii mechanicznej, chemicznej (z rozpuszczalnikiem lub bez rozpuszczalnika) lub polchemicznej oraz pozostalych mas celulozowych,

-  usuwanie farby drukarskiej i produkcje masy celulozowej z makulatury.

21.12.Z Produkcja papieru i tektury

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje papieru i tektury z przeznaczeniem do dalszej obrobki przemyslowej,

-  pokrywanie, powlekanie i impregnacje papieru i tektury,

-  produkcje krepiny i papieru marszczonego,

-  produkcje papieru gazetowego, drukarskiego i papieru do pisania,

-  produkcje waty celulozowej oraz zwojow z wlokien celulozowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji papieru falistego i tektury falistej, sklasyfikowanej w 21.21.Z,

-  produkcji galanterii papierowej, sklasyfikowanej w 21.22.Z, 21.23.Z, 21.24.Z i 21.25.Z.

21.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowan z papieru i tektury

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje papieru falistego i tektury falistej,

-  produkcje opakowan z papieru i tektury falistej,

-  produkcje skladanych opakowan z papieru falistego i tektury falistej,

-  produkcje opakowan z tektury twardej,

-  produkcje pozostalych opakowan z papieru i tektury,

-  produkcje workow i toreb papierowych,

-  produkcje skoroszytow, segregatorow biurowych i podobnych artykulow.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji kopert i papeterii, sklasyfikowanej w 21.23.Z,

-  produkcji wyrobow formowanych lub prasowanych z masy celulozowej(np. korytka do jajek), sklasyfikowanej w 21.25.Z.

21.22.Z Produkcja papierowych artykulow gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje artykulow gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych z papieru i waty celulozowej:

-  produkcje bibulek czyszczacych,

-  produkcje chusteczek do nosa, recznikow, serwetek,

-  produkcje papieru toaletowego,

-  produkcje podpasek higienicznych i tamponow, pieluszek papierowych i podkladek pieluszkowych dla niemowlat,

-  produkcje kubkow, talerzy i tacek.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji podpasek higienicznych z waty, sklasyfikowanej w 17.54.Z.

21.23.Z Produkcja papierowych artykulow pismiennych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje papieru drukarskiego i pismiennego gotowego do uzycia,

-  produkcje papieru do drukarek komputerowych,

-  produkcje papieru samokopiujacego gotowego do uzycia,

-  produkcje kalki i papieru weglowego (z kalka) gotowego do uzycia,

-  produkcje papieru samoprzylepnego (powlekanego klejem lub gumowanego),

-  produkcje kopert i kart pocztowych,

-  produkcje pudelek, torebek, portfeli i zestawow obejmujacych pewien asortyment materialow pismiennych.

21.24.Z Produkcja tapet

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje tapet papierowych i podobnych pokryc sciennych, wlaczajac tapety papierowe pokryte winylem,

-  produkcje tekstylnych pokryc scian.

21.25.Z Produkcja pozostalych artykulow z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje etykietek,

-  produkcje filtrow z papieru i kartonu,

-  produkcje cewek, szpulek, nasadek i podobnych wyroby z papieru i tektury,

-  produkcje korytek do jajek i podobnych foremek papierowych do pakowania produktow,

-  produkcje kart z papieru lub tektury stosowanych w maszynie Zakarda.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji papieru i tektury w masie, sklasyfikowanej w 21.12.Z,

-  produkcji akcydensow, sklasyfikowanej w 22.22.Z,

-  produkcji kart do gry, sklasyfikowanej w 36.50.Z,

-  produkcji gier i zabawek z papieru i tektury, sklasyfikowanej w 36.50.Z.

Dzial 22
DZIALALNOSC WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOSNIKOW INFORMACJI

Dzial ten obejmuje wydawanie gazet, czasopism, ksiazek i pozostalych periodykow.

Jednostki, nazywane "wydawcami", rozpowszechniaja w\w publikacje, do ktorych zazwyczaj posiadaja prawa autorskie. Moga byc one wydawane w roznej formie, tj.: w tradycyjnej formie drukowanej, na kasetach audio, CD lub w formie elektronicznej on-line.

Dzialalnosc poligraficzna obejmuje:

-  drukowanie wyrobow takich, jak: gazety, ksiazki, czasopisma, formularze, kartki z zyczeniami itp.,

-  dzialalnosci pomocnicze takie, jak: uslugi introligatorskie, fotochemigraficzne i fotosklad.

Dzialalnosci pomocnicze stanowia integralna czesc dzialalnosci poligraficznej, natomiast wyrob (plyta drukarska, oprawiona ksiazka, plik lubdysk informatyczny), bedacy efektem tej dzialalnosci, jest zawsze otrzymywany w wyniku powyzszych czynnosci.

Roznorodne metody stosowane w poligrafii sluza do przeniesienia obrazu z plyty, ekranu czy pliku informatycznego na nosnik papierowy, plastikowy, metalowy, na tkanine lub drewno (litografia, fotochemigrafia, seriografia, fleksografia).

Nowa technologia pozwala na wykorzystanie pliku informatycznego do bezposredniego pilotowania procesu drukowania. Tworzy on obraz i nowe urzadzenia elektrostatyczne lub pozostale (np. drukowanie cyfrowe).

Dzial ten nie obejmuje:

-  edycji oprogramowania, sklasyfikowanej w 72.21,

-  publikacji on-line niemajacej zwiazku z inna publikacja, sklasyfikowanej w 72.40.

22.11.Z Wydawanie ksiazek

Podklasa ta obejmuje:

-  wydawanie ksiazek, broszur, folderow i podobnych publikacji, wlaczajac

-  slowniki i encyklopedie,

-  wydawanie map i atlasow.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  wydawania nut, sklasyfikowanego w 22.14.Z.

22.12.Z Wydawanie gazet

Podklasa ta obejmuje:

-  wydawanie gazet wlaczajac gazety ogloszeniowe i reklamowe.

22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych

22.14.Z Wydawanie nagran dzwiekowych

Podklasa ta obejmuje:

-  wydawanie plyt gramofonowych, CD, DVD, tasm z muzyka lub innymi nagraniami dzwiekowymi,

-  wydawanie nut.

22.15.Z Dzialalnosc wydawnicza pozostala

Podklasa ta obejmuje wydawanie:

-  fotografii, rycin i kart pocztowych,

-  kalendarzy,

-  formularzy,

-  plakatow, reprodukcji dziel sztuki,

-  pozostalych wyrobow drukowanych, takich jak karty pocztowe reprodukowane w sposob mechaniczny lub fotomechaniczny.

22.21.Z Drukowanie gazet

22.22.Z Dzialalnosc poligraficzna pozostala, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

-  drukowanie przy uzyciu maszyn drukarskich, offsetowych, fotograwiurowych, fleksograficznych, kserokopiarek, drukarek komputerowych, wytlaczarek, fotokopiarek i termokopiarek: czasopism i pozostalych periodykow, ksiazek, broszur, nut i manuskryptow, map, atlasow, plakatow, katalogow reklamowych, prospektow i innych ogloszen, znaczkow pocztowych, znaczkow skarbowych, dokumentow, czekow i innych papierow wartosciowych, rejestrow, albumow, kalendarzy, notatnikow, pamietnikow, formularzy, papieru listowego, papieru z naglowkiem i innych podobnych artykulow drukowanych (np. plastikowych etykiet, toreb plastikowych, artykulow metalowych i szklanych powierzchni).

Podklasa ta nie obejmuje:

-  drukowania materialow wlokienniczych, sklasyfikowanego w 17.30.Z,

-  produkcji etykiet, sklasyfikowanej w 21.25.Z,

-  dzialalnosci wydawniczej, sklasyfikowanej w 22.1.

22.23.Z Introligatorstwo

Podklasa ta obejmuje:

-  oprawianie zadrukowanych arkuszy drukarskich w ksiazki, broszury, magazyny, czasopisma, katalogi itp. poprzez skladanie, lamanie, zszywanie, sklejanie, przycinanie, tloczenie zlocen,

-  ponowne oprawianie ksiazek.

22.24.Z Dzialalnosc uslugowa zwiazana z przygotowaniem druku

Podklasa ta obejmuje:

-  sklad, fotosklad, wprowadzanie danych, wlaczajac liczenie i optyczne rozpoznawanie znakow, przygotowanie w formie elektronicznej,

-  tworzenie dokumentow, publikacje dokonana przy wykorzystaniu komputera oraz pozostale czynnosci realizacyjne,

-  przygotowanie danych cyfrowych, np. wprowadzanie poprawek, selekcja, powiazanie danych cyfrowych,

-  projektowanie, elektroniczne generowanie danych,

-  cyfrowe ustawianie tekstu w kolumny,

-  dzialalnosc uslugowa w zakresie fotochemigrafii, wlaczajac fotosklad i tworzenie plyt drukarskich (dla druku typograficznego i offsetowego),

-  grawerowanie cylindrow do reprodukcji rycin,

-  transfer bezposredni z plyty na plyte drukarska (rowniez plyt fotopolimerowych),

-  reprodukcja plyt drukarskich i matryc do stemplowania i drukowania wypuklego,

-  prace artystyczne, wlaczajac kamienie litograficzne oraz gotowe bloki drewniane.

22.25.Z Dzialalnosc graficzna pomocnicza

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje wyrobow reprograficznych,

-  produkcje nosnikow sluzacych do prezentacji, np. folie dla rzutnikow i pozostale formy prezentacji cyfrowej,

-  projektowanie wyrobow drukowanych, np. szkicow, makiet, modeli itp.,

-  pozostala dzialalnosc graficzna, jak: grawerowanie lub wytlaczanie matryc, kopiowanie w brajlu, perforowanie, wytlaczanie, politurowanie i laminowanie, skladanie i wprawianie arkuszy, marszczenie papieru.

22.31.Z Reprodukcja nagran dzwiekowych

Podklasa ta obejmuje:

-  reprodukcje z egzemplarza wzorcowego plyt gramofonowych, CD, DVD, tasm fonicznych i tasm z muzyka lub innym zapisem dzwiekowym.

22.32.Z Reprodukcja nagran wideo

Podklasa ta obejmuje:

-  reprodukcje z egzemplarza wzorcowego plyt, CD, DVD i wideo kaset z filmami lub innymi nagraniami.

22.33.Z Reprodukcja komputerowych nosnikow informacji

Podklasa ta obejmuje:

-  reprodukcje z egzemplarza wzorcowego oprogramowania i danych na wszelkiego rodzaju dyskach i tasmach.

Dzial 23
WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTOW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JADROWYCH

Dzial ten obejmuje:

-  przetwarzanie ropy naftowej i wegla,

-  dzialalnosc zwiazana z przemyslem jadrowym,

-  wytwarzanie na zlecenie takich produktow, jak: koks, butan, propan, benzyna, nafta oswietleniowa, paliwo opalowe, paliwo jadrowe,

-  dzialalnosc uslugowa polegajaca na rafinacji i przetwarzaniu odpadow napromieniowanych,

-  produkcje gazow o niskiej czystosci:

- ponizej 95% dla etanu i butanu,

- ponizej 90% dla propylenu, butylenu, butadienu,

W dziale tym dominujacym procesem jest rafinacja ropy naftowej poprzez wydzielenie z niej poszczegolnych skladnikow dokonana metoda krakingu lub destylacji.

Dzial ten nie obejmuje:

-  produkcji gazu o wysokiej czystosci, sklasyfikowanej w 24.14,

-  produkcji gazow technicznych, sklasyfikowanej w 24.11.Z,

-  wydobycia gazow (metanu, etanu, butanu lub propylenu), sklasyfikowanego w 11.10,

-  produkcji paliw gazowych innych niz gazy pochodzace z ropy naftowej (np. gaz weglowy, gaz wodny, gaz generatorowy, gaz z zakladu gazowni), sklasyfikowanej w 40.21.Z.

23.10.A Wytwarzanie produktow koksowania wegla

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje koksu, polkoksu,

-  produkcje gazu koksowniczego,

-  produkcje surowej smoly z wegla kamiennego i brunatnego,

-  produkcje innych produktow powstalych w procesie gazyfikacji wegla.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  wzbogacania wegla kamiennego, sklasyfikowanego w 10.10.A,

-  wzbogacania wegla brunatnego, sklasyfikowanego w 10.20.A,

-  produkcji paku i koksu pakowego, sklasyfikowanej w 24.14.Z,

-  przetwarzania gazu koksowniczego przeznaczonego do dystrybucji w systemie sieciowym, sklasyfikowanego w 40.21.Z.

23.10.B Przetwarzanie produktow koksowania wegla

Podklasa ta obejmuje:

-  przetwarzanie produktow i polproduktow koksowania wegla.

23.20.A Wytwarzanie produktow rafinacji ropy naftowej

Podklasa ta obejmuje:

-  wytwarzanie produktow i polproduktow z ropy naftowej w procesie rafinacji (gazu cieklego, benzyn surowych, benzyn bazowych, olejow bazowych, asfaltow, parafiny) z ropy naftowej oraz z ponownego wykorzystania przepracowanych olejow silnikowych i przemyslowych a takze innych produktow pochodzacych z przerobu ropy naftowej,

-  produkcje paliw silnikowych, olejow opalowych, olejow silnikowych i przemyslowych, smarow plastycznych, nafty, benzyn specjalnych, parafin i wazelin.

23.20.B Przetwarzanie produktow rafinacji ropy naftowej

Podklasa ta obejmuje:

-  przetwarzanie produktow i polproduktow rafinacji ropy naftowej (destylacja, mieszanie, filtrowanie) z wykorzystaniem komponentow uszlachetniajacych,

-  regeneracje i utylizacje przepracowanych produktow pochodzacych z przerobu ropy naftowej.

23.30.Z Wytwarzanie paliw jadrowych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje uranu wzbogaconego,

-  produkcje skladnikow paliwa dla reaktorow jadrowych,

-  produkcje izotopow pierwiastkow promieniotworczych dla zastosowan przemyslowych i medycznych,

-  ponowne przetwarzanie paliw nuklearnych i odpadow radioaktywnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  wydobywania i koncentracji rud uranu i toru, sklasyfikowanych w 12.00.Z,

-  produkcji koncentratu uranu, sklasyfikowanej w 12.00.Z,

-  przetwarzania i usuwania odpadow radioaktywnych pochodzenia medycznego (szpitalnego), sklasyfikowanego w 90.02.Z.

Podsekcja DG
PRODUKCJA WYROBOW CHEMICZNYCH

Podsekcja ta obejmuje:

-  przetwarzanie surowcow organicznych i nieorganicznych w wyniku procesow chemicznych,

-  produkcje podstawowych chemikaliow,

-  produkcje posrednich i finalnych wyrobow chemicznych wytworzonych w wyniku transformacji podstawowych skladnikow.

24.11.Z Produkcja gazow technicznych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje gazow nieorganicznych w stanie cieklym lub sprezonym dla zastosowan przemyslowych lub medycznych:

-  pierwiastkow chemicznych w stanie gazowym,

-  powietrza w stanie cieklym lub sprezonym,

-  gazow chlodzacych,

-  mieszanek gazow technicznych,

-  gazow obojetnych, jak dwutlenek wegla,

-  gazow izolacyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  wydobywania metanu, etanu, butanu lub propanu, sklasyfikowanego w 11.10.B,

-  produkcji skroplonych gazow, takich jak etan, butan lub propan wytwarzanych w rafineriach ropy naftowej, sklasyfikowanej w 23.20.A.

24.12.Z Produkcja barwnikow i pigmentow

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje barwnikow i pigmentow z dowolnego surowca w formie podstawowej lub jako koncentratu,

-  produkcje substancji fluorescencyjnych i luminescencyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji preparatow barwnikowych i pigmentowych, sklasyfikowanej w 24.30.Z.

24.13.Z Produkcja chemikaliow nieorganicznych podstawowych pozostalych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje pierwiastkow chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

-  produkcje kwasow nieorganicznych, z wylaczeniem kwasu azotowego,

-  produkcje zasad (lugow) i pozostalych zwiazkow nieorganicznych, z wylaczeniem amoniaku,

-  produkcje zwiazkow nieorganicznych pozostalych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji kwasu azotowego i sulfoazotowego, sklasyfikowanej w 24.15.Z,

-  produkcji amoniaku, sklasyfikowanej w 24.15.Z,

-  produkcji chlorku amonowego, sklasyfikowanej w 24.15.Z,

-  produkcji azotanu i azotynu potasu, sklasyfikowanej w 24.15.Z,

-  produkcji weglanow amonowych, sklasyfikowanej w 24.15.Z.

24.14.Z Produkcja chemikaliow organicznych podstawowych pozostalych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje pozostalych podstawowych chemikaliow organicznych:

-  acyklicznych weglowodorow nasyconych i nienasyconych,

-  cyklicznych weglowodorow nasyconych i nienasyconych,

-  alkoholi cyklicznych i acyklicznych, wlaczajac syntetyczny alkohol etylowy,

-  kwasow jedno- i wielokarboksylowych, wlaczajac syntetyczny kwas octowy,

-  innych zwiazkow z rodnikami zawierajacymi tlen, wlaczajac aldehydy, ketony, benzochinony i zwiazki o dwu i wielu rodnikach zawierajacych tlen,

-  organicznych zwiazkow azotowych, wlaczajac aminy,

-  innych zwiazkow organicznych, wlaczajac produkty destylacji drewna,

-  produkcje wegla drzewnego,

-  produkcje paku i koksu pakowego,

-  produkcje syntetycznych aromatow,

-  destylacje smoly weglowej.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji alkoholu etylowego z surowcow fermentujacych, sklasyfikowanej w 15.92.Z,

-  produkcji tworzywa sztucznego w postaci surowej, sklasyfikowanej w 24.16.Z,

-  produkcji kauczuku syntetycznego w postaci surowej, sklasyfikowanej w 24.17.Z,

-  produkcji kwasu salicylowego i utlenionego kwasu acetylosalicylowego (aspiryny), sklasyfikowanej w 24.41.Z,

-  produkcji surowej gliceryny, sklasyfikowanej w 24.51.Z,

-  produkcji olejkow eterycznych, sklasyfikowanej w 24.63.Z.

24.15.Z Produkcja nawozow i zwiazkow azotowych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje czystych lub mieszanych nawozow: azotowych, fosforowych, potasowych, mocznikowych, surowych naturalnych fosfatow i surowych naturalnych soli potasowych,

-  produkcje zwiazkow azotowych: kwasu azotowego, sulfoazotowego, amoniaku, chlorku amonowego, azotanow i azotynow potasu,

-  produkcje nawozow zwierzecych lub roslinnych, wlaczajac kompost .

Podklasa ta nie obejmuje:

-  wydobywania guano, sklasyfikowanego w 14.30.A,

-  produkcji wyrobow agrochemicznych, sklasyfikowanej w 24.20.Z,

-  obrobki odpadow poprzez kompostowanie produktow roslinnych w celu otrzymania produktu pochodnego (kompost), sklasyfikowanego w 90.02.Z.

24.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje tworzyw sztucznych w formach podstawowych:

-  polimerow wlaczajac polimery etylenu, propylenu, styrenu, chlorku winylu, octanu winylu i akrylu,

-  poliamidow,

-  zywic fenolowych i epoksydowych oraz poliuretanow,

-  zywic alkidowych, poliestrowych i poliestrow,

-  silikonow,

-  wymieniaczy jonowych polimerowych,

-  produkcje celulozowych tworzyw sztucznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  przetwarzania odpadow, sklasyfikowanego w 37.20.Z,

24.17.Z Produkcja kauczuku syntetycznego

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje kauczuku syntetycznego w postaci surowej:

-  kauczuku syntetycznego,

-  faktysy,

-  produkcje mieszanek kauczuku syntetycznego i naturalnego lub zywic kauczukopodobnych (np. balata).

24.20.Z Produkcja pestycydow i pozostalych srodkow agrochemicznych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje srodkow owadobojczych, gryzoniobojczych, grzybobojczych, chwastobojczych,

-  produkcje srodkow regulujacych wzrost i kielkowanie roslin,

-  produkcje srodkow dezynfekujacych,

-  produkcje pozostalych srodkow agrochemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji nawozow i zwiazkow azotowych, sklasyfikowanej w 24.15.Z.

24.30.Z Produkcja farb i lakierow

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje farb i lakierow, pokostow i emalii,

-  produkcje gotowych preparatow pigmentowych, substancji zmetniajacych, kolorujacych; produkcje emalii szklistej i glazury, pobialek i preparatow podobnych, farby artystycznej, szkolnej, do celow reklamowych,

-  produkcje mas uszczelniajacych,

-  produkcje mieszanek uszczelniajacych i podobnych nieogniotrwalych preparatow powierzchniowych,

-  produkcje zlozonych organicznych rozpuszczalnikow i rozcienczalnikow,

-  produkcje zmywaczy do farb i lakierow,

-  produkcje farb drukarskich.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji barwnikow i pigmentow, sklasyfikowanej w 24.12.Z,

-  produkcji atramentow i tuszy, sklasyfikowanej w 24.66.Z.

24.41.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje aktywnych medycznie substancji wykorzystywanych w produkcji medykamentow,

-  przetwarzanie krwi,

-  produkcje chemicznie czystego cukru,

-  przetwarzanie gruczolow i produkcje ekstraktow gruczolowych.

24.42.Z Produkcja lekow i wyrobow farmaceutycznych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje medykamentow:

-  roznych frakcji krwi, wlaczajac frakcje zawierajace przeciwciala,

-  szczepionek,

-  lekow wlaczajac preparaty homeopatyczne,

-  produkcje chemicznych srodkow antykoncepcyjnych opartych na hormonach i srodkach plemnikobojczych,

-  produkcje wypelniaczy dentystycznych oraz cementu do rekonstrukcji kosci,

-  produkcje impregnowanej lub powlekanej substancjami leczniczymi waty, gazy, bandazy, opatrunkow, nici chirurgicznych itp.

24.51.Z Produkcja srodkow myjacych i czyszczacych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje substancji organicznych powierzchniowo czynnych,

-  produkcje mydel,

-  produkcje gliceryny,

-  produkcje preparatow powierzchniowo czynnych:

-  proszkow do prania i detergentow w formie stalej i plynnej,

-  srodkow do mycia naczyn,

-  srodkow zmiekczajacych do tkanin,

-  produkcje srodkow czyszczacych i polerujacych:

-  preparatow zapachowych i odwaniajacych stosowanych w pomieszczeniach,

-  sztucznego wosku i preparatow woskowych,

-  srodkow polerujacych i past do skory,

-  srodkow polerujacych i past do drewna,

-  srodkow polerujacych do nadwozi samochodowych, szkla i metali,

-  proszkow i past do szorowania.

24.52.Z Produkcja artykulow kosmetycznych i toaletowych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje perfum, artykulow kosmetycznych i toaletowych:

-  perfum i wod toaletowych,

-  srodkow upiekszajacych i do makijazu,

-  preparatow ochronnych przed oparzeniami slonecznymi oraz srodkow do opalania,

-  preparatow do manicure i pedicure,

-  szamponow, lakierow do wlosow, preparatow do ondulacji i wzmacniania wlosow,

-  srodkow do czyszczenia zebow i higieny jamy ustnej, wlaczajac srodki do pielegnacji protez zebowych,

-  srodkow do golenia,

-  dezodorantow i soli do kapieli,

-  depilatorow.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji ekstraktow naturalnych srodkow aromatycznych i produkcji olejkow eterycznych, sklasyfikowanej w 24.63.Z.

24.61.Z Produkcja materialow wybuchowych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje prochu strzelniczego,

-  produkcje ladunkow miotajacych, kruszacych i inicjujacych,

-  produkcje materialow pirotechnicznych,

-  produkcje ogni sztucznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji amunicji sklasyfikowanej w 29.60.Z.

24.62.Z Produkcja klejow i zelatyn

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje zelatyny i jej pochodnych, klejow i wyrobow klejacych, wlaczajac kleje oparte na kauczuku.

24.63.Z Produkcja olejkow eterycznych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje ekstraktow naturalnych srodkow aromatycznych,

-  produkcje olejkow zywicznych,

-  produkcje aromatycznych wod destylowanych,

-  produkcje kompozycji zapachowych do produkcji perfum lub zywnosci,

-  produkcje mieszanek substancji zapachowych do produkcji zywnosci i napojow.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji syntetycznych srodkow zapachowych, sklasyfikowanej w 24.14.Z,

-  produkcji perfum, wyrobow kosmetycznych i toaletowych, sklasyfikowanej w 24.52.Z.

24.64.Z Produkcja chemikaliow fotograficznych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje blon i plyt fotograficznych, papieru swiatloczulego i pozostalych nienaswietlonych materialow swiatloczulych, rowniez do fotografii kolorowej,

-  produkcje wyrobow chemicznych do zastosowan fotograficznych,

-  produkcje emulsji swiatloczulych przeznaczonych do fotografii.

24.65.Z Produkcja niezapisanych nosnikow informacji

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje niezapisanych nosnikow sluzacych do rejestrowania dzwieku i obrazu,

-  produkcje niezapisanych dyskow i tasm magnetycznych, sluzacych do rejestrowania danych informatycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji nienaswietlonych nosnikow przeznaczonych do nagrywania filmow, sklasyfikowanej w 24.64.Z.

24.66.Z Produkcja wyrobow chemicznych pozostalych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje pozostalych wyrobow chemicznych:

-  peptonu, pochodnych peptonu, innych substancji proteinowych i ich pochodnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych,

-  chemicznie modyfikowanych olejow i tluszczow,

-  materialow chemicznych wykorzystywanych przy wykanczaniu tekstyliow i skory,

-  proszkow i past wykorzystywanych do lutowania, lutowania twardego i spawania,

-  preparatow wykorzystywanych do wytrawiania powierzchni metali,

-  gotowych dodatkow do cementu,

-  wegla aktywnego, dodatkow do olejow smarowniczych, gotowych przyspieszaczy wulkanizacji, katalizatorow i pozostalych produktow chemicznych do zastosowan przemyslowych - preparatow przeciwstukowych do paliw, preparatow przeciwzamarzajacych, roztworow do napedow i ukladow hydraulicznych,

-  odczynnikow laboratoryjnych i diagnostycznych,

-  atramentow i tuszy.

24.70.Z Produkcja wlokien chemicznych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje sztucznych lub syntetycznych wlokien ciaglych,

-  produkcje sztucznych lub syntetycznych wlokien cietych niezgrzeblonych, nieczesanych lub poddawanych innym procesom przedzenia,

-  produkcje sztucznej lub syntetycznej przedzy o wysokiej wytrzymalosci,

-  produkcje sztucznych lub syntetycznych wlokien pojedynczych lub pasm.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  przedzenia wlokien sztucznych lub syntetycznych, sklasyfikowanego w 17.15.Z,

-  produkcji nici do szycia z wlokien sztucznych lub syntetycznych, sklasyfikowanej w 17.16.Z.

Podsekcja DH
PRODUKCJA WYROBOW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Rodzaj wykorzystywanego surowca okresla produkcje wyrobow gumowych i z tworzyw sztucznych. Jednakze nie wszystkie wyroby wykonane z tych surowcow klasyfikuje sie w tej podsekcji.

25.11.Z Produkcja ogumienia dla srodkow transportu

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje opon gumowych dla pojazdow, sprzetu, maszyn i pozostalych zastosowan:

-  opon pneumatycznych,

-  opon pelnych i amortyzatorow,

-  produkcje detek,

-  produkcje wymiennych bieznikow do opon, tasm do bieznikowania opon, oslon zabezpieczajacych przed chlapaniem itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji tkanin kordowych do opon, sklasyfikowanej w 17.54.Z,

-  produkcji materialow do naprawy ogumienia, sklasyfikowanej w 25.13.A,

-  naprawy i wymiany uszkodzonego ogumienia, sklasyfikowanej w 50.20.A.

25.12.Z Bieznikowanie opon

Podklasa ta obejmuje:

-  bieznikowanie opon.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji materialow do naprawy ogumienia, sklasyfikowanej w 25.13.A,

-  naprawy przebitego ogumienia, sklasyfikowanej w 50.20.A.

25.13.Z Produkcja pozostalych wyrobow gumowych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje pozostalych wyrobow z kauczuku naturalnego lub syntetycznego, wulkanizowanego, niewulkanizowanego lub utwardzanego:

-  plyt, arkuszy, paskow, pretow, ksztaltownikow profilowanych,

-  tub, rur i wezy,

-  tasm przenosnikowych i pasow pednych,

-  lin, sznurow i nici gumowych,

-  tkanin podgumowanych i gumowej przedzy,

-  pierscieni i uszczelek gumowych,

-  gumowych pokryc walkow,

-  nadmuchiwanych materacow gumowych,

-  materialow do naprawy ogumienia i wyrobow gumowych,

-  gumowych elementow ubiorow i gumowej odziezy (zgrzewanej "na szwach"),

-  gumowych wykladzin podlogowych,

-  gumowych wyrobow tekstylnych,

-  artykulow higienicznych z gumy: oslonek antykoncepcyjnych, odciagaczy do mleka, irygatorow itp..

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji tkanin kordowych do opon, sklasyfikowanej w 17.54.Z,

-  produkcji klejow i substancji klejacych opartych na kauczuku, sklasyfikowanej w 24.62.Z,

-  produkcji tasm i pasow do bieznikowania, sklasyfikowanej w 25.11.Z,

-  produkcji nadmuchiwanych lodzi i tratw, sklasyfikowanej w 35.12.Z,

-  produkcji materacow z gumy piankowej niepokrytych materialem, sklasyfikowanej w 36.15.Z,

-  odzyskiwania gum, sklasyfikowanego w 37.20.Z,

-  produkcji ubran z tkanin elastycznych, sklasyfikowanej w 18.22.A i 18.22.B,

-  produkcji obuwia gumowego, sklasyfikowanej w 19.30.A,

-  produkcji gumowych artykulow sportowych, sklasyfikowanej w 36.40.Z,

-  produkcji gier i zabawek gumowych, sklasyfikowanej w 36.50.Z.

25.21.Z Produkcja plyt, arkuszy, rur i ksztaltownikow z tworzyw sztucznych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje polfabrykatow z tworzyw sztucznych: plyt, arkuszy, blokow, folii, klisz, tasm itp.,

-  produkcje wyrobow gotowych z tworzyw sztucznych: plastykowych tub, rur, i wezy, tulejek; pokryc rur i wezy.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji tworzyw sztucznych w postaci surowej, sklasyfikowanej w 24.16.Z,

-  produkcji plastykowych elementow optycznych, sklasyfikowanej w 33.40.Z,

-  produkcji materacow z porowatych tworzyw sztucznych niepowleczonych materialem, sklasyfikowanej w 36.15.Z.

25.22.Z Produkcja opakowan z tworzyw sztucznych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje wyrobow z tworzyw sztucznych uzywanych do pakowania towarow: kontenerow, skrzynek, beczek, pudelek, puszek, tub, torebek, workow, kanistrow, gasiorow, butelek itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji toreb bagazowych, recznych toreb podroznych i podobnych wyrobow z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 19.20.Z,

-  produkcji wyrobow gumowych naturalnych lub syntetycznych, sklasyfikowanej w 25.13.Z,

-  produkcji zbiornikow dla budownictwa z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 25.23.Z,

-  pakowania, sklasyfikowanego w 74.82.Z.

25.23.Z Produkcja wyrobow z tworzyw sztucznych dla budownictwa

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje wyrobow z tworzyw sztucznych dla budownictwa:

-  drzwi, okien, ram, zaluzji, zaslon, listew przypodlogowych,

-  zbiornikow, rezerwuarow,

-  podlog, pokryc sciennych i sufitowych zarowno w rolkach jak i w formie plytek itp.,

-  artykulow sanitarnych: wanien, kabin prysznicowych, brodzikow, umywalek, zlewozmywakow, spluczek itp.,

-  produkcje budynkow prefabrykowanych z tworzyw sztucznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji wyrobow z gumy naturalnej i syntetycznej, sklasyfikowanej w 25.13.Z,

-  produkcji linoleum i twardych wykladzin podlogowych wykonanych z materialow innych niz tworzywo sztuczne, sklasyfikowanej w 36.63.Z.

25.24.Z Produkcja pozostalych wyrobow z tworzyw sztucznych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje wyrobow powszechnego uzytku z tworzyw sztucznych: wyposazenia kuchennego, stolowego, artykulow toaletowych,

-  produkcje roznych wyrobow z tworzyw sztucznych: nakryc glowy, izolacji, elementow oswietleniowych, wyposazenia biur i szkol, elementow ubioru i odziezy zgrzewanej, okuc meblowych, statuetek, pasow transmisyjnych, tasm przenosnikowych,

-  produkcje pozostalych wyrobow z tworzyw sztucznych, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji toreb podroznych z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 19.20.Z,

-  produkcji obuwia z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 19.30.A i 19.30.B,

-  produkcji przyrzadow medycznych i dentystycznych z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 33.10.A,

-  produkcji elementow optycznych z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 33.40.Z,

-  produkcji mebli z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 36.11.Z-36.14.A,

-  produkcji materacow z porowatych tworzyw sztucznych niepokrytych materialem, sklasyfikowanej w 36.15.Z,

-  produkcji wyrobow sportowych z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 36.40.Z,

-  produkcji gier i zabawek z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 36.50.Z,

-  produkcji linoleum i twardych wykladzin podlogowych wykonanych z materialow innych niz tworzywo sztuczne, sklasyfikowanej w 36.63.Z.

Podsekcja DI
PRODUKCJA WYROBOW Z POZOSTALYCH SUROWCOW NIEMETALICZNYCH

Podsekcja ta obejmuje:

-  produkcje szkla w roznych postaciach, np.: szkla plaskiego, gospodarczego, wlokien szklanych, szkla technicznego,

-  produkcje wyrobow ceramicznych, plytek ceramicznych i ceramiki budowlanej,

-  produkcje cementu i gipsu (jako surowca i wyrobu finalnego),

-  produkcje wyrobow ze skal i kamienia naturalnego.

26.11.Z Produkcja szkla plaskiego

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje nieobrobionych: tafli szklanych rowniez zbrojonych, kolorowych i cieniowanych.

26.12.Z Produkcja szkla plaskiego obrobionego i wyrobow ze szkla plaskiego

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje szkla plaskiego profilowanego w arkuszach, obrobionego,

-  produkcje hartowanego szkla bezpiecznego m.in. do pojazdow samochodowych i samolotow,

-  produkcje warstwowego szkla bezpiecznego,

-  produkcje luster, lusterek wstecznych ze szkla do pojazdow mechanicznych.

26.13.Z Produkcja szkla gospodarczego

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje butelek i pozostalych pojemnikow ze szkla lub krysztalu,

-  produkcje naczyn do picia i pozostalych artykulow gospodarstwa domowego ze szkla lub krysztalu.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji zabawek szklanych, sklasyfikowanej w 36.50.Z.

26.14.Z Produkcja wlokien szklanych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje wlokien szklanych, wlaczajac wate szklana i materialy nietkane z wlokien szklanych:

-  produkcje tasm i mat z wlokien szklanych,

-  produkcje cienkich arkuszy (woali) z wlokien szklanych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji tkanin z wlokien szklanych, sklasyfikowanej w 17.25.Z,

-  produkcji swiatlowodow do przesylania zakodowanych danych, sklasyfikowanej w 31.30.Z,

-  produkcji optycznych przewodow i kabli do transmisji obrazow ruchomych "na zywo": endoskopow, oswietlaczy i przekaznikow "obrazow na zywo", sklasyfikowanej w 33.40.Z.

26.15.Z Produkcja szkla technicznego

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje wyrobow szklanych do celow laboratoryjnych, higienicznych i farmaceutycznych,

-  produkcje szkiel do zegarow i zegarkow, szkiel okularowych i elementow optycznych niepracujacych optycznie,

-  produkcje wyrobow szklanych uzywanych jako sztuczna bizuteria,

-  produkcje izolatorow szklanych i szklanego osprzetu izolujacego,

-  produkcje blokow szklanych do ukladania powierzchni,

-  produkcje szkla w postaci pretow, rurek i tub.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji strzykawek, sklasyfikowanej w 33.10.A,

-  produkcji elementow optycznych pracujacych optycznie, sklasyfikowanej w 33.40.Z.

26.21.Z Produkcja ceramicznych wyrobow stolowych i ozdobnych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje ceramiki stolowej i pozostalych ceramicznych artykulow gospodarstwa domowego oraz ceramicznych wyrobow toaletowych,

-  produkcje figurek i pozostalych ozdobnych wyrobow ceramicznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji zabawek ceramicznych, sklasyfikowanej w 36.50.Z,

-  produkcji ceramicznej bizuterii, sklasyfikowanej w 36.61.Z.

26.22.Z Produkcja ceramicznych wyrobow sanitarnych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje zlewow i pozostalych urzadzen sanitarnych z porcelany i porcelitu.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji ceramicznych wyrobow ogniotrwalych, sklasyfikowanej w 26.26.Z,

-  produkcji ceramicznych materialow budowlanych, sklasyfikowanej w 26.30.Z i 26.40.Z.

26.23.Z Produkcja ceramicznych izolatorow i oslon izolacyjnych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje izolatorow elektrycznych i ceramicznych oslon izolacyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji wyrobow ceramicznych ogniotrwalych, sklasyfikowanej w 26.26.Z.

26.24.Z Produkcja ceramicznych wyrobow technicznych, pozostalych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje ceramiki laboratoryjnej, chemicznej i pozostalej do zastosowan przemyslowych.

26.25.Z Produkcja ceramicznych wyrobow pozostalych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje slojow i sloikow ceramicznych oraz innych naczyn tego typu stosowanych do transportu lub przechowywania towarow,

-  produkcje pozostalych wyrobow ceramicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji materialow i wyrobow ceramicznych ogniotrwalych, sklasyfikowanej w 26.26.Z,

-  produkcji wyrobow ceramicznych budowlanych, sklasyfikowanej w 26.30.Z i 26.40.Z.

26.26.Z Produkcja ceramicznych materialow i wyrobow ogniotrwalych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje ogniotrwalych zapraw murarskich, betonow itp.,

-  produkcje wyrobow ceramicznych ogniotrwalych:

-  elementow izolujacych cieplo z ziemi okrzemkowej,

-  blokow, cegiel i brykietow ognioodpornych

-  ogniotrwalych ceramicznych retort, tygli, dysz, rur itp.,

-  produkcje wyrobow zawierajacych magnezyt, dolomit lub chromit.

26.30.Z Produkcja plytek ceramicznych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje nieogniotrwalych kafli, plytek sciennych, kostek, mozaiki itp.,

-  produkcje nieogniotrwalych ceramicznych plytek podlogowych i chodnikowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji materialow i wyrobow ceramicznych ogniotrwalych, sklasyfikowanej w 26.26.Z.

26.40.Z Produkcja ceramiki budowlanej

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje nieogniotrwalych materialow budowlanych z gliny: produkcje cegly, dachowek, elementow kominkow, rur drenarskich, pokryw kablowych itp.,

-  produkcje blokow podlogowych z wypalanej gliny.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji ogniotrwalych wyrobow ceramicznych przeznaczonych dla budownictwa, sklasyfikowanej w 26.26.Z,

-  produkcji nieogniotrwalych ceramicznych plytek podlogowych i chodnikowych, sklasyfikowanej w 26.30.Z.

26.51.Z Produkcja cementu

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje klinkieru cementowego i cementow hydraulicznych, wlaczajac:

-  produkcje cementu zuzlowego i cementu superfosfatowego.

-  produkcje cementu portlandzkiego,

-  produkcje cementu glinowego.

Podklasa ta nie obejmuje :

-  produkcji cementu dentystycznego, sklasyfikowanej w 24.42.Z,

-  produkcji cementu, zapraw i betonu ogniotrwalego, sklasyfikowanej w 26.26.Z,

-  produkcji wyrobow z cementu, sklasyfikowanej w 26.61.A - 26.66.Z,

-  produkcji gotowej mieszanki betonowej i zapraw murarskich, sklasyfikowanej w 26.63.Z i 26.64.Z.

26.52.Z Produkcja wapna

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje wapna palonego, gaszonego i hydraulicznego,

-  produkcje dolomitu wypalonego.

26.53.Z Produkcja gipsu

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje spoiw gipsowych zawierajacych gips palony lub siarczan wapniowy, rowniez barwionych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji gipsu dentystycznego sklasyfikowanej w 24.42.Z,

-  produkcji wyrobow gipsowych, sklasyfikowanej w 26.6.

26.61.Z Produkcja betonowych wyrobow budowlanych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje wyrobow betonowych lub ze sztucznego kamienia wykorzystywanych w budownictwie: cegiel, pustakow, blokow, belek, plyt, slupow, rur, plyt chodnikowych itp.,

-  produkcje prefabrykowanych elementow budowlanych z betonu lub ze sztucznego kamienia.

26.62.Z Produkcja gipsowych wyrobow dla budownictwa

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje wyrobow z gipsu lub mieszanek na bazie gipsu, plyt, belek, arkuszy, plytek.

26.63.Z Produkcja masy betonowej

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji cementow ogniotrwalych, sklasyfikowanej w 26.26.Z.

26.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej i suchego betonu

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje nieogniotrwalych zapraw murarskich w formie proszku,

-  produkcje suchego betonu.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji zapraw ogniotrwalych, sklasyfikowanej w 26.26.Z.

26.65.Z Produkcja wyrobow azbestowo-cementowych, wiorowo-cementowych i podobnych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje wyrobow budowlanych z zastosowaniem wlokien roslinnych (welna drzewna, wiory, sloma, trzcina, sitowie) zwiazanych cementem, gipsem lub innym spoiwem mineralnym,

-  produkcje wyrobow z cementu spojonego z wloknem celulozowym lub podobnym: plyt falistych, innych plyt, wykladzin, dachowek, rur, tub, zbiornikow, przepustow, odplywow, pojemnikow, elementow wyposazenia wnetrz, ram okiennych itp.,

-  produkcje wyrobow azbestowo-cementowych.

26.66.Z Produkcja pozostalych wyrobow betonowych, cementowych i gipsowych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje pozostalych wyrobow z betonu, cementu, gipsu lub ze sztucznego kamienia: elementow wyposazenia, rzezb, wazonow, flakonow, plaskorzezb, wyrobow artystycznych, donic itp.

26.70.Z Ciecie, formowanie i wykonczanie kamienia ozdobnego i kamienia dla budownictwa

Podklasa ta obejmuje:

-  ciecie, formowanie i wykonczanie kamieni dla budownictwa, drogownictwa, dekarstwa, do wykonywania nagrobkow na cmentarzach itp.,

-  produkcje kostek, plyt nawierzchniowych, kraweznikow, plyt i plytek chodnikowych itp. wyrobow.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  dzialalnosci kamieniolomow, wydobywania, ciecia i wstepnej obrobki kamienia, sklasyfikowanej w 14.11.Z,

-  produkcji kamieni mlynskich, kamieni szlifierskich i podobnych wyrobow, sklasyfikowanej w 26.81.Z.

26.81.Z Produkcja technicznych wyrobow sciernych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje kamieni mlynskich, kamieni do ostrzenia i polerowania oraz naturalnych lub sztucznych materialow sciernych wlaczajac materialy scierne na podlozu miekkim.

26.82.Z Produkcja pozostalych wyrobow z mineralnych surowcow niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje przedzy i tkanin z mineralow niemetalicznych oraz artykulow z nich wykonanych: odziezy, nakryc glowy, obuwia, powrozow, sznurka, papieru, filcu itp.,

-  produkcje materialow tracych (ciernych) i niezamontowanych wyrobow z nich wykonanych na bazie substancji mineralnych lub celulozy,

-  produkcje izolacyjnych materialow mineralnych: welny i waty zuzlowej i podobnych materialow z welny mineralnej; zluszczonego wermikulitu, podobnych materialow termoizolacyjnych i dzwiekochlonnych,

-  produkcje wyrobow z roznych substancji mineralnych: z miki, miki aktywnej, torfu, grafitu (artykulow innych niz elektryczne) itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji waty szklanej i artykulow z niej wykonanych, sklasyfikowanej w 26.14.Z.

Dzial 27
PRODUKCJA METALI

Dzial ten obejmuje:

-  wytapianie i oczyszczanie metali zelaznych i niezelaznych z rud, surowki lub zlomu przy zastosowaniu procesow elektrometalurgicznych i innych technik metalurgicznych,

-  wytwarzanie stopow i nadstopow metali poprzez laczenie z czystymi metalami innych skladnikow chemicznych.

Wyrob powstaly w wyniku wytapiania i oczyszczenia, wystepujacy zazwyczaj w formie wlewkow, jest walcowany, ciagniony i formowany w celu otrzymania arkuszy, blach, tasm, pretow lub drutow. Ponadto, wyrob ten wystepuje rowniez w formie stopionej przeznaczonej do produkcji czesci i innych podstawowych wyrobow z metalu.

27.10.Z Produkcja zeliwa i stali oraz stopow zelaza

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje surowki odlewniczej i surowki zwierciadlistej w gaskach, blokach i innych formach podstawowych,

-  produkcje stopow zelaza,

-  produkcje polproduktow z zeliwa lub stali niestopowej,

-  produkcje wlewkow i innych podstawowych form polproduktow ze stali nierdzewnej lub innej stali stopowej,

-  produkcje katownikow, ksztaltownikow i innych profili ze stali nierdzewnej i innej stali stopowej,

-  produkcje sztab i pretow ze stali nierdzewnej lub innej stali stopowej,

-  produkcje wyrobow walcowanych plaskich z zeliwa i stali niestopowej,

-  produkcji katownikow, ksztaltownikow i innych profili z zeliwa lub stali niestopowej,

-  produkcje sztab i pretow z zeliwa lub stali niestopowej,

-  produkcje ksztaltownikow grodzicowych (scianek szczelnych),

-  produkcje szyn i pozostalych materialow kolejowych.

27.21.Z Produkcja rur zeliwnych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje rur, przewodow rurowych, profili drazonych zeliwnych,

-  produkcje zlaczy odlewanych z zeliwa ciagliwego i nieciagliwego o laczach gwintowych, kielichowych lub kolnierzowych.

27.22.Z Produkcja rur stalowych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje rur bez szwu, poprzez walcowanie lub wytlaczanie na goraco, wytlaczanie na goraco, ciagnienie na goraco lub na zimno,

-  produkcje rur ze szwem,

-  produkcje stalowych zlaczy rurowych:

-  kolnierzy i kolnierzy plaskich z pierscieniami kutymi ze stali,

-  zlaczy stalowych spawanych na styk,

-  elementow gwintowanych i innych elementow ze stali,

-  lacznikow gumowych, kolanek, lukow.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji rur bez szwu ze stali odlewanej odsrodkowo, sklasyfikowanej w 27.21.Z.

27.31.Z Produkcja sztab, pretow i profili ciagnionych na zimno

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje sztab, pretow z zeliwa i stali, ksztaltownikow, profili ze stali nierdzewnej i stopowej, poprzez ciagnienie na zimno, szlifowanie lub zluszczanie.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  ciagnienia i przeciagania drutu, sklasyfikowanego w 27.34.Z.

27.32.Z Produkcja wyrobow plaskich walcowanych na zimno

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje walcowanych plaskich wyrobow stalowych, powlekanych lub niepowlekanych, w zwojach lub w postaci plaskich tasm, o szerokosci nieprzekraczajacej 600 mm, poprzez powtorne walcowanie na zimno plaskich wyrobow walcowanych na goraco.

27.33.Z Produkcja wyrobow formowanych na zimno

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje stalowych ksztaltownikow poprzez formowanie w walcowniach lub skladanie plaskich wyrobow prasowanych.

27.34.Z Produkcja drutow

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje drutow ze stali niestopowej, ze stali nierdzewnej i z pozostalej stali stopowej poprzez ciagnienie na zimno lub rozciaganie.

27.41.Z Produkcja metali szlachetnych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje podstawowych metali szlachetnych: produkcje i oczyszczanie bez obrobki plastycznej metali szlachetnych, takich jak: zloto, srebro, platyna itp.,

-  produkcje stopow metali szlachetnych,

-  produkcje polproduktow z metali szlachetnych,

-  produkcje metali nieszlachetnych platerowanych srebrem,

-  produkcje metali nieszlachetnych platerowanych zlotem lub srebra platerowanego zlotem,

-  produkcje metali nieszlachetnych pokrytych platyna lub metalami z grupy platynowcow oraz zlota i srebra pokrytych platyna lub platynowcami.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji kopert do zegarkow z metali szlachetnych, sklasyfikowanej w 33.50.Z,

-  produkcji bizuterii z metali szlachetnych, sklasyfikowanej w 36.22.Z.

27.42.Z Produkcja aluminium

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje aluminium z tlenkow glinu,

-  produkcje aluminium z rafinacji elektrolitycznej odpadow lub zlomu aluminium,

-  produkcje stopow aluminium,

-  produkcje polproduktow aluminiowych w postaci proszkow, sztab, pretow, profili, drutu, blach, folii, rur, aluminiowych lacznikow do rur,

-  produkcje tlenkow glinu, z wylaczeniem sztucznego korundu,

-  produkcje folii aluminiowej sluzacej do pakowania.

27.43.Z Produkcja olowiu, cynku i cyny

Podklasa ta obejmuje:

- produkcje olowiu, cynku, cyny z rud,

- produkcje olowiu, cynku, cyny z rafinacji elektrolitycznej, odpadow lub zlomu olowiu, cynku, cyny,

- produkcje stopow olowiu, cynku, cyny,

- produkcje polproduktow z olowiu, cynku i cyny w postaci sztab, pretow, profili, rur, zlaczy rur, pylu.

27.44.A Produkcja miedzi nieobrobionej

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje miedzi z rud,

-  produkcje miedzi z rafinacji elektrolitycznej odpadow lub zlomu miedzi,

-  produkcje kamieni miedziowych.

27.44.B Produkcja wyrobow miedzianych w postaci polproduktow

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje stopow miedzi,

-  produkcje drutu i tasmy miedzianej do bezpiecznikow,

-  produkcje polproduktow z miedzi: blach, sztab, pretow i profili, proszkow i platkow, folii, rur, przewodow i zlaczy.

27.45.Z Produkcja pozostalych metali niezelaznych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje chromu, manganu, niklu itp. z rud lub z tlenkow,

-  produkcje chromu, manganu, niklu itp. z rafinacji elektrolitycznej lub aluminotermicznej odpadow lub zlomu, chromu, manganu, niklu itp.,

-  produkcje stopow chromu, manganu, niklu itp.,

-  produkcje polproduktow z chromu, manganu, niklu itp.,

-  produkcje kamienia niklowego.

27.5 Odlewnictwo metali

Grupa ta obejmuje:

-  wytwarzanie polproduktow i roznych czesci na zlecenie, zgodnie ze specyfikacja okreslona przez zleceniodawce.

Grupa ta nie obejmuje:

-  odlewnictwa wyrobow finalnych z metalu, np.:

-  rur, przewodow rurowych, zlacz rurowych z zeliwa, sklasyfikowanych w 27.21,

-  grzejnikow, kotlow, wytwornic pary, sklasyfikowanych w 28.2 i 28.3,

-  artykulow gospodarstwa domowego z zeliwa, sklasyfikowanych w 28.75.A.

27.51.Z Odlewnictwo zeliwa

Podklasa ta obejmuje:

-  odlewnictwo polproduktow z zeliwa,

-  odlewnictwo czesci z zeliwa szarego,

-  odlewnictwo czesci z zeliwa sferoidalnego,

-  odlewnictwo wyrobow z zeliwa ciagliwego.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  odlewnictwa wykonywanego jako czesci procesu technologicznego wytwarzania wyrobow metalowych, sklasyfikowanego w dzialach 27-36.

27.52.Z Odlewnictwo staliwa

Podklasa ta obejmuje:

-  odlewnictwo stalowych polproduktow,

-  odlewnictwo czesci ze stali.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  odlewnictwa wykonywanego jako czesci procesu technologicznego wytwarzania wyrobow metalowych, sklasyfikowanego w dzialach 27-36.

27.53.Z Odlewnictwo metali lekkich

Podklasa ta obejmuje:

-  odlewnictwo polproduktow z aluminium, magnezu, tytanu, berylu, skandu i itru,

-  odlewnictwo czesci z metali lekkich.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  odlewnictwa wykonywanego jako czesci procesu technologicznego wytwarzania wyrobow metalowych, sklasyfikowanego w dzialach 27-36.

27.54.A Odlewnictwo miedzi i stopow miedzi

Podklasa ta obejmuje:

-  odlewnictwo polproduktow na bazie miedzi i jej stopow.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  odlewnictwa wykonywanego jako czesci procesu technologicznego wytwarzania wyrobow metalowych, sklasyfikowanego w dzialach 27-36.

27.54.B Odlewnictwo pozostalych metali niezelaznych, z wylaczeniem odlewnictwa miedzi i stopow miedzi

Podklasa ta obejmuje:

-  odlewnictwo czesci z metali ciezkich,

-  odlewnictwo czesci z metali szlachetnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  odlewnictwa wykonywanego jako czesci procesu technologicznego wytwarzania wyrobow metalowych, sklasyfikowanego w dzialach 27-36.

Dzial 28
PRODUKCJA METALOWYCH WYROBOW GOTOWYCH, Z WYLACZENIEM MASZYN I URZADZEN

Dzial ten obejmuje:

-  wytwarzanie wyrobow wykonanych w calosci z metalu, majacych zazwyczaj charakter statyczny, nieprzemieszczalny.

Dzial ten nie obejmuje:

-  laczenia, skladania wyrobow z metalu (majacych charakter statyczny, nieprzemieszczalny) w bardziej zlozony wyrob zawierajacy czesci ruchome i wraz z nimi dzialajacy, sklasyfikowanego w dzialach 29-36. Wyrob taki zawiera czasem rowniez elementy inne niz metalowe.

28.11.A Produkcja budynkow prefabrykowanych z metalu, z wylaczeniem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje budynkow prefabrykowanych z metalu, konstrukcji barakow, szklarni, modulowych elementow pawilonow wystawowych oraz ich czesci.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 28.11.C,

-  produkcji segmentow statkow, sklasyfikowanej w 35.11.A,

-  robot budowlanych, sklasyfikowanych w dziale 45.

28.11.B Produkcja konstrukcji metalowych, z wylaczeniem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje metalowych szkieletow konstrukcji dla budownictwa,

-  produkcje konstrukcji metalowych mostowych, slupow kratowych wiez, elementow rusztowan, zapor, sluz, przystani, dokow, balustrad oraz ich czesci,

-  produkcje metalowych szkieletow konstrukcji dla przemyslu, ze stali lub aluminium oraz ich czesci (konstrukcji dla wielkich piecow, dla urzadzen dzwigowych i podnosnikowych i konstrukcji dla obslugi maszyn i urzadzen itp.).

Podklasa ta nie obejmuje:

-  dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 28.11.C,

-  produkcji segmentow statkow, sklasyfikowanej w 35.11.A.

28.11.C Dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych

Podklasa ta obejmuje:

-  instalowanie na miejscu przeznaczenia budynkow metalowych i konstrukcji metalowych wykonywanych przez firme instalujaca.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  robot budowlanych, sklasyfikowanych w dziale 45.

28.12.Z Produkcja metalowych elementow stolarki budowlanej

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje metalowych drzwi, okien i ich ram, okiennic, zaluzji, bram, progow metalowych.

28.21.Z Produkcja cystern, pojemnikow i zbiornikow metalowych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje zbiornikow, cystern, kadzi i podobnych pojemnikow metalowych o pojemnosci wiekszej niz 300 litrow,

-  produkcje pojemnikow metalowych dla przechowywania sprezonego lub cieklego gazu.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji metalowych beczek, bebnow, puszek, wiader, pudelek itp. o pojemnosci nieprzekraczajacej 300 litrow, sklasyfikowanej w 28.71.Z,

-  produkcji zbiornikow i pojemnikow instalowanych na pojazdach, sklasyfikowanej w 34.20.Z,

-  produkcji zbiornikow i pojemnikow metalowych instalowanych na wagonach kolejowych, sklasyfikowanej w 35.20.A.

28.22.Z Produkcja grzejnikow i kotlow centralnego ogrzewania

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje grzejnikow centralnego ogrzewania,

-  produkcje kotlow centralnego ogrzewania oraz ich czesci,

-  instalowanie, konserwacje i naprawy centralnego ogrzewania.

28.30.A Produkcja wytwornic pary

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje kotlow wytwarzajacych pare wodna lub inne pary,

-  produkcje pomocniczych urzadzen do kotlow parowych: skraplaczy, odzyskiwaczy, podgrzewaczy, kolektorow i zasobnikow pary,

-  produkcje reaktorow jadrowych,

-  produkcje systemow rurowych wysokocisnieniowych lub pozostalych systemow rurowych do kotlow (generatorow pary) obejmujaca projekty techniczno-konstrukcyjne wraz z montazem.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji grzejnikow i kotlow centralnego ogrzewania, sklasyfikowanej w 28.22.Z,

-  produkcji separatorow izotopow, sklasyfikowanej w 29.56.A,

-  dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 28.30.B.

28.30.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji wytwornic pary, z wylaczeniem kotlow centralnego ogrzewania na goraca wode

28.40.Z Kucie, prasowanie, wytlaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszkow

Podklasa ta obejmuje:

-  kucie, wyciskanie na zimno lub profilowanie, prasowanie, wytlaczanie, tloczenie i formowanie przez walcowanie metalu,

-  metalurgie proszkow: wykonywanie elementow metalowych bezposrednio z proszkow metali na drodze obrobki termicznej (spiekania) lub sprezania.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji proszkow metali, sklasyfikowanej w dziale 27.

28.51.Z Obrobka metali i nakladanie powlok na metale

Podklasa ta obejmuje:

-  platerowanie, anodowanie i podobna obrobke metali,

-  termiczna obrobke metali,

-  wygladzanie, piaskowanie, bebnowanie, czyszczenie metali,

-  barwienie i grawerowanie,

-  pokrywanie metali powlokami niemetalicznymi: emaliowanie, lakierowanie, pokrywanie plastykiem itp.,

-  utwardzanie (hartowanie), polerowanie metali.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  pokrywania metali nieszlachetnych i pozostalych metali, metalami szlachetnymi, sklasyfikowanego w 27.41.Z,

-  uslug ekspresowych, sklasyfikowanych w 52.74.Z.

28.52.Z Obrobka mechaniczna elementow metalowych

Podklasa ta obejmuje:

-  wiercenie, toczenie, frezowanie, wiorkowanie, struganie, doszlifowywanie, przeciaganie, polerowanie, ciecie, ostrzenie, spawanie, nitowanie itp. elementow metalowych,

-  wycinanie i pisanie na metalach za pomoca wiazki laserowej,

-  ogolna konserwacje mechaniczna i naprawe maszyn.

28.61.Z Produkcja wyrobow nozowniczych i sztuccow

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje sztuccow i wyrobow nozowniczych: nozy, wlaczajac noze zabkowane, topory rzeznicze, tasaki, widelce, lyzki, cedzaki, lopatki do podawania tortow oraz podobne wyroby kuchenne,

-  produkcje roznorodnych wyrobow tnacych:

-  maszynek i ostrzy do golenia, brzytew,

-  nozyczek i maszynek do strzyzenia wlosow.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji ostrzy tnacych do maszyn, sklasyfikowanej w 28.62.Z,

-  produkcji naczyn stolowych, kuchennych, sklasyfikowanej w 28.75.A,

-  produkcji wyrobow nozowniczych, naczyn stolowych i kuchennych wykonanych z metali szlachetnych, sklasyfikowanej w 36.22.Z.

28.62.Z Produkcja narzedzi

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje nozy i ostrzy tnacych do maszyn lub urzadzen mechanicznych,

-  produkcje narzedzi recznych (kleszcze, srubokrety, wkretaki itp.),

-  produkcje narzedzi recznych stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie i lesnictwie takich jak: lopaty, motyki, sekatory,

-  produkcje pil do ciecia i ostrzy do nich, wlaczajac tarcze tnace i lancuchy,

-  produkcje wymiennych narzedzi wchodzacych w sklad narzedzi recznych, zarowno z napedem recznym jak i mechanicznym, a takze do obrabiarek: wiertel, przebijakow, matryc, nozy frezarskich,

-  produkcje imadel, zaciskow,

-  produkcje narzedzi kowalskich: kowadel, palenisk kowalskich itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji narzedzi recznych z napedem mechanicznym, sklasyfikowanej w 29.41.A.

28.63.Z Produkcja zamkow i zawiasow

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje klodek, zamkow, kluczy, zawiasow, klamer, okuc i innych podobnych wyrobow dla stolarki budowlanej, mebli, pojazdow itp.

28.71.Z Produkcja pojemnikow metalowych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje zeliwnych lub stalowych pojemnikow o pojemnosci nieprzekraczajacej 300 litrow,

-  produkcje wiader, puszek, kotlow, czerpakow.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji pojemnikow i zbiornikow o pojemnosci wiekszej niz 300 litrow, sklasyfikowanej w 28.21.Z,

-  produkcji pojemnikow metalowych dla przechowywania cieklego lub sprezonego gazu, sklasyfikowanej w 28.21.Z.

28.72.Z Produkcja opakowan z metali lekkich

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje puszek, tubek wyciskanych i pudelek do produktow zywnosciowych,

-  produkcje przykrywek, korkow i kapsli metalowych.

28.73.Z Produkcja wyrobow z drutu

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje metalowych kabli, tasm plecionych i podobnych wyrobow,

-  produkcje wyrobow z drutu: drutu kolczastego, siatki ogrodzeniowej, rusztow, siatek, tkanin itp.,

-  produkcje gwozdzi i pinezek.

28.74.Z Produkcja zlaczy, srub, lancuchow i sprezyn

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje nitow, podkladek i podobnych wyrobow niegwintowanych,

-  produkcje wyrobow gwintowanych: srub, wkretow, nakretek,

-  produkcje sprezyn:

-  resorow piorowych, sprezyn zwojowych, sprezyn skrecanych,

-  pior do resorow,

-  produkcje lancuchow, z wylaczeniem lancuchow napedowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji lancuchow napedowych, sklasyfikowanej w 29.14.Z,

-  produkcji sprezyn do zegarkow i zegarow, sklasyfikowanej w 33.50.Z.

28.75.A Produkcja wyrobow metalowych przeznaczonych do lazienek i kuchni

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje metalowych artykulow gospodarstwa domowego oraz ich czesci:

-rondli, patelni i innych nieelektrycznych wyrobow stolowych i kuchennych np. maszynek, wyciskaczy, szatkownic, odciagaczy sokow, wygniatarek do warzyw i jarzyn,

-naczyn stolowych plaskich z metali nieszlachetnych,

-drobnych przedmiotow i akcesoriow kuchennych,

-metalowych szczotek do szorowania,

-  produkcje wanien, zlewow, umywalek, brodzikow i podobnych wyrobow z metali nieszlachetnych.

28.75.B Produkcja pozostalych gotowych wyrobow metalowych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje drobnych metalowych wyrobow do uzytku biurowego,

-  produkcje sejfow, kaset pancernych, drzwi opancerzonych itp.,

-  produkcje szabel, bagnetow, kordow, szpad i podobnych rodzajow broni oraz ich czesci oraz pochew do takiej broni,

-  produkcje srub napedowych do statkow,

-  produkcje roznych wyrobow z metali nieszlachetnych:

-  ochronnych nakryc glowy,

-  zatrzaskow, sprzaczek, hakow, klamerek,

-  statuetek, ramek,

-  tablic informacyjnych,

-  produkcje medali i medalionow z metali.

Dzial 29 PRODUKCJA MASZYN I URZADZEN, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Dzial ten obejmuje:

-  produkcje maszyn i urzadzen samodzielnie wykonujacych czynnosci mechaniczne lub termiczne na dowolnym materiale lub wykonujacych czynnosci takie, jak: chwytanie, zraszanie, wazenie lub pakowanie oraz produkcje elementow mechanicznych do tych maszyn i urzadzen, wytwarzajacych i transmitujacych energie, a takze produkcje specjalistycznych czesci zapasowych,

-  produkcje aparatow, urzadzen przytwierdzonych na stale, ruchomych lub przenosnych wykorzystywanych w przemysle, rolnictwie lub budownictwie oraz w wojsku i gospodarstwach domowych,

-  produkcje broni i specjalistycznych urzadzen do transportu towarow lub pasazerow na okreslonym obszarze.

Dzial ten nie obejmuje:

-  obrobki metali przeznaczenia ogolnego, sklasyfikowanej w dziale 28,

-  produkcji aparatow, urzadzen kontrolnych, urzadzen informatycznych, instrumentow pomiarowych i kontrolnych instalacji elektrycznych, sklasyfikowanej w dzialach 30-33,

-  produkcji urzadzen transportowych przeznaczenia ogolnego, sklasyfikowanej w dzialach 34-35, produkcji silnikow elektrycznych, sklasyfikowanej w 31.10.A

29.11.A Produkcja silnikow i turbin, z wylaczeniem silnikow lotniczych, samochodowych i motocyklowych oraz dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje silnikow tlokowych spalania wewnetrznego oraz czesci do nich, z wylaczeniem silnikow lotniczych, samochodowych i motocyklowych:

-  silnikow do jednostek plywajacych i czesci do nich,

-  silnikow kolejowych i czesci do nich,

-  produkcje turbin i czesci do nich:

-  turbin parowych i turbin poruszanych para inna niz para wodna,

-  turbin hydraulicznych, kol wodnych i regulatorow do nich,

-  turbin gazowych,

Podklasa ta nie obejmuje:

-  dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 29.11.B,

-  produkcji turbin wiatrowych, sklasyfikowanej w 29.12.Z,

-  produkcji zespolow pradotworczych, sklasyfikowanej w 31.10.A,

-  produkcji wyposazenia elektrycznego i elementow elektrycznych do silnikow spalania wewnetrznego, sklasyfikowanej w 31.61.Z,

-  produkcji silnikow do pojazdow, samolotow lub motocykli, sklasyfikowanej w 34.10.A, 35.30.A,

-  produkcji silnikow turboodrzutowych i turbosmiglowych, sklasyfikowanej w 35.30.A.

29.11.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania, naprawy oraz konserwacji silnikow i turbin, z wylaczeniem silnikow lotniczych, samochodowych i motocyklowych

29.12.Z Produkcja pomp i sprezarek

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje pomp powietrznych i prozniowych, sprezarek powietrznych lub sprezarek wykorzystujacych inne gazy, turbosprezarek,

-  produkcje pomp do cieczy niezaleznie od tego czy sa wyposazone w urzadzenia pomiarowe,

-  produkcje wyposazenia o napedzie hydraulicznym i pneumatycznym, silnikow poruszanych energia wiatru i pozostalych silnikow i silownikow hydraulicznych i pneumatycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji hydraulicznych skrzyn biegow, sklasyfikowanej w 29.14.Z.

29.13.Z Produkcja kurkow i zaworow

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje kurkow i zaworow przemyslowych, wlaczajac zawory regulacyjne i kurki wlotowe,

-  produkcje kurkow i zaworow sanitarnych,

-  produkcje kurkow i zaworow ogrzewczych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji zaworow z nieutwardzanej, wulkanizowanej gumy, szkla lub materialow ceramicznych, sklasyfikowanej w 25.13.Z, 26.15.Z i 26.24.Z,

-  produkcji zaworow wlotowych i wydechowych do silnikow spalania wewnetrznego, sklasyfikowanej w 34.30.A, 35.30.A,

-  wykonywania instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej, sklasyfikowanego w dziale 45.

29.14.Z Produkcja lozysk, kol zebatych, przekladni zebatych i elementow napedowych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje lozysk tocznych, kulkowych, igielkowych lub waleczkowych oraz czesci do nich,

-  produkcje wyposazenia do napedow mechanicznych:

-  walow i korb: walkow rozrzadu, walow korbowych, wahaczy itp.,

-  oslon do lozysk oraz lozysk do walow prostych,

-  produkcje kol zebatych, przekladni zebatych, skrzyn biegow i pozostalych mechanizmow zmiany biegow,

-  produkcje sprzegiel i elementow laczacych waly,

-  produkcje kol zamachowych i kol pasowych,

-  produkcje lancuchow ogniwowych,

-  produkcje elementow hydrauliki napedowej.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji lancuchow, sklasyfikowanej w 28.74.Z,

-  produkcji sprzegiel elektromagnetycznych, sklasyfikowanej w 31.62.A.

29.21.Z Produkcja piecow, palenisk i palnikow piecowych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje piecow elektrycznych i pozostalych piecow przemyslowych i laboratoryjnych oraz piecow do spalania,

-  produkcje palnikow piecowych,

-  produkcje rusztow mechanicznych, rusztow zwyklych, palenisk, popielnikow itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji nieelektrycznych piecow piekarskich, sklasyfikowanej w 29.53.Z,

-  produkcji suszarni dla rolnictwa, sklasyfikowanej w 29.53.Z,

-  produkcji suszarni do drewna, masy papierniczej, papieru lub tektury, sklasyfikowanej w 29.56.A,

-  produkcji kuchenek domowych, sklasyfikowanej w 29.71.Z,

-  produkcji sterylizatorow medycznych, chirurgicznych lub laboratoryjnych, sklasyfikowanej w 33.10.A.

29.22.Z Produkcja urzadzen dzwigowych i chwytakow

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje maszyn: urzadzen dzwigowych, chwytakowych, ladujacych lub rozladowujacych napedzanych recznie lub mechanicznie:

-  blokow, wyciagow, wyciagarek, podnosnikow i przyciagarek,

-  zurawi, dzwigow, ruchomych podnosnikow, suwnic itp.,

-  wozkow samobieznych lub niesamobieznych, niezaleznie od tego, czy sa wyposazone w podnosniki lub chwytaki, stosowanych w zakladach przemyslowych,

-  mechanicznych manipulatorow i robotow przemyslowych przeznaczonych specjalnie do podnoszenia, chwytania, ladowania lub rozladowywania, przemieszczania ladunkow,

-  produkcje wind, schodow ruchomych, ruchomych chodnikow,

-  produkcje przenosnikow, transporterow, podnosnikow hydraulicznych, wielokrazkow, bramownic,

-  konserwacje i utrzymanie wind i schodow ruchomych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji przenosnikow i podnosnikow pracujacych w trybie ciaglym uzywanych pod ziemia, sklasyfikowanej w 29.52.A,

-  produkcji mechanicznych koparek, ladowarek lopatowych, czerparek, sklasyfikowanej w 29.52.A,

-  produkcji wieloczynnosciowych robotow przemyslowych, sklasyfikowanej w 29.56.A,

-  produkcji zurawi plywajacych, zurawi kolejowych, dzwigow samochodowych, sklasyfikowanej w 34.10.E, 35.11.A, 35.20.A,

-  instalowania wind i schodow ruchomych, sklasyfikowanego w 45.31.C.

29.23.Z Produkcja urzadzen chlodniczych i wentylacyjnych, z wylaczeniem urzadzen przeznaczonych dla gospodarstw domowych

Podklasa ta obejmuje :

-  produkcje przemyslowych urzadzen chlodniczych i zamrazajacych,

-  produkcje urzadzen klimatyzacyjnych,

-  produkcje wymiennikow ciepla,

-  produkcje wentylatorow nieprzeznaczonych dla gospodarstw domowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji suszarni dla rolnictwa, sklasyfikowanej w 29.53.Z,

-  produkcji chlodziarek i zamrazarek dla gospodarstw domowych, sklasyfikowanej w 29.71.Z,

-  produkcji wentylatorow dla gospodarstw domowych, sklasyfikowanej w 29.71.Z,

-  instalowania urzadzen klimatyzacyjnych w mieszkaniach lub budynkach biurowych, sklasyfikowanego w 45.33.A.

29.24.A Produkcja pozostalych maszyn ogolnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wylaczeniem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje urzadzen do mierzenia masy: wag domowych i sklepowych, pomostowych, wag do wazenia ciaglego itp., z wylaczeniem wag laboratoryjnych,

-  produkcje urzadzen filtrujacych i oczyszczajacych ciecze,

-  produkcje urzadzen do rozrzucania, rozpraszania, rozpylania cieczy lub proszkow: gasnic, pistoletow natryskowych, urzadzen do czyszczenia strumieniem pary, materialow sciernych i podobnych wytwarzajacych strumien czynnika roboczego,

-  produkcje urzadzen do pakowania lub zawijania towarow: urzadzen napelniajacych butelki lub torebki, zamykajacych, kapslujacych, etykietujacych itp.,

-  produkcje urzadzen do mycia i suszenia butelek oraz do gazowania napojow,

-  produkcje urzadzen destylacyjnych i rektyfikacyjnych dla rafinerii ropy naftowej, przemyslu chemicznego, przemyslu produkujacego napoje itp.,

-  produkcje gazogeneratorow,

-  produkcje maszyn do kalandrowania, walcowania oraz walcow do tych maszyn,

-  produkcje wirowek,

-  produkcje uszczelek i podobnych zlaczy wykonanych z roznych materialow lub warstw z tego samego materialu,

-  produkcje automatow sprzedajacych towary.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 29.24.B,

-  produkcji urzadzen do spryskiwania wykorzystywanych w rolnictwie, sklasyfikowanej w 29.32.A,

-  produkcji urzadzen do walcowania metali lub szkla oraz walcow do tych urzadzen, sklasyfikowanej w 29.51.Z, 29.56.A,

-  produkcji wirowek do mleka, sklasyfikowanej w 29.53.Z,

-  produkcji wentylatorow gospodarstwa domowego, sklasyfikowanej w 29.71.Z,

-  produkcji bardzo czulych wag do mierzenia ciezaru w rodzaju stosowanych w laboratoriach, sklasyfikowanej w 33.20.A.

29.24.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogolnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

29.31.Z Produkcja ciagnikow rolniczych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje ciagnikow uzywanych w rolnictwie lub lesnictwie,

-  produkcje ciagnikow kierowanych przez pieszego.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji ciagnikow drogowych z mozliwoscia dolaczania naczep, sklasyfikowanej w 34.10.D.

29.32.A Produkcja pozostalych maszyn dla rolnictwa i lesnictwa, z wylaczeniem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje kosiarek, wlaczajac kosiarki trawnikowe,

-  produkcje samozaladowczych i samowyladowczych przyczep i naczep rolniczych,

-  produkcje maszyn rolniczych do uprawiania gleby, nawozenia i uprawy roslin: plugow, roztrzasaczy obornika, siewnikow, bron itp.,

-  produkcje maszyn zniwnych i do zbioru ziemioplodow: kombajnow, pras zbierajacych, mlocarni, sortownikow, kopaczek,

-  produkcje dojarek mechanicznych,

-  produkcje maszyn do opryskiwania i urzadzen zraszajacych (nawadniajacych) uzywanych w rolnictwie,

-  produkcje roznych maszyn i urzadzen rolniczych:

-  maszyn wykorzystywanych przy chowie i hodowli zwierzat, wlaczajac drob, w pszczelarstwie, przy produkcji pasz,

-  urzadzen do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owocow, nasion, ziarna zboz.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji recznych narzedzi rolniczych, sklasyfikowanej w 28.62.Z,

-  produkcji wozkow, sklasyfikowanej w 29.22.Z,

-  dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 29.32.B,

-  produkcji wirowek do mleka, sklasyfikowanej w 29.53.Z,

-  produkcji przyczep i naczep drogowych, sklasyfikowanej w 34.20.Z.

29.32.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych i lesnych

29.41.A Produkcja narzedzi recznych mechanicznych, z wylaczeniem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje narzedzi recznych z napedem pneumatycznym lub posiadajacych wlasny silnik,

-  produkcje czesci do: przecinarek, narzedzi pneumatycznych, narzedzi recznych nieposiadajacych silnika elektrycznego,

-  produkcje czesci do narzedzi recznych posiadajacych silnik elektryczny.

29.41.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie naprawy i konserwacji narzedzi recznych mechanicznych

29.42.A Produkcja pozostalych narzedzi mechanicznych do obrobki metalu, z wylaczeniem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje obrabiarek wielooperacyjnych (skrawarek) do obrobki metalu oraz innych obrabiarek do obrobki metali, wlaczajac pracujace w oparciu o laser itp.,

-  produkcje specjalnych obrabiarek do obrobki metali, tj.: tokarki, frezarki, wytaczarki,

-  produkcje czesci i osprzetu do obrabiarek sluzacych do obrobki metalu.

29.42.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i pozostalych narzedzi mechanicznych do obrobki metalu

29.43.A Produkcja pozostalych narzedzi mechanicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wylaczeniem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje obrabiarek do obrobki kamienia, drewna i innych podobnych twardych materialow,

-  produkcje pras sluzacych do wytwarzania plyt pilsniowych i podobnych produktow,

-  produkcje narzedzi do lutowania twardego i miekkiego, do spawania,

-  produkcje maszyn i urzadzen do topnienia powierzchni i goracego spryskiwania,

-  produkcje uchwytow narzedziowych,

-  produkcje uchwytow przedmiotow obrabianych do obrabiarek,

-  produkcje plyt traserskich i innych specjalnych przyrzadow do obrabiarek,

-  produkcje czesci i oprzyrzadowania do pilarek i pozostalych podobnych urzadzen,

-  produkcje czesci i oprzyrzadowania do sprzetu sluzacego do spawania.

29.43.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostalych narzedzi mechanicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

29.51.Z Produkcja maszyn dla metalurgii

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje maszyn i urzadzen do obrobki metali na goraco: konwertorow, urzadzen do odlewania, wlewnic, kadzi odlewniczych,

-  produkcje walcarek do metali i walcow do tych walcarek.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji skrzynek formierskich, form (z wylaczeniem wlewnic) oraz maszyn do ksztaltowania form odlewniczych, sklasyfikowanej w 29.56.A.

29.52.A Produkcja maszyn dla gornictwa i budownictwa, z wylaczeniem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje przenosnikow i podnosnikow stosowanych pod ziemia i pracujacych w trybie ciaglym,

-  produkcje maszyn wiertniczych, wrebiarek oraz maszyn do drazenia studni, szybow i tuneli,

-  produkcje maszyn do obrobki mineralow poprzez przesiewanie, sortowanie i rozdzielanie itp.,

-  produkcje maszyn do wyrobu betonow i zapraw,

-  produkcje maszyn do prac ziemnych: buldozerow, spycharek skosnych, rowniarek, niwelatorow, zgarniarek, ladowarek lopatowych, maszyn samobieznych, walcow drogowych,

-  produkcje kafarow, maszyn do wyciagania pali, rozscielaczy zaprawy i mas bitumicznych, maszyn do ukladania nawierzchni betonowych itp.,

-  produkcje lopat do buldozerow i spycharek skosnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji urzadzen dzwigowych i chwytakow, sklasyfikowanej w 29.22.Z,

-  produkcji ciagnikow kolowych, sklasyfikowanej w 29.31.Z, 34.10.D i 34.10.E,

-  produkcji narzedzi do obrobki kamieni, wlaczajac urzadzenia do ciecia i oczyszczania kamieni, sklasyfikowanej w 29.43.A,

-  dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 29.52.B,

-  produkcji betoniarek na podwoziach samochodowych, sklasyfikowanej w 34.10.D.

29.52.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla gornictwa i budownictwa

29.53.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetworstwie zywnosci, tytoniu i produkcji napojow

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje suszarni do produktow rolniczych,

-  produkcje urzadzen dla przemyslu mleczarskiego: wirowek do mleka, maszyn i urzadzen do przetworstwa mleka (homogenizatorow, radiatorow), masielnic, maszyn i urzadzen do produkcji sera (homogenizatorow, pras i urzadzen do formowania) itp.,

-  produkcje maszyn i urzadzen dla przemyslu zbozowego: wialni, przesiewaczy, odpylaczy, szczotkarek i podobnych urzadzen; mlewnikow, kruszarek, podajnikow, przesiewaczy, oczyszczaczy otrab, mieszarek, luszczarek,

-  produkcje pras, tloczni i zgniatarek stosowanych przy produkcji win, jablecznikow, sokow owocowych itp.,

-  produkcje maszyn uzywanych w piekarnictwie oraz do produkcji makaronow lub podobnych wyrobow: produkcje piecow nieelektrycznych, mieszarek do ciast, dzielarek, formierek, krajarek pieczywa itp.,

-  produkcje maszyn i urzadzen do ekstrakcji i przetwarzania tluszczow i olejow roslinnych i zwierzecych,

-  produkcje maszyn i urzadzen do przetwarzania roznorodnej zywnosci: do produkcji wyrobow cukierniczych, kakao, czekolady; do produkcji cukru, piwa, wyrobow spirytusowych, drozdzy i koncentratow spozywczych; do przetworstwa miesa, drobiu i jaj, owocow, orzechow, warzyw i ziemniakow; do przetworstwa ryb, skorupiakow lub innych produktow pochodzacych z morza,

-  produkcje maszyn i urzadzen do przetworstwa tytoniu, produkcji papierosow, cygar, tytoniu fajkowego lub do zucia, tabaki,

-  produkcje maszyn, ktore sluza do przygotowywania zywnosci dla zywienia zbiorowego,

-  produkcje pozostalych maszyn do przemyslowego przetwarzania zywnosci i produkcji napojow.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji maszyn i urzadzen do nalewania, pakowania i wazenia, sklasyfikowanej w 29.24.A,

-  produkcji maszyn do czyszczenia, sortowania i klasyfikowania jaj, owocow i innych plodow rolnych, sklasyfikowanej w 29.32.A.

29.54.Z Produkcja maszyn dla przemyslu wlokienniczego, odziezowego i skorzanego

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje maszyn dla przemyslu wlokienniczego:

-  maszyn do przygotowywania, wytwarzania, wytlaczania, rozciagania, teksturowania lub ciecia wlokien chemicznych lub przedzy z wlokien chemicznych,

-  maszyn do przygotowywania naturalnych wlokien tekstylnych: do odziarniania bawelny, targania bel, rozwlokniania szmat, rozciagania, prania, czesania, zgrzeblenia, niedoprzedzarek itp.,

-  maszyn przedzalniczych: nawijarek, przedzarek,

-  maszyn do przygotowywania przedzy: przewijarek, snowarek i podobnych maszyn,

-  maszyn tkackich (krosien) wraz z krosnami recznymi,

-  maszyn dziewiarskich,

-  maszyn do produkcji sieci, koronek, oplotu, galonow, tiulu itp.,

-  produkcje maszyn pomocniczych i sprzetu do maszyn wlokienniczych: maszyn nicielicowych, zakardowych, automatycznych mechanizmow wylaczajacych, mechanizmow zmieniajacych czolenka, wrzecion i skrzydelek wrzecion itp.,

-  produkcje maszyn do wykanczania tkanin:

-  maszyn do prania, wybielania, farbowania, powlekania lub impregnowania tkanin,

-  produkcje maszyn do nawijania, rozwijania, skladania, ciecia lub azurowania tkanin,

-  produkcje maszyn pralniczych:

-  maszyn do prasowania, wlaczajac prasy prasowalnicze,

-  maszyn do prania i suszenia z przeznaczeniem dla pralni odziezy,

-  maszyn do czyszczenia odziezy na sucho,

-  produkcje maszyn do szycia, glowic i igiel do tych maszyn,

-  produkcje maszyn do wytwarzania lub wykanczania filcu lub materialow nietkanych,

-  produkcje maszyn dla przemyslu skorzanego:

-  maszyn do przygotowania, garbowania lub obrobki skor surowych lub skor wyprawionych,

-  maszyn do produkcji lub naprawy obuwia lub innych wyrobow skorzanych ze skor wyprawionych wlaczajac futerkowe.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji kart z papieru lub tektury przeznaczonych do stosowania w maszynach Zakarda, sklasyfikowanej w 21.25.Z,

-  produkcji maszyn do prasowania typu kalandrowego, sklasyfikowanej w 29.24.A,

-  produkcji urzadzen wykorzystywanych w introligatorstwie, sklasyfikowanej w 29.56.A,

-  produkcji domowych pralek i suszarek, sklasyfikowanej w 29.71.Z.

29.55.Z Produkcja maszyn dla przemyslu papierniczego

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje maszyn do wytwarzania pulpy papierowej,

-  produkcje maszyn do wytwarzania papieru i tektury,

-  produkcje maszyn do wytwarzania artykulow z papieru lub tektury.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji maszyn do suszenia papieru, sklasyfikowanej w 29.56.A.

29.56.A Produkcja pozostalych maszyn specjalnego przeznaczenia, z wylaczeniem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje maszyn do obrobki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobow z tych materialow: pras do wytlaczania i formowania, maszyn do produkcji lub bieznikowania opon oraz pozostalych maszyn do produkcji wyrobow z gumy lub tworzyw sztucznych,

-  produkcje maszyn drukarskich i introligatorskich,

-  produkcje maszyn do wytwarzania plytek, cegiel, formowanych elementow ceramicznych, rur, elektrod grafitowych, kredy do pisania, form odlewniczych do metali,

-  produkcje skrzynek formierskich do kazdego materialu; matryc formierskich; wzorow formierskich; form,

-  produkcje roznorodnych maszyn specjalistycznych i wyposazenia: maszyn do montazu lamp elektrycznych i elektronicznych, rur lub baniek szklanych; maszyn do wytwarzania lub hartowania szkla i wyrobow szklanych, wlokien szklanych lub przedzy; maszyn i urzadzen do rozdzielania izotopow, maszyn do wytwarzania lin itp.,

-  produkcje wirowkowych suszarek do odziezy,

-  produkcje suszarni do drewna, masy papierowej, papieru lub tektury.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji maszyn i urzadzen do obrobki twardych gum, tworzyw sztucznych lub szkla w procesie obrobki na zimno, sklasyfikowanej w 29.43.A,

-  dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 29.56.B,

-  produkcji sprzetu gospodarstwa domowego, sklasyfikowanej w 29.7.

29.56.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostalych maszyn specjalnego przeznaczenia

29.60.Z Produkcja broni i amunicji

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje czolgow, wozow bojowych i pozostalych wozow bojowych, opancerzonych,

-  produkcje broni artyleryjskiej i pociskow balistycznych,

-  produkcje broni palnej i pneumatycznej,

-  produkcje urzadzen sluzacych do niszczenia lub obezwladniania celow, wlaczajac cwiczebne,

-  produkcje amunicji,

-  produkcje broni mysliwskiej, do uboju zwierzat, rakietnic, broni sportowej lub obronnej,

-  produkcje bomb, granatow, rakiet, min, torped i podobnych wyrobow.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji splonek do nabojow, detonatorow lub rakiet sygnalizacyjnych, sklasyfikowanej w 24.61.Z,

-  produkcji szabel, szpad, bagnetow, sklasyfikowanej w 28.75.B,

-  produkcji opancerzonych pojazdow do transportu pieniedzy i kosztownosci, sklasyfikowanej w 34.10.E.

29.71.Z Produkcja elektrycznego sprzetu gospodarstwa domowego

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje elektrycznego sprzetu gospodarstwa domowego: chlodziarek, zamrazarek, zmywarek do naczyn, pralek, suszarek, odkurzaczy, froterek do podlog, rozdrabniaczy odpadkow, rozdrabniaczy i mieszarek produktow spozywczych (mikserow),sokowirowek, otwieraczy do konserw, elektrycznych golarek i szczotek do zebow, ostrzalek do nozy, wentylatorow i okapow wyciagowych i recyrkulacyjnych,

-  produkcje urzadzen elektrotermicznych gospodarstwa domowego: podgrzewaczy wody, podgrzewaczy pomieszczen, podgrzewaczy gleby, elektrycznych kocy, suszarek do wlosow, grzebieni, szczotek, urzadzen do modelowania wlosow; zelazek elektrycznych; grzejnikow domowych i grzejnikow z wentylatorem; kuchenek mikrofalowych, kuchenek i piekarnikow elektrycznych, tosterow, patelni, ekspresow do kawy i herbaty, frytkownic, opiekaczy, grilow, grzejnikow oporowych rusztow do smazenia i pieczenia, maszynek do golenia i strzyzenia wlosow z wlasnym silnikiem.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji maszyn do szycia, sklasyfikowanej w 29.54.Z,

-  produkcji wirowkowych suszarek do odziezy, sklasyfikowanej w 29.56.A.

29.72.Z Produkcja nieelektrycznego sprzetu gospodarstwa domowego

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje nieelektrycznych kuchenek domowych i sprzetu grzejnego: nieelektrycznych ogrzewaczy pomieszczen, kuchenek do gotowania, rusztow, piecow, podgrzewaczy wody, sprzetu do gotowania, podgrzewaczy talerzy.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji urzadzen do przyrzadzania posilkow w gastronomii, sklasyfikowanej w 29.53.Z.

Dzial 30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTEROW

Dzial ten obejmuje:

-  produkcje maszyn do pisania (kserokopiarek, kas rejestrujacych), urzadzen informatycznych (komputerow, maszyn do przetwarzania tekstow) oraz ich instalacje.

Dzial ten nie obejmuje:

-  konserwacji zainstalowanych urzadzen informatycznych, sklasyfikowanej w 72.50.Z,

-  edycji programow uzytkowych, sklasyfikowanej w 72.2,

-  produkcji czesci elektronicznych, sklasyfikowanej w 32.10.Z.

Wynajem maszyn biurowych i komputerow nalezy klasyfikowac w 71.33.Z, ale jesli sa one wynajmowane przez producenta, nalezy to traktowac jako forme sprzedazy produkcji.

30.01.Z Produkcja maszyn biurowych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje recznych lub elektrycznych maszyn do pisania,

-  produkcje maszyn do przetwarzania tekstow,

-  produkcje hektografow lub powielaczy siatkowych, maszyn do adresowania oraz biurowych maszyn drukarskich z podajnikiem arkuszy papieru,

-  produkcje maszyn liczacych, kas rejestrujacych, pocztowych maszyn do frankowania, specjalistycznych urzadzen do wydawania biletow i rezerwacji miejsc itp.,

-  produkcje roznych maszyn i urzadzen biurowych: maszyn do sortowania, pakowania i liczenia pieniedzy; bankomatow; maszyn do klejenia kopert i sortowania poczty; urzadzen do ostrzenia olowkow, maszyn perforujacych lub zszywajacych dokumenty itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  konserwacji i naprawy maszyn biurowych, sklasyfikowanej w 72.50.Z.

30.02.Z Produkcja komputerow i pozostalych urzadzen do przetwarzania informacji

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje maszyn do automatycznego przetwarzania danych wraz z mikrokomputerami:

-  maszyn cyfrowych,

-  maszyn analogowych,

-  maszyn hybrydowych,

-  produkcje urzadzen peryferyjnych:

-  drukarek, terminali itp.,

-  czytnikow magnetycznych lub optycznych,

-  urzadzen do kopiowania danych na nosniki w formie zakodowanej.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji elementow elektronicznych do komputerow, sklasyfikowanej w 32.10.Z,

-  produkcji gier elektronicznych, sklasyfikowanej w 36.50.Z,

-  zakladania przewodow instalacji elektrycznej, sklasyfikowanego w 45.31.D,

-  zakladania klimatyzacji pomieszczen komputerowych, sklasyfikowanego w 45.33.A,

-  analizy, projektowania i programowania systemow komputerowych, sklasyfikowanych w 72.2,

-  konserwacji i naprawy komputerow oraz urzadzen peryferyjnych, sklasyfikowanych w 72.50.Z.

31.10.A Produkcja elektrycznych silnikow, pradnic i transformatorow, z wylaczeniem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje silnikow pradu zmiennego,

-  produkcje pradnic pradu zmiennego,

-  produkcje silnikow uniwersalnych pradu zmiennego i pradu stalego,

-  produkcje silnikow lub pradnic pradu stalego,

-  produkcje zespolow pradotworczych pradu stalego lub zmiennego,

-  produkcje maszyn elektrycznych wirujacych lub przetwornic statycznych,

-  produkcje transformatorow elektrycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 31.10.B,

-  produkcji pradnic samochodowych i rozrusznikow, sklasyfikowanej w 31.61.Z,

-  produkcji diod, sklasyfikowanej w 32.10.Z.

31.10.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silnikow elektrycznych, pradnic i transformatorow

31.20.A Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, z wylaczeniem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje aparatury elektrycznej do przelaczania i zabezpieczania obwodow elektrycznych lub do przylaczania obwodow elektrycznych: produkcje przelacznikow, bezpiecznikow, ogranicznikow napiecia, ochronnikow przeciwprzepieciowych, wtyczek, skrzynek przylaczeniowych, przekaznikow, zlaczy, opraw oswietleniowych,

-  produkcje tablic kontrolno - rozdzielczych, paneli, konsoli, szaf, pulpitow i pozostalych baz.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji drutu i tasmy do bezpiecznikow, sklasyfikowanej w 27.44.B,

-  dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 31.20.B,

-  produkcji elektrod weglowych lub grafitowych, sklasyfikowanej w 31.62.A,

-  produkcji tablic, paneli, konsoli itp. stosowanych w sieciach telefonicznych lub telegraficznych, sklasyfikowanej w 32.20.A.

31.20.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej

31.30.Z Produkcja izolowanych drutow i przewodow

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje izolowanych przewodow, kabli, tasm i pozostalych izolowanych przewodow niezaleznie od tego, czy sa polaczone zlaczami, czy tez nie,

-  produkcje kabli swiatlowodowych do transmisji zakodowanych danych: do zastosowan w telekomunikacji, do sterowania, do transmisji danych i obrazow wideo, kabli koncentrycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji nieizolowanych przewodow z metali niezelaznych, sklasyfikowanej w 27.42.Z, 27.43.Z, 27.44.B, 27.45.Z,

-  produkcji nieizolowanych lub izolowanych kabli metalowych nieprzewidywanych do wykorzystania jako przewodniki elektrycznosci, sklasyfikowanej w 28.73.Z,

-  produkcji wiazek przewodow elektrycznych, sklasyfikowanej w 31.61.Z,

-  produkcji wlokien optycznych lub kabli swiatlowodowych przeznaczonych dla celow endoskopii, oswietleniowych, transmisji obrazow sklasyfikowanej w 33.40.Z.

31.40.Z Produkcja akumulatorow, ogniw i baterii galwanicznych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje ogniw i baterii galwanicznych,

-  produkcje akumulatorow elektrycznych oraz czesci do nich.

31.50.Z Produkcja sprzetu oswietleniowego i lamp elektrycznych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje zarowek i lamp wyladowczych:

-  promiennikow lampowych ultrafioletu lub podczerwieni,

-  lamp lukowych,

-  zarowek i lamp blyskowych itp.,

-  produkcje lamp elektrycznych i opraw oswietleniowych:

-  zyrandoli, lamp stolowych, biurkowych, nocnych lub stojacych na podlodze, wlaczajac lampy nieelektryczne i oprawy oswietleniowe,

-  elektrycznych lamp przenosnych,

-  reklam swietlnych, podswietlanych tablic i znakow informacyjnych, podswietlonych wizytowek itp.,

-  oswietlenia ulicznego i zewnetrznego,

-  choinkowych zestawow oswietleniowych,

-  produkcje reflektorow.

31.61.Z Produkcja wyposazenia elektrycznego do silnikow i pojazdow, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje urzadzen zaplonu lub rozruchu w silnikach spalinowych wewnetrznego spalania: iskrownikow, cewek zaplonowych, swiec zaplonowych, pradnic rozruchowych, swiec zarowych, rozrusznikow, pradnic do pojazdow, generatorow, alternatorow, regulatorow napiecia itp.,

-  produkcje elektrycznego wyposazenia oswietleniowego oraz do sygnalizacji wzrokowej lub dzwiekowej dla motocykli i pojazdow mechanicznych: lamp, syren, sygnalow dzwiekowych itp.,

-  produkcje wiazek przewodow elektrycznych,

-  produkcje wycieraczek do szyb, urzadzen elektrycznych zapobiegajacych oszronieniu lub zamgleniu szyb, do samochodow i motocykli,

-  produkcje pradnic do rowerow.

31.62.A Produkcja sprzetu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wylaczeniem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje elektrycznego wyposazenia sygnalizacyjnego, bezpieczenstwa i regulacji ruchu pojazdow dla autostrad, drog i ulic, torow tramwajowych, szlakow kolejowych, szlakow wodnych srodladowych, portow morskich i lotniczych,

-  produkcje roznorodnych urzadzen elektrycznych sygnalizacji dzwiekowej i wizualnej: dzwonkow, syren, tablic swietlnych, alarmow przeciwwlamaniowych i przeciwpozarowych itp.,

-  produkcje elektromagnesow, wlaczajac sprzegla elektromagnetyczne lub sprzegla z magnesem stalym, sprzegla, hamulce, zlacza, zaciski lub glowice podnoszace,

-  produkcje elektrycznych izolatorow i opraw izolacyjnych, z wylaczeniem szklanych i ceramicznych,

-  produkcje osprzetu izolacyjnego dla maszyn i urzadzen elektrycznych, z wylaczeniem ceramicznych i z tworzyw sztucznych,

-  produkcje elektrod weglowych lub grafitowych,

-  produkcje rur dla przewodow elektrycznych oraz zlaczek do tych rur, glownie na bazie metalu polaczonego z materialami izolacyjnymi,

-  produkcje roznorodnych urzadzen elektrycznych: produkcje akceleratorow czastek, generatorow sygnalow, wykrywaczy min, detonatorow elektrycznych itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji szklanych baniek do zarowek, sklasyfikowanej w 26.15.Z,

-  produkcji recznych pistoletow natryskowych z napedem elektrycznym, sklasyfikowanej w 29.24.A,

-  produkcji elektrycznych kosiarek do trawnikow, sklasyfikowanej w 29.32.A,

-  produkcji golarek elektrycznych, sklasyfikowanej w 29.71.Z,

-  dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 31.62.B,

-  produkcji lamp elektronowych (wlaczajac lampy z zimna katoda), sklasyfikowanej w 32.10.Z,

-  produkcji elektrycznych recznie obslugiwanych instrumentow medycznych i dentystycznych, sklasyfikowanej w 33.10.A.

31.62.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzetu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta nie obejmuje:

-  naprawy, konserwacji i przezwajania silnikow elektrycznych, generatorow i transformatorow, sklasyfikowanych w 31.10.B,

-  wykonywania instalacji elektrycznych, sklasyfikowanego w 45.31,

-  instalowania sprzetu oswietleniowego lub sygnalizacyjnego na drogach, torach kolejowych itp., sklasyfikowanego w 45.34.Z.

Dzial 32 PRODUKCJA SPRZETU I URZADZEN RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH

Dzial ten obejmuje:

-  produkcje elementow elektronicznych do urzadzen nadawczych i transmisyjnych, odbiornikow telewizyjnych i radiowych oraz urzadzen do rejestracji i odtwarzania dzwieku i obrazu,

-  produkcje urzadzen profesjonalnych i przeznaczonych dla szerokiego grona odbiorcow,

-  naprawy i instalacje sprzetu i urzadzen profesjonalnych.

Dzial ten nie obejmuje:

-  napraw sprzetu domowego, sklasyfikowanej w 52.7,

-  instalacji anten i alarmow, kladzenia kabli, sklasyfikowanych w 45.3

32.10.Z Produkcja lamp elektronowych i pozostalych elementow elektronicznych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje lamp elektronowych z katoda zimna, goraca lub fotokatoda: telewizyjnych lamp obrazowych (kineskopow), lamp do kamer telewizyjnych, przetwornikow i wzmacniaczy obrazow, lamp mikrofalowych, lamp odbiorczych i wzmacniajacych itp.,

-  produkcje diod, tranzystorow i innych podobnych elementow polprzewodnikowych,

-  produkcje swiatloczulych elementow polprzewodnikowych, wlaczajac ogniwa fotoelektryczne, w szczegolnosci pojedyncze ogniwa sloneczne,

-  produkcje krysztalow piezoelektrycznych,

-  produkcje elektronicznych ukladow scalonych i mikroukladow: monolitycznych ukladow scalonych, hybrydowych ukladow scalonych, mikroukladow i mikrozespolow, modulow tloczonych, mikromodulow i podobnych wyrobow,

-  produkcje obwodow drukowanych,

-  produkcje elektrycznych kondensatorow, wlaczajac kondensatory do ukladow zasilajacych,

-  produkcje opornikow, wlaczajac oporniki nastawne i potencjometry.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji grzejnikow oporowych, sklasyfikowanej w 29.71.Z,

-  produkcji transformatorow, sklasyfikowanej w 31.10.A,

-  produkcji przelacznikow, sklasyfikowanej w 31.20.A.

32.20.A Produkcja urzadzen nadawczych telewizyjnych i radiowych oraz aparatow dla telefonii i telegrafii przewodowej, z wylaczeniem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje urzadzen do transmisji telewizyjnej, wlaczajac produkcje telewizyjnych nadajnikow przekaznikowych oraz nadajnikow dla telewizji przemyslowej,

-  produkcje kamer telewizyjnych,

-  produkcje urzadzen transmisyjnych dla rozglosni radiowych,

-  produkcje urzadzen transmisyjnych dla radiotelefonii: urzadzen nadawczych i odbiorczych, radiotelefonicznej aparatury przekaznikowej, radiotelefonow, innych przekaznikow itp.,

-  produkcje radiotelefonicznych urzadzen odbiorczych,

-  produkcje urzadzen dla telefonii przewodowej: aparatow telefonicznych, faksow, central automatycznych i nieautomatycznych, urzadzen teleksowych i dalekopisowych,

-  produkcje urzadzen komunikacyjnych do przesylania danych, takich, jak: routery, pomosty, przejscia.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji czesci elektronicznych, sklasyfikowanej 32.10.Z,

-  dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 32.20.B,

-  instalowania kabli elektrycznych w budynkach, sklasyfikowanego w 45.31,

-  naprawy telefonow komorkowych, sklasyfikowanej w 52.74.Z.

32.20.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajnikow telewizyjnych i radiowych

Podklasa ta obejmuje:

-  instalowanie systemow telekomunikacyjnych,

Podklasa ta nie obejmuje:

-  instalowania kabli elektrycznych w budynkach, sklasyfikowanego w 45.31,

-  naprawy telefonow komorkowych, sklasyfikowanej w 52.74.Z.

32.30.A Produkcja odbiornikow telewizyjnych i radiowych, urzadzen do rejestracji i odtwarzania dzwieku i obrazu, z wylaczeniem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje odbiornikow telewizyjnych, wlaczajac monitory i projektory wideo,

-  produkcje urzadzen do nagrywania i reprodukcji obrazu, wlaczajac urzadzenia nagrywajaco-odtwarzajace (kamery wizyjne zespolone z magnetowidem i magnetofonem) oraz odtwarzacze i nagrywarki DVD,

-  produkcje odbiornikow radiowych,

-  produkcje cyfrowych aparatow fotograficznych,

-  produkcje magnetofonow szpulowych i pozostalych urzadzen rejestrujacych dzwiek, wlaczajac urzadzenia typu sekretarka telefoniczna, magnetofony kasetowe,

-  produkcje urzadzen zapisujacych dzwiek bez wzmacniacza (tzw. deck), gramofonow, odtwarzaczy kasetowych, odtwarzaczy kompaktowych itp.,

-  produkcje mikrofonow, glosnikow, sluchawek, sluchawek wkladanych do ucha, wzmacniaczy i zestawow wzmacniajacych dzwiek,

-  produkcje glowic do adapterow, glowic dzwiekowych, urzadzen rejestrujacych dzwiek na plytach, konsol, anten, anten przekaznikowych, ukladow obracajacych antene, przetwornikow kablowych, zwrotnic antenowych, dekoderow telewizyjnych,

-  produkcje urzadzen elektroakustycznych, takich jak: domofony, interkomy do przesylania komend, urzadzenia do tlumaczen symultanicznych, elektroniczne urzadzenia do liczenia glosow przy glosowaniu, urzadzenia konferencyjne, przenosne systemy dzwiekowe.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  wydawania i reprodukcji nagran wczesniej zarejestrowanych na plytach, dyskach lub tasmach wideo, CD i DVD, sklasyfikowanego w 22.14.Z, 22.31.Z, 22.32.Z, 92.11.Z,

-  produkcji niezapisanych nosnikow do rejestrowania dzwieku i obrazu oraz niezapisanych dyskow i tasm komputerowych, sklasyfikowanej w 24.65.Z,

-  dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 32.30.B.

32.30.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzetu radiowo-telewizyjnego oraz sprzetu do operowania dzwiekiem i obrazem

Podklasa ta nie obejmuje:

-  naprawy domowego sprzetu radiowego i telewizyjnego oraz pozostalego sprzetu audiowizualnego, sklasyfikowanej w 52.72.Z.

Dzial 33 PRODUKCJA INSTRUMENTOW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGAROW I ZEGARKOW

Dzial ten obejmuje:

-  produkcje oprzyrzadowania naukowego i technicznego, jak np.: aparaty elektro-diagnostyczne, urzadzenia awioniki (urzadzenia do transportu powietrznego i w pomieszczeniach),

-  produkcje urzadzen fotograficznych i kinematograficznych,

-  produkcje urzadzen automatycznej kontroli procesow produkcyjnych,

-  produkcje artykulow uzytku osobistego, np.: zegarkow okularow itp.,

-  instalacje i naprawy urzadzen przemyslowych.

Dzial ten nie obejmuje:

-  naprawy artykulow uzytku osobistego, sklasyfikowanej w 52.7.

33.10.A Produkcja sprzetu medycznego i chirurgicznego oraz przyrzadow ortopedycznych, mebli medycznych, z wylaczeniem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje instrumentow i sprzetu medycznego, chirurgicznego, dentystycznego weterynaryjnego, np.: elektrycznych urzadzen diagnostycznych (elektrokardiografy, ultrasonografy), wiertarek dentystycznych, sterylizatorow, instrumentow okulistycznych, urzadzen nuklearnego rezonansu magnetycznego,

-  produkcje strzykawek i igiel uzywanych w medycynie, luster, reflektorow, endoskopow itp.,

-  produkcje urzadzen wykorzystujacych promienie Rentgena, alfa, beta lub gamma uzywanych w medycynie lub w weterynarii: lamp rentgenowskich, generatorow wysokiego napiecia, paneli sterujacych, tablic kontrolnych, monitorow itp.,

-  produkcje mebli wykorzystywanych w medycynie, chirurgii, stomatologii i weterynarii: stolow operacyjnych, lozek szpitalnych wyposazonych w rozne mechanizmy, foteli dentystycznych,

-  produkcje sprzetu do terapii mechanicznej, urzadzen do masazu, urzadzen do przeprowadzania testow psychologicznych, urzadzen do terapii tlenowej i ozonowej, respiratorow, masek gazowych itp.,

-  produkcje przyrzadow ortopedycznych: kul, podporek, balkonikow, pasow i szyn chirurgicznych, protez zebowych, protez konczyn i protez innych czesci ciala, aparatow sluchowych, stymulatorow serca, obuwia ortopedycznego.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji cementu dentystycznego, sklasyfikowanej w 24.42.Z,

-  dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 33.10.B,

-  produkcji termometrow, sklasyfikowanej w 33.20.A,

-  produkcji szkiel korekcyjnych i opraw do nich, mikroskopow optycznych, sklasyfikowanej w 33.40.Z.

33.10.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzetu medycznego, wlaczajac chirurgiczny

33.20.A Produkcja instrumentow i przyrzadow pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostalego przeznaczenia, z wylaczeniem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje czulych wag laboratoryjnych,

-  produkcje przyrzadow pomiarowych i zapisujacych wyniki pomiarow lub do pomiarow matematycznych: lat mierniczych i tasm geodezyjnych, sprawdzianow szczekowych, przyrzadow pomiarowych itp.,

-  produkcje mikroskopow - innych niz mikroskopy optyczne i urzadzen dyfrakcyjnych,

-  produkcje przyrzadow pomiarowych do kontroli i pomiaru wielkosci elektrycznych: oscyloskopow, spektroskopow, przyrzadow do pomiaru czestotliwosci, natezenia, napiecia, opornosci pradu itp.,

-  produkcje przyrzadow do pomiaru i kontroli wielkosci nieelektrycznych: licznikow i detektorow promieniowania, przyrzadow testujacych i regulujacych prace silnikow pojazdow samochodowych itp.,

-  produkcje urzadzen i przyrzadow nawigacyjnych, meteorologicznych, geofizycznych i zwiazanych z nimi instrumentow i aparatow: przyrzadow badawczo-pomiarowych, przyrzadow i systemow wykorzystywanych w oceanografii i hydrologii, sejsmografow, dalmierzy, automatycznych pilotow, sekstansow, ultradzwiekowych przyrzadow sondujacych, lotniczych systemow nawigacyjnych, radarow, urzadzen do zdalnego sterowania droga radiowa oraz urzadzen radiowych do nawigacji,

-  produkcje licznikow energii elektrycznej, wody, gazu, paliwa,

-  produkcje przyrzadow do testowania wytrzymalosci mechanicznej materialow,

-  produkcje przyrzadow i instrumentow do przeprowadzania analiz fizycznych lub chemicznych: polarymetrow, fotometrow, refraktometrow, kalorymetrow, spektrometrow, miernikow pH, wiskozymetrow, przyrzadow do badania napiecia powierzchniowego itp.,

-  produkcje przyrzadow i instrumentow do pomiaru lub kontroli przeplywu, poziomu, cisnienia lub innych parametrow cieczy i gazow: przeplywomierzy, poziomowskazow, manometrow, licznikow energii cieplnej itp.,

-  produkcje roznorodnych przyrzadow, aparatow, instrumentow lub urzadzen pomiarowych, kontrolnych i testujacych: hydrometrow, termometrow, barometrow, obrotomierzy, taksometrow, krokomierzy, tachometrow, urzadzen mierzacych rownowage, wag, stanowisk badawczych, komparatorow itp.,

-  produkcje optycznych przyrzadow i instrumentow pomiarowo kontrolnych: instrumentow i systemow wspomagania nawigacji powietrznej, przyrzadow radiolokacyjnych oraz aparatow radiowych wspomagajacych nawigacje.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji pomp posiadajacych wmontowane urzadzenia pomiarowe, sklasyfikowanej w 29.12.Z,

-  produkcji instrumentow medycznych i chirurgicznych, sklasyfikowanej w 33.10.A,

-  dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 33.20.B,

-  produkcji sprzetu sterujacego procesami technologicznymi w przemysle, sklasyfikowanej w 33.30.Z,

-  produkcji lornetek, optycznych przyrzadow jednoobiektywowych i innych podobnych przyrzadow optycznych, sklasyfikowanej w 33.40.Z,

-  produkcji mikroskopow optycznych, sklasyfikowanej w 33.40.Z.

33.20.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentow i przyrzadow pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujacych, nawigacyjnych

33.30.Z Produkcja systemow do sterowania procesami przemyslowymi

Podklasa ta obejmuje:

-  projektowanie i montowanie systemow do ciaglego sterowania procesami przemyslowymi,

-  projektowanie i montowanie zautomatyzowanych systemow produkcyjnych, w sklad ktorych wchodza rozne maszyny, podajniki i scentralizowany system sterowania.

33.40.Z Produkcja instrumentow optycznych i sprzetu fotograficznego

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje elementow optycznych oprawionych lub nieoprawionych:

-  nieszklanych i nieobrobionych elementow optycznych,

-  pryzmatow, soczewek, szkiel optycznych, kolorowych filtrow ze szkla, elementow polaryzujacych itp. ze szkla lub innych materialow,

-  wlokien swiatlowodowych i kabli swiatlowodowych do przesylania obrazow "na zywo": endoskopow, oswietlaczy, przekaznikow obrazow "na zywo",

-  szkiel do okularow i szkiel kontaktowych,

-  oprawek do okularow, oprawek ze szklami, niezaleznie od tego czy szkla sa pracujace optycznie: okularow przeciwslonecznych, okularow ochronnych, okularow korekcyjnych itp.,

-  produkcje instrumentow optycznych:

-  mikroskopow optycznych, wyposazenia dla mikrofotografii i mikroprojekcji, szkiel powiekszajacych, lup, lup tkackich itp.,

-  lornetek, lunet astronomicznych, celownikow teleskopowych i teleskopow obserwacyjnych, instrumentow astronomicznych itp.,

-  laserow, itp., z wylaczeniem diod laserowych,

-  produkcje sprzetu fotograficznego i kinematograficznego:

-  aparatow fotograficznych,

-  projektorow, powiekszalnikow i pomniejszalnikow fotograficznych,

-  lamp wyladowczych (elektronicznych) i pozostalych urzadzen blyskowych,

-  urzadzen i wyposazenia dla laboratoriow fotograficznych i kinematograficznych, urzadzen do projekcji swiatla poprzez maski na swiatloczule materialy polprzewodnikowe, ekranow projekcyjnych,

-  naprawe profesjonalnego sprzetu fotograficznego i instrumentow optycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji wyrobow fotochemicznych, sklasyfikowanej w 24.64.Z,

-  produkcji nieobrobionych elementow optycznych ze szkla, sklasyfikowanej w 26.15.Z,

-  produkcji kabli swiatlowodowych do transmisji zakodowanych danych, sklasyfikowanej w 31.30.Z,

-  produkcji zarowek do fotograficznych lamp blyskowych, sklasyfikowanej w 31.50.Z,

-  produkcji kamer telewizyjnych, sklasyfikowanej w 32.20.A,

-  produkcji mikroskopow innych niz mikroskopy optyczne, sklasyfikowanej w 33.20.A,

-  produkcji instrumentow optycznych do pomiaru i aparatow kontroli, sklasyfikowanej w 33.20.A,

-  produkcji cyfrowych aparatow fotograficznych, sklasyfikowanej w 32.30.A.

33.50.Z Produkcja zegarow i zegarkow

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje zegarow i zegarkow wszelkich typow, wlaczajac mechanizmy zegarowe montowane na plytach czolowych urzadzen; obudowy do zegarow i zegarkow, z kopertami z metali szlachetnych; mechanizmy zegarowe wszelkich typow dla zegarow i zegarkow,

-  produkcje urzadzen rejestrujacych czas, urzadzen do pomiaru, rejestrowania lub wskazywania zarejestrowanych przedzialow czasowych, np. parkometrow, sterujacych urzadzen zegarowych, wylacznikow czasowych i pozostalych urzadzen wyzwalajacych,

-  produkcje czesci do zegarow i zegarkow, np.: sprezyn, kamieni, tarcz z podzialka, wskazowek, metalowych paskow i bransolet, mostkow, plyt i pozostalych czesci.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji paskow do zegarkow z materialow niemetalicznych, sklasyfikowanej w 19.20.Z,

-  naprawy zegarkow, zegarow i bizuterii, sklasyfikowanych w 52.73.Z.

34.10.A Produkcja silnikow spalinowych ze spalaniem wewnetrznym stosowanych w pojazdach samochodowych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje silnikow spalinowych ze spalaniem wewnetrznym do pojazdow samochodowych,

-  produkcje silnikow motocyklowych.

34.10.B Produkcja samochodow osobowych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje samochodow osobowych z silnikiem spalinowym z zaplonem iskrowym,

-  produkcje samochodow osobowych z samoczynnym zaplonem (wysokoprezne lub srednioprezne),

-  produkcje samochodow do przewozu osob pozostala, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji elementow wyposazenia elektrycznego do pojazdow samochodowych, sklasyfikowanej w 31.61.Z,

-  produkcji nadwozi pojazdow samochodowych, sklasyfikowanej w 34.20.Z,

-  produkcji czesci i akcesoriow do pojazdow samochodowych, sklasyfikowanej w 34.30.A,

-  konserwacji, naprawy i przebudowy pojazdow samochodowych, sklasyfikowanej w 50.20.A.

34.10.C Produkcja pozostalych pojazdow samochodowych przeznaczonych do przewozu osob

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje autobusow, trolejbusow i autokarow.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji elementow wyposazenia elektrycznego do pojazdow samochodowych, sklasyfikowanej w 31.61.Z,

-  produkcji nadwozi pojazdow samochodowych, sklasyfikowanej w 34.20.Z,

-  produkcji czesci i akcesoriow do pojazdow samochodowych, sklasyfikowanej w 34.30.A,

-  konserwacji, naprawy i przebudowy pojazdow samochodowych, sklasyfikowanej w 50.20.A.

34.10.D Produkcja pojazdow samochodowych przeznaczonych do przewozu towarow

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje samochodow nieosobowych: dostawczych, ciezarowych, ciagnikow przystosowanych do poruszania sie po wszystkich typach drog z mozliwoscia dolaczania naczep, samochodow samowyladowczych przystosowanych do wszystkich typow drog itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji ciagnikow dla rolnictwa i przemyslu, sklasyfikowanej w 29.31.Z, 29.52.A,

-  produkcji elementow wyposazenia elektrycznego do pojazdow samochodowych, sklasyfikowanej w 31.61.Z,

-  produkcji nadwozi pojazdow samochodowych, sklasyfikowanej w 34.20.Z,

-  produkcji czesci i akcesoriow do pojazdow samochodowych, sklasyfikowanej w 34.30.A,

-  konserwacji i naprawy pojazdow samochodowych, sklasyfikowanych w 50.20.A.

34.10.E Produkcja pojazdow samochodowych przeznaczonych do celow specjalnych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje pozostalych pojazdow samochodowych:

-  pojazdow snieznych, wozkow golfowych, pojazdow-amfibii,

-  samochodow pozarniczych, smieciarek, pojazdow opancerzonych oraz samochodow specjalnych do transportu pieniedzy, kosztownosci itp.,

-  samochodow przeznaczonych do pracy poza drogami publicznymi oraz do celow specjalnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji elementow wyposazenia elektrycznego do pojazdow samochodowych, sklasyfikowanej w 31.61.Z,

-  produkcji nadwozi pojazdow samochodowych, sklasyfikowanej w 34.20.Z,

-  produkcji czesci i akcesoriow do pojazdow samochodowych, sklasyfikowanej w 34.30.A,

-  konserwacji i naprawy pojazdow samochodowych, sklasyfikowanych w 50.20.A.

34.20.Z Produkcja nadwozi pojazdow samochodowych; produkcja przyczep i naczep

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje nadwozi dla pojazdow samochodowych, wlaczajac kabiny do tych pojazdow,

-  produkcje wyposazenia nadwozi pojazdow samochodowych, przyczep i naczep,

-  produkcje przyczep i naczep:

-  cystern samochodowych,

-  przyczep kempingowych itp.,

-  produkcje kontenerow przystosowanych do przewozu przez jeden lub wiecej srodkow transportu,

-  produkcje czesci przyczep i naczep oraz innych pojazdow bez napedu.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji przyczep i naczep specjalnie zaprojektowanych do wykorzystania w rolnictwie, sklasyfikowanej w 29.32.A.

34.30.A Produkcja czesci i akcesoriow do pojazdow samochodowych i ich silnikow

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje roznorodnych czesci i wyposazenia do pojazdow samochodowych: hamulcow, skrzyn biegow, osi, kol, amortyzatorow, chlodnic, tlumikow, rur wydechowych, katalizatorow, sprzegiel, kierownic, kolumn i przekladni do ukladu kierowniczego,

-  produkcje zaworow wlotowych i wydechowych do silnikow spalania wewnetrznego.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji akumulatorow do pojazdow samochodowych, sklasyfikowanej w 31.40.Z,

-  produkcji wyposazenia elektrycznego dla pojazdow samochodowych, sklasyfikowanej w 31.61.Z,

-  produkcji pasow bezpieczenstwa, drzwi i zderzakow do pojazdow samochodowych, sklasyfikowanej w 34.30.B,

-  konserwacji i naprawy pojazdow samochodowych, sklasyfikowanych w 50.20.A.

34.30.B Produkcja pasow bezpieczenstwa, drzwi i zderzakow do pojazdow samochodowych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje pasow bezpieczenstwa, poduszek powietrznych, drzwi, zderzakow oraz akcesoriow do nadwozi pojazdow samochodowych.

35.11.A Produkcja statkow, z wylaczeniem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje statkow komercyjnych: statkow pasazerskich, promow, statkow handlowych, tankowcow itp.,

-  produkcje okretow wojennych,

-  produkcje lodzi rybackich,

-  produkcje poduszkowcow,

-  produkcje plywajacych lub zanurzonych platform wiertniczych,

-  produkcje konstrukcji plywajacych: dokow plywajacych, pontonow, grodzi izolacyjnych, przystani plywajacych, plaw, zbiornikow plywajacych, boi, latarni, barek itp.,

-  produkcje poglebiarek, lodolamaczy i innego specjalistycznego sprzetu plywajacego.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji srub napedowych dla statkow, sklasyfikowanej w 28.75.B,

-  produkcji silnikow do statkow, sklasyfikowanej w 29.11.A,

-  produkcji przyrzadow nawigacyjnych, sklasyfikowanej w 33.20.A,

-  produkcji amfibii, sklasyfikowanej w 34.10.E,

-  dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 35.11.B,

-  produkcji lodzi nadmuchiwanych, tratew, sklasyfikowanej w 35.12.Z.

35.11.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie naprawy i konserwacji statkow, platform i konstrukcji plywajacych

Podklasa ta obejmuje:

-  generalna odbudowe oraz przebudowe statkow obejmujaca zwiekszenie ich dlugosci lub dokonanie istotnych zmian w ich budowie,

-  naprawe, konserwacje statkow.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  naprawy i konserwacji lodzi wycieczkowych i sportowych, sklasyfikowanej w 35.12.Z,

-  zlomowania statkow, sklasyfikowanego w 37.10.Z.

35.12.Z Produkcja oraz naprawa lodzi wycieczkowych i sportowych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje nadmuchiwanych jednostek plywajacych,

-  produkcje lodzi zaglowych wyposazonych w silnik lub nie,

-  produkcje lodzi motorowych,

-  produkcje pozostalych lodzi sportowych i wycieczkowych: kajakow, czolen, skifow,

-  naprawe, konserwacje i przebudowe lodzi wycieczkowych i sportowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji silnikow dla jednostek plywajacych, sklasyfikowanej w 29.11.A,

-  produkcji desek surfingowych, sklasyfikowanej w 36.40.Z.

35.20.A Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego, z wylaczeniem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje elektrycznych i dieslowskich lokomotyw kolejowych,

-  produkcje pojazdow kolejowych lub tramwajowych z wlasnym napedem, furgonow, lokomotyw towarowych, wozow do konserwacji i utrzymania trakcji (taboru technicznego),

-  produkcje taboru kolejowego i tramwajowego bez wlasnego napedu: wagonow pasazerskich, towarowych, cystern, wagonow samowyladowczych, wagonow warsztatowych, dzwigow kolejowych, tendrow itp.,

-  produkcje wyspecjalizowanych czesci do lokomotyw kolejowych i tramwajowych lub taboru kolejowego: wozkow zwrotnych, osi i kol, hamulcow i czesci do hamulcow, hakow i elementow sprzegajacych, zderzakow i ich czesci; amortyzatorow; podwozi do lokomotyw i wagonow; nadwozi, zbiornikow metalowych; szkieletow konstrukcyjnych wagonow i lokomotyw; polaczen korytarzowych itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji szyn surowych, sklasyfikowanej w 27.10.Z,

-  produkcji silnikow i turbin, sklasyfikowanej w 29.11.A,

-  produkcji silnikow elektrycznych, sklasyfikowanej w 31.10.A,

-  produkcji elektrycznego wyposazenia do sygnalizacji bezpieczenstwa i do kontroli ruchu, sklasyfikowanej w 31.62.A,

-  dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 35.20.B.

35.20.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie naprawy, konserwacji, remontow lokomotyw kolejowych, tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego

35.30.A Produkcja statkow powietrznych i kosmicznych, z wylaczeniem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje samolotow do transportu towarow lub pasazerow, samolotow uzywanych przez sily zbrojne, samolotow sportowych i do innych zastosowan,

-  produkcje helikopterow,

-  produkcje szybowcow i lotni,

-  produkcje sterowcow i balonow,

-  produkcje statkow kosmicznych i rakiet wynoszacych statki kosmiczne na orbite, satelitow, sond kosmicznych, stacji orbitalnych, promow kosmicznych,

-  produkcje elementow pojazdow tej klasy:

-  podzespolow podstawowych, takich jak: kadluby ze zbiornikami paliwa, usterzenia, drzwi, elementy sterujace, podwozia, zbiorniki na paliwo, gondole itp.,

-  smigiel, wirnikow helikopterow i lopat do tych wirnikow,

-  silnikow i napedow typowych dla samolotow,

-  czesci do napedow turboodrzutowych i turbosmiglowych,

-  produkcje urzadzen do wypuszczania podwozi samolotow, urzadzen do wychwytywania samolotow na pokladach lotniskowcow itp.,

-  produkcje urzadzen do trenowania pilotazu na ziemi.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji spadochronow, sklasyfikowanej w 17.40.A,

-  produkcji bojowych rakiet balistycznych, sklasyfikowanej w 29.60.Z,

-  produkcji elementow ukladu zaplonowego i innych czesci elektrycznych do silnikow wewnetrznego spalania, sklasyfikowanej w 31.61.Z,

-  produkcji instrumentow wykorzystywanych w samolocie, sklasyfikowanej w 33.20.A,

-  produkcji wspomagajacych systemow nawigacji powietrznej, sklasyfikowanej w 33.20.A,

-  dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 35.30.B.

35.30.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie naprawy, konserwacji oraz remontow statkow powietrznych i silnikow lotniczych

Podklasa ta nie obejmuje:

-  uslug portow lotniczych sklasyfikowanych w 63.23.A,

-  drobnych napraw i konserwacji statkow powietrznych, sklasyfikowanych w 63.23.C.

35.41.Z Produkcja motocykli

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje motocykli, motorynek i rowerow posiadajacych silnik pomocniczy,

-  produkcje przyczep motocyklowych bocznych,

-  produkcje czesci i akcesoriow do motocykli i przyczep.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji silnikow motocyklowych, sklasyfikowanej w 34.10.A,

-  produkcji czesci do silnikow motocyklowych, sklasyfikowanej w 34.30.A,

-  produkcji rowerow, sklasyfikowanej w 35.42.Z,

-  produkcji wozkow inwalidzkich, sklasyfikowanej w 35.43.Z.

35.42.Z Produkcja rowerow

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje rowerow nieposiadajacych silnikow pomocniczych i pozostalych rowerow, wlaczajac rowery trzykolowe,

-  produkcje czesci i akcesoriow do rowerow.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji rowerow posiadajacych silnik pomocniczy, sklasyfikowanej w 35.41.Z,

-  produkcji dzieciecych rowerkow trzykolowych, sklasyfikowanej w 36.50.Z.

35.43.Z Produkcja wozkow inwalidzkich

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje wozkow inwalidzkich posiadajacych lub nieposiadajacych silnika,

-  produkcje czesci i akcesoriow do wozkow inwalidzkich.

35.50.Z Produkcja pozostalego sprzetu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje pojazdow bez napedu mechanicznego, gdzie indziej niesklasyfikowana,

-  produkcje taczek, wozkow bagazowych, recznych wozkow na zakupy itp.,

-  produkcje pojazdow ciagnionych przez zwierzeta.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji wozkow stosowanych w zakladach przemyslowych, sklasyfikowanej w 29.22.Z.

Dzial 36 PRODUKCJA MEBLI; DZIALALNOSC PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Dzial ten obejmuje:

-  naprawe mebli, instrumentow muzycznych, profesjonalnego sprzetu sportowego, urzadzen kregli automatycznych itp.

Dzial ten nie obejmuje:

-  naprawy zegarow i zegarkow i bizuterii, sklasyfikowanej w 52.73.Z.

36.11.Z Produkcja krzesel i mebli do siedzenia

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje krzesel i siedzen do pomieszczen biurowych, produkcyjnych i mieszkan z dowolnego materialu,

-  produkcje krzesel i siedzen teatralnych, kinowych itp. z dowolnego materialu,

-  produkcje krzesel i siedzen z dowolnego materialu do pojazdow,

-  produkcje sof, rozkladanych kanap,

-  produkcje krzesel i innych siedzen ogrodowych,

-  wykanczanie krzesel i siedzen, takie jak tapicerowanie.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji mebli medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych, sklasyfikowanej w 33.10.A.

36.12.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych, pozostala

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje specjalnych mebli sklepowych: gablot wystawowych, lad, polek,

-  produkcje mebli biurowych,

-  produkcje mebli wykorzystywanych w kosciolach, szkolach lub restauracjach.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji lamp i sprzetu oswietleniowego, sklasyfikowanej w 31.50.Z,

-  produkcji mebli medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych, sklasyfikowanej w 33.10.A.

36.13.Z Produkcja mebli kuchennych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje mebli stanowiacych wyposazenie kuchni, metalowych, drewnianych oraz z innych materialow.

36.14.A Produkcja mebli pozostala, z wylaczeniem dzialalnosci uslugowej

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje mebli do sypialni, pokoi wypoczynkowych, ogrodow itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji lamp i sprzetu oswietleniowego, sklasyfikowanej w 31.50.Z,

-  dzialalnosci uslugowej, sklasyfikowanej w 36.14.B.

36.14.B Dzialalnosc uslugowa w zakresie wykonczania mebli

Podklasa ta obejmuje:

-  lakierowanie, pozlacanie, malowanie mebli,

-  restaurowanie i renowacje mebli.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  wykonczania, wlaczajac tapicerowanie krzesel i pozostalych mebli przeznaczonych do siedzenia, sklasyfikowanego w 36.11.Z

36.15.Z Produkcja materacow

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje stelazy do materacow,

-  produkcje materacow:

-  produkcje materacow sprezynowych lub z innym wzmocnieniem,

-  produkcje niepokrytych materialem materacow z gumy piankowej lub gabczastego tworzywa sztucznego.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji poduszek, pufow, podkladek, kolder, sklasyfikowanej w 17.40.A,

-  produkcji materacow nadmuchiwanych, sklasyfikowanej w 25.13.Z.

36.21.Z Produkcja monet

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje monet, wlaczajac monety obiegowe, z metali szlachetnych lub innych metali.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji medali i medalionow z metali nieszlachetnych, sklasyfikowanej w 28.75.B,

-  produkcji medali i medalionow z metali szlachetnych, sklasyfikowanej w 36.22.Z.

36.22.Z Produkcja wyrobow jubilerskich i podobnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje obrobionych perel,

-  produkcje szlifowanych kamieni szlachetnych i polszlachetnych; uwzglednia sie tu takze szlifowane kamienie szlachetne przemyslowe i syntetyczne lub rekonstrukcje kamieni szlachetnych i polszlachetnych,

-  produkcje diamentow, wlaczajac diamenty przemyslowe, pyl i piasek z naturalnych lub syntetycznych kamieni szlachetnych lub polszlachetnych,

-  produkcje bizuterii z metali szlachetnych lub metali nieszlachetnych platerowanych metalami szlachetnymi lub z kamieniami szlachetnymi i polszlachetnymi, lub jako polaczenie metali szlachetnych z kamieniami szlachetnymi lub polszlachetnymi, lub innymi materialami np. z perlami naturalnymi lub sztucznymi,

-  produkcje wyrobow zlotniczych z metali szlachetnych lub innych metali platerowanych metalami szlachetnymi: zastaw stolowych, wyposazen mieszkan, artykulow toaletowych, przyborow biurowych i gabinetowych, przedmiotow przeznaczonych do celow religijnych itp.,

-  produkcje medali.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji wyrobow z metali nieszlachetnych pokrytych metalami szlachetnymi, sklasyfikowanej w dziale 28,

-  grawerowania wyrobow z metali szlachetnych, sklasyfikowanego w 28.51.Z,

-  produkcji kopert i paskow metalowych do zegarkow, sklasyfikowanej w 33.50.Z,

-  produkcji sztucznej bizuterii, sklasyfikowanej w 36.61.Z.

36.30.Z Produkcja instrumentow muzycznych

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje instrumentow strunowych,

-  produkcje klawiszowych instrumentow strunowych, wlaczajac pianina automatyczne,

-  produkcje klawiszowych organow piszczalkowych, wlaczajac fisharmonie i pozostale podobne instrumenty klawiszowe z piszczalkami metalowymi,

-  produkcje akordeonow i podobnych instrumentow, wlaczajac harmonijki ustne,

-  produkcje instrumentow detych,

-  produkcje instrumentow perkusyjnych,

-  produkcje elektronicznych instrumentow muzycznych,

-  produkcje szaf grajacych, pozytywek, katarynek,

-  produkcje instrumentow muzycznych, pozostala,

-  produkcje czesci i akcesoriow do instrumentow muzycznych: metronomow, kamertonow, stroikow, talerzy, piszczalek, stojakow do nut, plyt, walkow i innych przedmiotow do automatycznych instrumentow mechanicznych itp.,

-  produkcje gwizdkow, fanfar i pozostalych detych urzadzen sygnalizacyjnych,

-  naprawe i konserwacje instrumentow muzycznych i detych urzadzen sygnalizacyjnych,

-  renowacje oraz instalowanie organow i podobnych instrumentow.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  wydawania i reprodukcji wczesniej nagranych kaset, tasm, plyt CD i DVD z zarejestrowanym dzwiekiem i obrazem, sklasyfikowanych w 22.14.Z, 22.31.Z, 22.32.Z i 92.11.Z,

-  produkcji mikrofonow, wzmacniaczy, glosnikow, sluchawek i pozostalych podobnych urzadzen, sklasyfikowanej w 32.30.A,

-  produkcji gramofonow, magnetofonow i podobnych wyrobow, sklasyfikowanej w 32.30.A,

-  produkcji instrumentow - zabawek muzycznych, sklasyfikowanej w 36.50.Z,

-  strojenia fortepianow, sklasyfikowanego w 52.74.Z.

36.40.Z Produkcja sprzetu sportowego

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje artykulow i sprzetu do uprawiania sportow, gier sportowych na otwartym powietrzu i w pomieszczeniach:

-  pilek twardych, miekkich i nadmuchiwanych,

-  rakiet, kijow golfowych i maczug (rekwizyty gimnastyczne),

-  nart, wiazan i kijkow do nart,

-  desek surfingowych, nart wodnych,

-  sprzetu uzywanego w wedkarstwie sportowym, wlaczajac siatki do polowow,

-  sprzetu mysliwskiego, sprzetu do wspinaczek gorskich itp.,

-  skorzanych rekawic sportowych i sportowych kaskow ochronnych,

-  basenow do plywania i kapieli itp.,

-  lyzew, lyzew lacznie z butami, wrotek itp.,

-  lukow i kusz,

-  produkcje sprzetu gimnastycznego i atletycznego, stosowanego w klubach fitness.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji zagli do lodzi, sklasyfikowanej w 17.40.A,

-  produkcji odziezy sportowej, sklasyfikowanej w dziale 18,

-  produkcji wyrobow rymarskich, sklasyfikowanej w 19.20.Z,

-  produkcji obuwia sportowego, sklasyfikowanej w 19.30.B,

-  produkcji broni i amunicji, sklasyfikowanej w 29.60.Z,

-  produkcji pojazdow sportowych innych niz sanki i tobogany, sklasyfikowanej w dzialach 34 i 35,

-  produkcji lodzi, sklasyfikowanej w 35.12.Z,

-  produkcji stolow bilardowych i sprzetu do gry w kregle, sklasyfikowanej w 36.50.Z,

-  produkcji pejczow, biczow i sprzetu do jazdy konnej, sklasyfikowanej w 36.63.Z.

36.50.Z Produkcja gier i zabawek

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje lalek, ubiorow i akcesoriow do lalek,

-  produkcje zabawek-zwierzat,

-  produkcje zabawek na kolkach przeznaczonych do jezdzenia, wlaczajac dzieciece rowerki trzykolowe,

-  produkcje instrumentow muzycznych - zabawek,

-  produkcje artykulow do gier towarzyskich,

-  produkcje kart do gry,

-  produkcje tablic do gry w strzalki, automatow do gry, stolow bilardowych, gier automatycznych i specjalnych stolow dla kasyn itp. urzadzen automatycznych kregielni,

-  produkcje gier elektronicznych: gier wideo, szachow itp.,

-  produkcje modeli o zmniejszonej skali i podobnych modeli rekreacyjnych, kolejek elektrycznych, zestawow do montazu takich modeli itp.,

-  produkcje ukladanek (puzzli) itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji rowerow, sklasyfikowanej w 35.42.Z,

-  produkcji artykulow wykorzystywanych podczas festiwali, karnawalow i pozostalych imprez, sklasyfikowanej w 36.63.Z,

-  edycji oprogramowania do gier komputerowych, sklasyfikowanej w 72.21.Z.

36.61.Z Produkcja sztucznej bizuterii

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje sztucznej bizuterii z dowolnego materialu.

36.62.Z Produkcja miotel, szczotek i pedzli

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje miotel i szczotek, wlaczajac szczotki bedace elementami skladowymi maszyn, reczne mechaniczne szczotki do zamiatania podlog, zmiotki i zmywaki do odkurzania, wykonane z pior, pedzle malarskie, pedzle lawkowe i walkowe, walki gumowe i inne pedzle,

-  produkcje szczotek do butow i ubran.

36.63.Z Produkcja wyrobow pozostala, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

-  produkcje pior i olowkow wszelkich typow, mechanicznych i niemechanicznych,

-  produkcje wkladow grafitowych do olowkow,

-  produkcje pieczatek: datownikow, numeratorow, recznych urzadzen do drukowania lub wytlaczania naklejek, etykiet, drukarek recznych, gotowych tasm nasaczonych tuszem do maszyn do pisania i poduszek do pieczetowania,

-  produkcje wozkow dzieciecych,

-  produkcje parasoli, parasoli przeciwslonecznych, lasek, pejczow, biczow, guzikow, zatrzaskow, napow, suwakow,

-  produkcje zapalniczek i zapalek,

-  produkcje artykulow osobistego uzytku: fajek, grzebieni, spinek do wlosow, spryskiwaczy i rozpylaczy do perfum, termosow i pozostalych naczyn prozniowych do uzytku osobistego lub domowego, peruk, sztucznych brod, sztucznych rzes,

-  produkcje karuzel, hustawek, strzelnic i pozostalych urzadzen tego rodzaju,

-  produkcje linoleum i pozostalych utwardzonych pokryc podlogowych niewykonanych z tworzyw sztucznych,

-  produkcje rozmaitych artykulow: swiec, cienkich swieczek i podobnych artykulow, sztucznych kwiatow, owocow i lisci, artykulow -niespodzianek (dziwnych zabawek), przetakow, sit, manekinow wystawowych itp.,

-  dzialalnosc zwiazana z wypychaniem zwierzat.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji knotow do zapalniczek, sklasyfikowanej w 17.54.Z.

Dzial 37 PRZETWARZANIE ODPADOW

Dzial ten obejmuje przetwarzanie odpadow i zlomu oraz pozostalych artykulow, uzywanych lub nieuzywanych, na surowce wtorne. Wymaganym sposobem tego przetwarzania jest przeksztalcenie mechaniczne lub chemiczne. Charakterystyczne jest to, ze produkt wejsciowy zawierajacy, posortowane lub nie, odpady lub zlom, jest nieprzydatny do bezposredniego uzytkowania w przetworstwie przemyslowym, podczas gdy produkt wyjsciowy nadaje sie do bezposredniego uzycia w procesie produkcji przemyslowej.

Surowce wtorne powstale w wyniku przetworzenia odpadow, zlomu lub pozostalych artykulow, powinny byc traktowane jak wyroby posrednie. Wyroby te posiadaja wartosc, jednakze nie nalezy ich traktowac jako nowy produkt koncowy.

Dzial ten nie obejmuje:

-  produkcji nowych wyrobow finalnych wytworzonych na bazie surowcow wtornych (pochodzacych lub nie z wlasnej produkcji), sklasyfikowanej w dzialach 14-36,

-  sprzedazy hurtowej odpadow i zlomu, wlaczajac gromadzenie, sortowanie, oddzielanie, demontaz wyrobow zuzytych, zwlaszcza samochodow, w celu odzyskania czesci, ktore moga byc ponownie uzyte; ponowne pakowanie, skladowanie i dostarczanie, ale bez przemyslowego przetwarzania, sklasyfikowanych w dzialach 50, 51, 52,

-  sprzedazy hurtowej i detalicznej artykulow uzywanych, sklasyfikowanej w dziale 51 i 52.50.Z,

-  przetwarzania odpadow w celu ich likwidacji lub ich ponownego wykorzystania w procesie produkcyjnym, sklasyfikowanego w dziale 90.

37.10.Z Przetwarzanie odpadow metalowych, wlaczajac zlom

Podklasa ta obejmuje:

-  przetwarzanie metalowych odpadow, wlaczajac zlom na surowce wtorne; proces przetworzenia mechanicznego lub chemicznego obejmuje przykladowo:

-  mechaniczne zgniatanie metalowych przedmiotow, takich jak stare samochody, niesprawne pralki, stare rowery itp. i pozniejsze ich sortowanie, po uprzednim usunieciu z nich substancji i materialow niebezpiecznych,

-  mechaniczne zmniejszanie duzych elementow zelaznych, takich jak wagony kolejowe,

-  likwidacje i zlomowanie statkow,

-  ciecie odpadow metalowych, zlomowanych samochodow itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji nowego metalu oraz nowego produktu finalnego z metalu powstalego z surowcow wtornych (pochodzacych lub nie z produkcji wlasnej), sklasyfikowanej w dzialach 27 i 28,

-  demontazu samochodow, kasacji maszyn lub komputerow w celu odzyskania czesci, ktore moga byc ponownie wykorzystane oraz sprzedazy uzywanych czesci zamiennych, sklasyfikowanych w dzialach 50, 51 i 52,

-  usuwania zuzytych wyrobow takich, jak zamrazarki, w celu usuniecia odpadow niebezpiecznych, sklasyfikowanego w dziale 90.

37.20.Z Przetwarzanie odpadow niemetalowych, wlaczajac wyroby wybrakowane

Podklasa ta obejmuje:

-  przetwarzanie niemetalowych odpadow na surowce wtorne; proces przetworzenia obejmuje przykladowo:

-  odzyskiwanie gumy, np. ze zuzytych opon, w celu wytworzenia surowcow wtornych,

-  sortowanie i granulowanie tworzyw sztucznych w celu uzyskania surowcow wtornych do produkcji rur, doniczek do kwiatow, palet itp.,

-  przetwarzanie (poprzez: oczyszczanie, stapianie, zgniatanie) na granulat odpadow z tworzyw sztucznych i gumy,

-  odzyskiwanie produktow chemicznych z odpadow chemicznych,

-  zgniatanie, czyszczenie i sortowanie szkla,

-  zgniatanie, czyszczenie i sortowanie innych odpadow, takich jak odpady z rozbiorki, w celu uzyskania surowcow wtornych,

-  tluczenie i miazdzenie mechaniczne odpadow pochodzacych z konstrukcji, rozbiorki domow (w tym drewna), asfaltu,

-  przetwarzanie zuzytych olejow i tluszczy spozywczych na surowce wtorne wykorzystywane przy produkcji pasz dla zwierzat,

-  przetwarzanie pozostalych odpadow, wlaczajac odpadki spozywcze na surowce wtorne.

Podklasa ta nie obejmuje:

-  produkcji nowego produktu finalnego powstalego z surowcow wtornych (pochodzacych lub nie z produkcji wlasnej), np.: przedzy z szarpanki rozwloknionej, produkcji pulpy papierowej z makulatury czy bieznikowania opon, sklasyfikowanej w dzialach 14-36,

-  przetwarzania odpadow spozywczych w celu produkcji zywnosci, sklasyfikowanego w dziale 15,

-  przetwarzania odpadow pochodzacych z uboju zwierzat w celu produkcji pasz dla zwierzat, sklasyfikowanego w 15.7,

-  przetwarzania paliw jadrowych i przetwarzania nuklearnych odpadow radioaktywnych, sklasyfikowanego w 23.30.Z,

-  produkcji kompostu, sklasyfikowanej w 24.15.Z,

-  sprzedazy hurtowej niemetalowych odpadow, wlaczajac zlom, zbierania, sortowania, pakowania i podobnych czynnosci, bez przemyslowego przetwarzania, sklasyfikowanych w 51.57.Z,

-  sprzedazy hurtowej i detalicznej artykulow uzywanych, sklasyfikowanej w dzialach 50 i 51 oraz w 52.50.Z,

-  spopielania odpadow, zwalki, zakopywania itp., sklasyfikowanych w dziale 90,

-  przetwarzania i usuwania odpadow radioaktywnych pochodzenia szpitalnego, sklasyfikowanego w dziale 90,

-  przetwarzania i usuwania odpadow skazonych, toksycznych, sklasyfikowanego w dziale 90,

-  usuwania odpadow pochodzacych z produktow spozywczych, napojow i produktow tytoniowych, sklasyfikowanego w dziale 90,

-  przetwarzania odpadow poprzez kompostowanie produktow roslinnych w celu ich usuniecia, w wyniku czego powstaje kompost, sklasyfikowanego w 90.02.Z.

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.